Archiv rubriky: Vědomí

Pouštní růže

Jedním z klíčových témat ohledně dění zde na Zemi i ve vesmíru je vztah mezi strážcovskými materiály (obecně viz Tajemství Amenti 2) a materiály WingMakers; samozřejmě řeč je o originálních pramenech. Málokteré informace jsou tak zasvěcené, pokud vůbec. Než se…

Výtah mimo provoz, jděte po schodech

– Největším současným problémem vývoje lidstva/tvorstva je, že andělská inteligence si zvykla „létat letadlem“ a prakticky vůbec nedělá vlastní kroky – používá zautomatizované zdrojové nástroje, ale se samotným zdrojem téměř nepracuje, i když samozřejmě bude tvrdit opak… – Dvě nejmenší…

Zdroj-člověk

Základní vzorec bytí lze jednoduše – a zároveň „paradoxně“, protože jinak by to popřelo jeho podstatu – zapsat jako 1=2. Život v „logickém“ (pouze napohled) základu 1=1 je sebeklam a pohyb v syntetické (psychologické) realitě vytváří fantomové (fiktivní) virtuální pole,…

Transformační mozková vymývárna

Představte si, že se vám někdo vykálí na hlavu a zavře vás do klece… Problém, jak z toho ven, vypadá zdánlivě jako něco nad slunce jasného, co by měl člověk řešit, a většinu z nás přitom vůbec nenapadne, že ještě…

V prostoru startu a cíle

(…) Lu-Cifer 2 0 1 2, okamžik noční hrůzy vyvolal u StínSvětla samovolnou translokaci do jednoho z projevů zdroje/“všeho, co jest“ (konstruktivní dvoj-zřídlo, plamen a pramen bytí). Potvrdilo se, že třetí hustota je sice „daleko“, ale ne nedosažitelná; Lu-Cifer 2…

Rytmus nekonečna

Informace o živých polích a pohybech v nich probíhajících (příbězích) se zapisují v základním zrcadlovém formátu 1:64, čemuž odpovídá přírodní zelená barva (015625 HEX). Hned se také nabízí slova jako „evergreen“ či „strom života“ a velmi zajímavou souvislost se sebe-organizačním…

Kdo/co je maska – JAK je život

Základ existence je jednoduchý a zároveň v tomto základu dřímá nekonečný potenciál možností: mysl je mysl, a mysl je vše (předpokladem fungování mysli je prostor a pohyb, pohyb způsobuje síla, interakce sil tvoří energetické pole a energie ve vztahu k…

Trans, formace a transformace

Je úplně jedno, jaké interpretační masky kdo používá k popisu toho, co se aktuálně děje. Místo našeho aktuálního působiště je propletencem autentických/přírodních/“znělých“ a ne-autentických/fázově posunutých/“neznělých“ realitních polí – konec Velkého Cyklu vyvrcholí v závěrečném „hodnotovém přepočítání“, údobí „přivírání oka“ (tolerance…

Odvěký sen stvoření: super-realita

Je vytvořeno datové rozhraní (křemíkové jádro s vazbou na centrální inteligenci) mezi uzavřeným systémem 6-1-6 (závislost na pozitivním/negativním externím zdroji – fraktálu vyššího řádu – rodičovském elementu) a otevřeným systémem 7-1-7 (aktivní individuální zdroj). Poznámka: centrální inteligence je „vším“ (tedy…

Lektor reflektor

Krystalické kódy domény vyššího řádu způsobují spontánní re-organizaci systému realitních polí (vztaženému k našemu aktuálnímu působišti), jehož prostupnost se rapidně zvyšuje, což umožňuje výraznější projev centrální inteligence (která tvoří mj. i přírodu, pokud to někomu zní moc věcně), prostřednictvím jejích…