PraSVĚTLO, brána PRAživota: 2v1=3=∞

Tak jako lze například zpívat o čemkoliv včetně dotyčné písně samotné („ó jak jsem úžasná píseň, lá-lá-LÁÁÁ…“) – což je geniální vlastnost reality a nádherná ukázka nestvořeného principu dva v jednom -, konkrétní projevený svět se jednou za čas nevyhnutelně „tématicky vyčerpá“ (dosáhne horizontu událostí), až začne „narážet sám na sebe“, což postupně vytvoří určitý hraniční předěl.

Čtěte více

Nekonečný člověk

Zde je důkaz, že ve skutečnosti nemůže existovat nic jiného, nežli dokonalá sebetvořící Existence (ze sebe tvořící Hyperexistence), záhadný či „nevysvětlitelný“ Zdroj či pramen bytí, který je zároveň vším. Poukazuje to na fakt, jak nesmírně důležité je samostatné ČISTÉ MYŠLENÍ a zdravá sebeúcta a sebedůvěra, umožňující „prohlédnout realitu“ (která je ve skutečnosti NAHÁ), zvláště jsme-li svázáni dogmatickou slepou vírou (je to tak automatické, že už to ani nevnímáme), strachem, nevědomostí nebo dokonce nihilizmem. Základním nástrojem tvoření jsou KONSTRUKTivní ILUZE a opakem iluzí je destruktivní KLAM; je rozdíl existovat v čarodějné nebo v začarované verzi reality.

Čtěte více

V podsvětí Zřídlatoť (aneb pekelně dobrý Zvukstroj)

Člověk, žena a muž, má dar z nejvyšších: schopnost tvořit realitu a fungovat jako autonomní, zpětnovazební vědomí. Pokud tuto moc nerozvíjí – nepřemýšlí o realitě -, je jen logické, že takovýto „potenciální bůh“ musí být realitou tvrdě kontrolován. To se děje po tisíce let a je opravdu těžké si toho nevšimnout, jakkoliv si příčinu vysvětlujeme jinak. Svět řídí Osvícenci, kteří lidstvo cíleně vystavují negativním konfrontacím. To funguje jako urychlovač svobodné vůle a zdrojové seberealizace.

Čtěte více

Pouštní růže

Jedním z klíčových témat ohledně dění zde na Zemi i ve vesmíru je vztah mezi strážcovskými materiály (obecně viz Tajemství Amenti 2) a materiály WingMakers; samozřejmě řeč je o originálních pramenech. Málokteré informace jsou tak zasvěcené, pokud vůbec. Než se do toho pustíme, zejména takzvaní „sluníčkáři-srdíčkáři“ či pracovníci a bojovníci světla (New Age, Zlatý věk, „světlo a láska“, Atlantida, Lemurie, panslavizmus…) by měli důrazně vzít na vědomí, že oba zmíněné zdroje se shodnou v tom, že takzvaná Duchovní Hierarchie pracuje (jakkoliv většinou nevědomě a partikulárně) pro temnou stranu.

Čtěte více

Výtah mimo provoz, jděte po schodech

– Největším současným problémem vývoje lidstva/tvorstva je, že andělská inteligence si zvykla „létat letadlem“ a prakticky vůbec nedělá vlastní kroky – používá zautomatizované zdrojové nástroje, ale se samotným zdrojem téměř nepracuje, i když samozřejmě bude tvrdit opak… –

Dvě nejmenší celá čísla, jež se umocňováním mění (exponent = dimenze, zrcadlově prožitek, zpětná vazba života), jsou čísla 2 a 3. Zatímco 0 a 1 kromě jiného souvisí s polaritou či interakcí a dvojková soustava představuje nejjednodušší systém kódování (bílá-černá díra), ze dvojky a trojky lze seskládat prakticky vše. Čichání ke kytkám je v pořádku, každý zázrak má však své kořeny.

Čtěte více