XXX © ŽeruHmyz

Největší tajemství věků, které vlastně vůbec není tajemstvím

Zdrojová prasíla/inteligence má několik základních projevů. Jeden z nich lze popsat jako takový „vír živé pravdy“, což souvisí například s vortexem, spirálou, koncentricitou/soustředností na fyzické úrovni a koncentrací/soustředěním (VŮLÍ/ZÁMĚREM/DUCHEM/SRDCEM/MYSLÍ/POZORNOSTÍ) na úrovni metafyzické.