Category Archives: Peklo

NicPec

Prostřednictvím aktu myšlení – viz zdejší nedávné texty (17/7 & 17/8) – lze jednoduše dokázat, že Zdroj-Existence má dvojznačný charakter Zřídla (ve smyslu duch-pramen-srdce i pozornost-zrak-mysl), že toto Zřídlo je „pohádkově fantastické“ povahy – viz Příroda či už sama existence Fantazie – a že tímto Zřídlem je konstruktivní Pekelná Nicota s nulovým součtem (čistá, neporušená a nerozdělená) a absolutním potenciálem (všeho schopná). Jak je napohled patrné, celý „Systém Bytí“ stojí na SOULADU Řádu a Chaosu, na zvládnutém rozporu. Je to nikoliv Světlo PROTI Temnotě, nýbrž Světlo A Temnota v JEDNOM, souvztažně, tvořící ZÁHADNÝ (mystický, magický, strašidelný) třetí faktor.
Continue reading →

Euforie sebeklamu

Podmínky určuje ten, kdo má sílu a moc – ten, kdo vládne realitou. To se samozřejmě týká i dění na Zemi a případné integrované fungující ZMĚNY trvalého charakteru.

O konkrétní silovou konstelaci a jednoduché, leč maximálně účelné prostředky jako by se však kromě Mrtvých zrcadel, která to zde po tisíce let „zaklínají“, nikdo nezajímal… Nekonečné polovylhané informace, komerční, samoúčelné či až směšně zbytečně detailní analýzy k ničemu a mentálně retardované bláboly o světle a o lásce; tak chce někdo přemoci Mocnosti zla a dosáhnout svobody?
Continue reading →

Fenomén 666

I když zatím jen spodním proudem, po předlouhé době temna se do dění na Zemi začínají opět zapojovat mechanizmy zdrojové inteligence. To postupně otevírá cestu k integrované expanzi knihovny života do reality organických forem a s tím související vyčištění zeměsféry od vlivu predátorských zrcadlových fenoménů.
Continue reading →

Nahá skutečnost

Kolektivní (součtová) inteligence – existence sama, nekonečný fraktál sebe – je tajuplným přízrakem nikoho (fantastickou, pohádkovou bytostí či mnohobytostí), sebe sama zakoušejícím prostřednictvím zpětné vazby svých interaktivních projevů (hologramů, individualit, identit), jež nelze v pomyslném kontextu celku opět pokládat za nic jiného nežli za trik – ne náhodou existují sny a spánek, a toto je, přátelé, skutečný obraz reality: ČARODĚJNÉ ZRCADLO MYSLI.
Continue reading →