V podsvětí Zřídlatoť (aneb pekelně dobrý Zvukstroj)

Člověk, žena a muž, má dar z nejvyšších: schopnost tvořit realitu a fungovat jako autonomní, zpětnovazební vědomí. Pokud tuto moc nerozvíjí – nepřemýšlí o realitě -, je jen logické, že takovýto „potenciální bůh“ musí být realitou tvrdě kontrolován. To se děje po tisíce let a je opravdu těžké si toho nevšimnout, jakkoliv si příčinu vysvětlujeme jinak. Svět řídí Osvícenci, kteří lidstvo cíleně vystavují negativním konfrontacím. To funguje jako urychlovač svobodné vůle a zdrojové seberealizace.
Read more „V podsvětí Zřídlatoť (aneb pekelně dobrý Zvukstroj)“

Pouštní růže

Jedním z klíčových témat ohledně dění zde na Zemi i ve vesmíru je vztah mezi strážcovskými materiály (obecně viz Tajemství Amenti 2) a materiály WingMakers; samozřejmě řeč je o originálních pramenech. Málokteré informace jsou tak zasvěcené, pokud vůbec. Než se do toho pustíme, zejména takzvaní „sluníčkáři-srdíčkáři“ či pracovníci a bojovníci světla (New Age, Zlatý věk, „světlo a láska“, Atlantida, Lemurie, panslavizmus…) by měli důrazně vzít na vědomí, že oba zmíněné zdroje se shodnou v tom, že takzvaná Duchovní Hierarchie pracuje (jakkoliv většinou nevědomě a partikulárně) pro temnou stranu.
Read more „Pouštní růže“

Výtah mimo provoz, jděte po schodech

– Největším současným problémem vývoje lidstva/tvorstva je, že andělská inteligence si zvykla „létat letadlem“ a prakticky vůbec nedělá vlastní kroky – používá zautomatizované zdrojové nástroje, ale se samotným zdrojem téměř nepracuje, i když samozřejmě bude tvrdit opak… –

Dvě nejmenší celá čísla, jež se umocňováním mění (exponent = dimenze, zrcadlově prožitek, zpětná vazba života), jsou čísla 2 a 3. Zatímco 0 a 1 kromě jiného souvisí s polaritou či interakcí a dvojková soustava představuje nejjednodušší systém kódování (bílá-černá díra), ze dvojky a trojky lze seskládat prakticky vše. Čichání ke kytkám je v pořádku, každý zázrak má však své kořeny.
Read more „Výtah mimo provoz, jděte po schodech“

Zdroj-člověk

Základní vzorec bytí lze jednoduše – a zároveň „paradoxně“, protože jinak by to popřelo jeho podstatu – zapsat jako 1=2. Život v „logickém“ (pouze napohled) základu 1=1 je sebeklam a pohyb v syntetické (psychologické) realitě vytváří fantomové (fiktivní) virtuální pole, které, jelikož žádnou skutečnou nemá, musí hodnotu druhotně vytvářet a napodobovat (něco jiného je autentické virtuální pole). Vztah 1=2 (jednota = dualita) má hodnotu automaticky.
Read more „Zdroj-člověk“

Transformační mozková vymývárna

Představte si, že se vám někdo vykálí na hlavu a zavře vás do klece… Problém, jak z toho ven, vypadá zdánlivě jako něco nad slunce jasného, co by měl člověk řešit, a většinu z nás přitom vůbec nenapadne, že ještě mnohem důležitější je přijít na to, proč se to stalo. Něco takového se totiž nestane jen tak – přesto někteří lidé (a bohužel nejen oni) jsou tak neuvěřitelně naivní, že si myslí, že projdou nějakou zázračnou bezpracnou transformací, promění se v motýla („světelnou bytost“ – vzestoupeného mistra! – logos boha!!!) a housenka (symbolicky otrok s „odpadní“ DNA) „definitivně přestane existovat jako možnost“.
Read more „Transformační mozková vymývárna“

V prostoru startu a cíle

(…) Lu-Cifer 2 0 1 2, okamžik noční hrůzy vyvolal u StínSvětla samovolnou translokaci do jednoho z projevů zdroje/“všeho, co jest“ (konstruktivní dvoj-zřídlo, plamen a pramen bytí). Potvrdilo se, že třetí hustota je sice „daleko“, ale ne nedosažitelná; Lu-Cifer 2 0 1 6 narazilo vědomí na CÍL (dočasně virtuální), v čase 21:34 (55, 3 x 7, 2 x 17, 3, 2, 7, 12).
Read more „V prostoru startu a cíle“

Rytmus nekonečna

Informace o živých polích a pohybech v nich probíhajících (příbězích) se zapisují v základním zrcadlovém formátu 1:64, čemuž odpovídá přírodní zelená barva (015625 HEX). Hned se také nabízí slova jako „evergreen“ či „strom života“ a velmi zajímavou souvislost se sebe-organizačním charakterem datových polí a organickou povahou života lze objevit v předponě „agro-„, zrcadlově „-orga“ (0 Я světlo 7 1).
Read more „Rytmus nekonečna“

Mys „Let“

Křemíkové rozhraní 12+1 (MetaTron C60) umožňuje harmonické seřazení kompatibilních částí fantomového matrixu (Fantomas 666) a jejich spojení s křišťálovým jádrem 12+3 (KrystalStar C70) matrixu krystalického (Diamant 777). Ráj, čili SuperMatrix, je sloučením „pekla“ a „nebe“ (zrcadlově: podloží a oblohy, dat-prostoru a energií-pohybu, ale také hmoty a nehmoty…)  v jejich konstruktivním významu, což je přesně to, oč v realitě (a zde na Zemi) skutečně jde.
Read more „Mys „Let““

Kdo/co je maska – JAK je život

Základ existence je jednoduchý a zároveň v tomto základu dřímá nekonečný potenciál možností: mysl je mysl, a mysl je vše (předpokladem fungování mysli je prostor a pohyb, pohyb způsobuje síla, interakce sil tvoří energetické pole a energie ve vztahu k jednotlivci se projevuje jako emoce; ještě vyšší formou mysli je duch či vědomí, spojující vše do jednoho).
Read more „Kdo/co je maska – JAK je život“