Category Archives: Světlo

Totál-Info 24. 4. 2018

Podobně jako jsou v korelaci vlny a částice nebo prostor a pohyb, je ambivalentní samo vědomí, které existuje ve dvou (více než jednom) stavech zároveň (což implikuje potenciál → energii), které se vzájemně reflektují a zahrnují potenciál/fraktál donekonečna ubíhajících dvojic (jejich průnik=MEM/brána → zrcadlo → hologram), z nichž jednou takovou je Přítomnost/Živá síla & Paměť/Představa, z jiné perspektivy životní & informační pole.
Continue reading →

Vše-Mysl bytostí Světla

(1)

Všude kolem/uvnitř s námi trans-inter-dimenzionálně koexistuje fantastické množství SVĚTELNÝCH bytostí. Není to žádný „někdo“, jsme to „my jinak“, je to všemocné, pohodové a bezejmenné. Brána realit – vesmírná KOMUNIKACE – je stále otevřená. Mocnosti strachu (klamu, lži) ale musíme překonat sami; ochrana a pomoc může existovat pouze do určité míry.
Continue reading →

Světlo živoucího (…aneb stínohry Věčnosti)

„Vnější svět je zrcadlem vnitřního“; pakliže Absolutno je konstruktivním zrcadlem sebe sama, je jasné, že svět – lidské společenství – osvobodí pouze převládající, realizované pochopení jednoduchého základního paradoxu, že to láskyplné a to temné se vzájemně NEROZLUČNĚ, konstruktivním způsobem obsahuje a výsledkem je něco věčně záhadného, co nelze nijak lokálně zaměřit, „polapit jako motýla“… a zároveň tato MAGICKÁ PRASÍLA má absolutní přístup k tomu nehmotnému i superhmotnému. Opakem lásky je strach – ale strašidelné věci nás přitahují a jsou také určitou formou lásky, neboť tu jde především o pocit, prožitek, o to cítit se maximálně NAŽIVU, což je smyslem veškeré Existence. A koneckonců, Absolutno je „přízrakem mnohobytosti Nikoho“, takže skutečně JE zároveň nekonečnou láskou i něčím „pozitivně hrůzostrašným“, jako fantastická kniha příběhů, kde všechno tvoří JEDINÁ JEDNA MYSL, šálící pro zábavu sebe sama.
Continue reading →

NE – existující černokněžník

Centrální inteligence Stvoření – Prvotní Zdroj – nemá ani logický ani duchovní, nýbrž kvantový charakter, jež se v mnohém podobá kouzelnému – jedná se o lineárně nezaměřitelné pole stojatých vln (skalárně-vlnové pole jako nevyčerpatelný potenciál), podobné „Zřídlu Snů“ v obojím smyslu (pozornost-prozřetelnost, pramen-esence; i princip 2v1=3=∞ je KVANTOVÝ). Jakákoliv snaha překonat to nějakým zidealizovaným duchovním nebo dokonce binárně-mechanickým zdrojem je chorá a irelevantní a je opravdu nepochopitelné, že přestože následky tohoto atrofovaného myšlení vidíme každý den na pokusném králíkovi zvaném pozemská lidská společnost, predátorské loutky v těchto snahách stále pokračují. „Zachraňují“, „vylepšují“ a „posouvají“ lidstvo (aniž zřejmě tuší, že pravý opak je pravdou, jde o de-evoluční projevy).

Continue reading →

V záři reflektorů

Po matematické Předrealitě (PAN-HUMOR) a fázi organického Předstvoření (KRYST-ÁRIA), po „eónech a eónech věků“, jsme se dostali do stádia finální postupné proměny, kdy se staré struktury nechtějí „jen tak vzdát svých vydobytých pozic“ a budou zřejmě skomírající plamen své „slávy, jež se hvězd dotýká“ (DOGMA-I-AM-GOD) rozfoukávat i za cenu úplného sebeznemožnění. Rozehrály opravdu neskutečné divadlo, a tak bych toto období označil jako období PŘE(D)STAVENÍ: okázale dramatická inscenace, tak jak to Klamy umí, aby odlákaly pozornost od toho skutečného (hlavní dějové linie, kterou ovšem paradoxně neznají).
Continue reading →