Probuzená energie

Fanatická slepota "srdíčkářů" (...a živá síla ohně stvoření)

O boží jiskře slyšel snad každý…; přesto probíhá nesmyslná „válka“ mezi světlem a temnotou (…účastníci, jak se zdá, jsou čím dál šílenější, odříznutější od skutečné reality), která samozřejmě nemá východisko – což může vyhovovat pouze jediné síle. Naše ryzí podstata se projevuje jako ohnivá bytost, nikoliv jako bytost světelná (která je pouze dílčí vrstvou). Zdrojem
Read More

„Fraktály jsou na první pohled nejsložitější geometrické objekty; mají na pohled velmi složitý tvar, ale jsou generovány opakovaným použitím jednoduchých pravidel.“ Fraktál Totéž lze říct o samotné realitě, která má současně velice jednoduchý základ a současně má schopnost být nekonečně složitá. I ten nejsložitější vzorec má svůj vibrační rozměr, tvoří energetickou esenci, jež se projevuje
Read More

Tělo je vrstva vědomí a otisk či manifestace ducha ve hmotě. Živé krystalické přírodní diamantové sluneční tělo, které rozvíjíme, tvoří všechny barvy (tóny) duhového spektra svobodné reality (spojený jin a jang) – v souladu se strukturou univerzálního jednotného pole, jedné z podob božského zdroje, kam jsme jako in-divi-duál-ní jiskry vrženi z jiné z jeho podob
Read More

Podstatou pravé lásky nejsou jen harmonické emoce, ale v první řadě i síla (sebevědomí, myšlení), tak aby láska měla moc a skutečně působila. Tento účinek se projevuje formou vůle a je to vlastně zcela normální stav (v souladu s realitou). Pravým opakem je láska k moci, což se projevuje jako zvůle a jedná se tudíž
Read More