Category Archives: Probuzená energie

Fanatická slepota „srdíčkářů“ (…a živá síla ohně stvoření)

O boží jiskře slyšel snad každý…; přesto probíhá nesmyslná „válka“ mezi světlem a temnotou (…účastníci, jak se zdá, jsou čím dál šílenější, odříznutější od skutečné reality), která samozřejmě nemá východisko – což může vyhovovat pouze jediné síle.
Naše ryzí podstata se projevuje jako ohnivá bytost, nikoliv jako bytost světelná (která je pouze dílčí vrstvou).
Zdrojem života je pohyb, pohyb prostorem je neomezený (všesměrový), tudíž vede logicky k vytvoření omnipolární, multispektrální energie – jednoduše se nasčítají všechny potenciální možnosti spojování, prolínání a působení pohybů a protipohybů, čímž vznikne zdrojový oheň (všechny konstruktivní typy energií v jednom).
Oddělte noc od celku a vyražte na ni se sluncem, nejlépe někde v psychiatrické léčebně…

Continue reading →

Neuvěřitelný zázrak bytí ve hmotě

„Fraktály jsou na první pohled nejsložitější geometrické objekty; mají na pohled velmi složitý tvar, ale jsou generovány opakovaným použitím jednoduchých pravidel.“

Totéž lze říct o samotné realitě, která má současně velice jednoduchý základ a současně má schopnost být nekonečně složitá. I ten nejsložitější vzorec má svůj vibrační rozměr, tvoří energetickou esenci, jež se projevuje například jako hudba, obraz nebo pocit – emoce, prožitek, příběh, dobrodružství.
Continue reading →

V moři souCitu aneb Hromy a blesky fantazie

Tělo je vrstva vědomí a otisk či manifestace ducha ve hmotě. Živé krystalické přírodní diamantové sluneční tělo, které rozvíjíme, tvoří všechny barvy (tóny) duhového spektra svobodné reality (spojený jin a jang) – v souladu se strukturou univerzálního jednotného pole, jedné z podob božského zdroje, kam jsme jako in-divi-duál-ní jiskry vrženi z jiné z jeho podob (trojplamene, ohně ducha svatého), promítnuti jako věčná multidimenzionální, multispektrální „živá fotografie“ zřídlem (živým světlem) božského vševědomí, další ze zdrojových podob „všeho, co jest“.
Continue reading →

Zdroj = láska + vůle

Podstatou pravé lásky nejsou jen harmonické emoce, ale v první řadě i síla (sebevědomí, myšlení), tak aby láska měla moc a skutečně působila. Tento účinek se projevuje formou vůle a je to vlastně zcela normální stav (v souladu s realitou). Pravým opakem je láska k moci, což se projevuje jako zvůle a jedná se tudíž o jakýsi hybrid či mutaci (v rozporu s realitou). Nedostatek soucitu a empatie vede k poruše systému, v případě individuální bytosti k duševní chorobě (například sociopatii).
Continue reading →

Zařvi jako lev

Co svět světem stojí, jednou za čas lidé vždycky nakonec začnou protestovat (demonstrovat); když to nejde „silou“ (externě), zkouší se to „duchovně“ (zevnitř) – láskou a dobrem. Výhodou dnešní informační – internetové doby je masový boom meditací, jejichž účinky jsou dokonce vědecky potvrzené…

Znáte heslo Soupeřů, rozděl a panuj? Část lidí dělá to, druhá ono. Je to lepší než nečinně čumět, jako lhostejná většina – přesto existuje MNOHEM ráznější, fungující řešení (aneb proč to všechno chytře nespojit do jednoho).
Continue reading →