Vycházející srdce – výňatek z Prahové Kosmogonie

Úvod

Tento článek je výňatkem z originálního díla známého pod názvem Prahová Kosmogonie* – jádra učení používaného Řádem Učitelů Lyricus. Toto učení je pečlivě volenými slovy a energetickými přenosy učitelů Lyricusu, kteří je vyjadřují z prastarého, nyní zřetelně aktuálního hlasu. Toto učení je oděno do našeho jazyka a kultury nikoliv z důvodu, že by se jednalo o text vytvořený speciálně pro náš druh či planetu, ale protože všechny planety a jejich obyvatelé se vyvíjejí podobně na své stezce vzestupu, procházejíce transformačními proudy do vyššího světla a inteligence.
Read more „Vycházející srdce – výňatek z Prahové Kosmogonie“

Největší trumf dravců: srdíčkáři

Láska
Láska není nějaký filosofický či psychologický koncept pozemského lidstva či emoční síla přitahující různé osoby k sobě. Je to kosmický princip, základ celého Stvoření. Je to látka Vědomí Boha (substance Lavas), z níž všechno ostatní vytváří. Jsou to ty nejvyšší vibrace (frekvence), které vůbec existují. Je to činná a tvůrčí energie toho nejvyššího řádu. Je to pole vědomí nejvyšší inteligence. Je to prvotní tvůrčí síla, nejsilnější síla ze všech sil. Není nikde daleko, je přímo v nás.
Read more „Největší trumf dravců: srdíčkáři“

Entropic Systems of Metatronic Code

The Metatronic code is based on two spheres of Bi-Wave Influences of the Vesica Pisces instead of the eternal life three spheres, or Trinity Wave.

Fallen Consciousness, such as the Fallen Angelics and Imposter Spirits, are due to Metatronic Code configuration in the planet and is the result of excessive misuse of free will choice that opposes the divine plan and intention of God Source. In the cycles of evolution, the opposing expression reaches the point at which it jeopardizes the Eternal Life expression and continued existence of the Cosmic Order.
Read more „Entropic Systems of Metatronic Code“

Rozhovor se „Skrytou Rukou“, iluminátem a zasvěcencem

Tento člověk, který sám sebe označuje za zasvěcence z řad iluminátů, se objevil na fóru Above Top Secret (Více než přísně tajné) v říjnu roku 2008 a prozradil tam řadu informací o plánech a agendě iluminátů. Důvodem pro to podle jeho slov bylo, že nastal čas, abychom se dozvěděli něco z toho, co se děje za oponou.
Read more „Rozhovor se „Skrytou Rukou“, iluminátem a zasvěcencem“

Dravci – energetičtí paraziti

22. 2. 2015

Telepatické meditace zde uvedené (pozn.: viz odkaz na konci) slouží ke snižování míry utrpení na Zemi, systematickému léčení této planety a k pozitivním korekcím kolektivního lidského dějinného vývoje. Důležitá je naše naprostá vnitřní JISTOTA, že Zemi LZE změnit v krásné místo a že JE MOŽNÉ porazit síly Zla, ať už se v dané epoše či historickém období projevují skrz své lidské nástroje sebe-rafinovaněji.
Read more „Dravci – energetičtí paraziti“