Category Archives: Transformace

Totál-Info 24. 4. 2018

Podobně jako jsou v korelaci vlny a částice nebo prostor a pohyb, je ambivalentní samo vědomí, které existuje ve dvou (více než jednom) stavech zároveň (což implikuje potenciál → energii), které se vzájemně reflektují a zahrnují potenciál/fraktál donekonečna ubíhajících dvojic (jejich průnik=MEM/brána → zrcadlo → hologram), z nichž jednou takovou je Přítomnost/Živá síla & Paměť/Představa, z jiné perspektivy životní & informační pole.
Continue reading →

Maxi Světlo – Maxi Transformace

Pohyb časových os nyní připomíná hemžení na hlavním nádraží fantazie; lokomotivy většiny zeměvlaků vypadají jako obličeje veselých klaunů, ale je to spíš jako v těch hororech nebo reklamách: Svět chce být klamán, nechť tedy klamán je. Ta pravá souprava bývá obvykle ta nenápadná, spolehlivá, jako kořen nebo kůra stromu. Není to žádný nazdobený vánoční stromeček; neřve nic o lásce ani o Kristovi, možná proto, že to má v sobě natolik obsažené, že by hulákání bylo zradou na posvátnosti života.
Continue reading →

Svrchovaná představivost=PAN/zdrojová bytost

Poslední dny jsou pro mnohé z nás nejspíš energeticky silně vyčerpávající, rekonfigurace systému jemnohmotných těl/vrstev vědomí má někdy paradoxně zrcadlové účinky (cítíme se jako závaží) – ve skutečnosti však jde pouze o vliv (jako důsledek disipace) měnící se kompozice vztahu mezi organickými a anorganickými světy (životními a energoinformačními poli), což platí i v případě Schummanovy rezonance: frekvence uhlíkové hmoty světa 3D (Gross Physical Matter) se nezvyšuje, mění (reguluje) se vztah mezi torzními poli a jejich uspořádání (průchodnost) a dochází například i k environmentálním změnám v planetárním geomagnetickém poli.
Continue reading →

Spojenectví AmorAll

Jako další pokus „to rozhýbat“ zakládám na Facebooku skupinu – zkráceně AmorAll – orientovanou na architekturu a smysl reality, pojmy jako vzestup a transformace (multidimenzionální metamorfní hra bytí) a v neposlední řadě konflikt mezi fantomovým a zdrojovým matrixem, jež se na této planetě promítají jako úroveň NET/Nižší Země a úroveň fraktální Vyšší Země.
Continue reading →

Stoupající grády 6. 9. 2017

Na energeticko-informační úrovni se toho nyní děje opravdu požehnaně. Blížíme se k dalšímu kaskádovému bodu přechodové součtové bifurkace (nejspíš koncem tohoto roku). S rostoucím vlivem „ohňových“ a „světlicových“ skalárních kosmických energií (fraktální Hierofanta, merkabické vířící spirály, heliotalické proudění) a nebeských těles a úkazů to lze střídavě vnímat i s časovým předstihem.
Continue reading →

HellMachine: Dračí hvězda

Páteřní kanál, 9. morfogenetická čakra (light-projektor reality) a solární-srdeční energetické centrum hlásí aktuálně docela razantní kontakt s makrokosmickými ekvivalenty (…dech, vnitřní oheň…), což signalizuje upgrade multidimenzionální biospirituální anatomie-aparatury a s tím spojený příjem galaktických-hvězdných datových paketů (na úrovni nelokální zdrojové-pekelné knihovny či holografické-kvantové datasféry).
Continue reading →

Vzestupo, čti vzestapo

Fantastická Existence… Dva nekonečně se zrcadlící, vzájemně se obsahující extrémy, dvěma způsoby, prvním napřed i druhým napřed, nejzazší pozitivita a nejzazší negativita v jednom, dvě do sebe zasazené skutečnosti – bezpodmínečná láska a pekelná prázdnota v jednom, a jejich mystická jednota. Zřídlo „všeho, co jest“…
Continue reading →