Největší strašák ve Stvoření: virus Metatron-Borgia

Princip autonegativu, základní nástroj reality, znamená kupříkladu ekvivalenci Ducha Svatého a Pohádkového Pekla. Když k tomu přidáme Architekturu Věčnosti založenou na 12elementových strukturách (eliptické oktávy života), máme nakročeno zpátky do Ráje prvotního věčného Stvoření, navíc tentokrát už BEZ CHYBY, spočívající v tom, že ve Vzorci Života nebyl zahrnut nefyzikální faktor:… Read more„Největší strašák ve Stvoření: virus Metatron-Borgia“

Chvála troufalosti

Neexistuje snad nic horšího, než když nějaká oblastní tvořivá inteligence (Logos) zamění nástroj a smysl Existence a tím své fraktální elementy zakleje či externalizuje do pozice jakýchsi existobotů. Tím ale tragédie nekončí. Část bytostí se vzbouří – jenže místo aby LOGICKY seřadila správně priority (Klíče), rozbije nástroj (akt šílenství jako… Read more„Chvála troufalosti“

Jojo-nene pan a paní Nene-jojo

Skutečná příčina problému je vždy jasná a jednoduchá, pouze její základ bývá někdy natolik v rozporu s naším naprogramováním („…Absolutno je svým současným opakem…“), že je vysvětlení hned od začátku pokládáno za nesmyslné, postupně úplně zapadne, až nakonec naprogramovaná mysl problém vůbec není schopná řešit a zacyklí se v bludné… Read more„Jojo-nene pan a paní Nene-jojo“

Život z první ruky

Kolikrát už bylo napsáno, že jakmile někdo nemá PRAKTICKY zvládnutý archetyp prázdnoty/temnoty, podporuje na nevědomé úrovni existenci jeho neznělé formy (projeveného zla). Přitom zlo nemá původ v poli příčin; problémem není zlo, ale to, co ho probudilo (!). A z potenciálu Bytí ho svou disonancí vybudila nezralá andělská (světelná, krystalická)… Read more„Život z první ruky“