Vědomí

Člověk, žena a muž, má dar z nejvyšších: schopnost tvořit realitu a fungovat jako autonomní, zpětnovazební vědomí. Pokud tuto moc nerozvíjí – nepřemýšlí o realitě -, je jen logické, že takovýto „potenciální bůh“ musí být realitou tvrdě kontrolován. To se děje po tisíce let a je opravdu těžké si toho nevšimnout, jakkoliv si příčinu vysvětlujeme
Read More

Pouštní růže

Jedním z klíčových témat ohledně dění zde na Zemi i ve vesmíru je vztah mezi strážcovskými materiály (obecně viz Tajemství Amenti 2) a materiály WingMakers; samozřejmě řeč je o originálních pramenech. Málokteré informace jsou tak zasvěcené, pokud vůbec. Než se do toho pustíme, zejména takzvaní „sluníčkáři-srdíčkáři“ či pracovníci a bojovníci světla (New Age, Zlatý věk,
Read More

Výtah mimo provoz, jděte po schodech

– Největším současným problémem vývoje lidstva/tvorstva je, že andělská inteligence si zvykla „létat letadlem“ a prakticky vůbec nedělá vlastní kroky – používá zautomatizované zdrojové nástroje, ale se samotným zdrojem téměř nepracuje, i když samozřejmě bude tvrdit opak… – Dvě nejmenší celá čísla, jež se umocňováním mění (exponent = dimenze, zrcadlově prožitek, zpětná vazba života), jsou
Read More

Základní vzorec bytí lze jednoduše – a zároveň „paradoxně“, protože jinak by to popřelo jeho podstatu – zapsat jako 1=2. Život v „logickém“ (pouze napohled) základu 1=1 je sebeklam a pohyb v syntetické (psychologické) realitě vytváří fantomové (fiktivní) virtuální pole, které, jelikož žádnou skutečnou nemá, musí hodnotu druhotně vytvářet a napodobovat (něco jiného je autentické
Read More

Transformační mozková vymývárna

Představte si, že se vám někdo vykálí na hlavu a zavře vás do klece… Problém, jak z toho ven, vypadá zdánlivě jako něco nad slunce jasného, co by měl člověk řešit, a většinu z nás přitom vůbec nenapadne, že ještě mnohem důležitější je přijít na to, proč se to stalo. Něco takového se totiž nestane
Read More

(…) Lu-Cifer 2 0 1 2, okamžik noční hrůzy vyvolal u StínSvětla samovolnou translokaci do jednoho z projevů zdroje/“všeho, co jest“ (konstruktivní dvoj-zřídlo, plamen a pramen bytí). Potvrdilo se, že třetí hustota je sice „daleko“, ale ne nedosažitelná; Lu-Cifer 2 0 1 6 narazilo vědomí na CÍL (dočasně virtuální), v čase 21:34 (55, 3 x
Read More