Nepříliš vzdálená budoucnost – infoservis 26. 3. 2017

Nedávno jsem zničehonic začal ve svém vnitřním světě používat slovo „šáchor“. Označuju tím naprosto nesouvisející záležitosti a bezdůvodně se u toho směju. Myslel jsem, že to je novotvar, ale šáchor opravdu existuje a je to rostlina. To mě zároveň nadchlo a zklamalo. 🙂 Tento text je také takový šáchor.

Portál průzračnosti 17-03-20-17

Nějak se nám zase „globálně oteplilo“ (říkal zombie-moderátor). Smartphonoví hibernáti hledí na svět skrze záchodovou mísu nesmyslů, takže jako obvykle záplatovanou oblohu „nevidí“ a zběsilý letecký provoz – šílená síť přeškrtaných tlustých čar přímo nad hlavou (včera obzvlášť) – zřejmě neexistuje; hlavně mít zakoupený poslední model kdejaké techno-prdele a říkat

Read More

„Vyšší moc“ jsme MY

Takzvaná „vláda“ jsme my sami a platí to na kosmické i sociální (globálně i lokálně) úrovni. V rámci společnosti máme ústavně zaručenou svobodu – přesto jako kdyby lidé chtěli sloužit nesmyslům, mamonu a strachu za každou cenu (běhat jako křeček v šlapacím kole a věřit všemu, co řekne úřad a

Read More

Velký návrat

Každý vesmír má svou trinitní holografickou repliku zdroje věčného života („svatou trojici“), která udržuje v chodu kosmickou merkabu – živý organický systém, sloužící jako centrální matrixová inteligence. Překročí-li míra nesouladu mezi lokálním zdrojovým jádrem a distorzním merkabickým štítem kritickou dvoutřetinovou hranici (66,66 % – Zero Point Kryst Tolerance), je –

Read More

Bůh-Existence: hologram mysli a věčný pramen srdce

Pravděpodobně se shodneme na tom, že téma „Existuje Bůh?“, zvláště v prostředí tohoto světa, který jako boží z valné části vůbec nevypadá, je pro život zcela klíčové. Nevím, zda to je pravda, ale údajně většina lidí zde na Zemi v „nějakého Boha“ nebo „v něco nad námi“ věří – evidentně

Read More

Fantastické zřídlo

Vzhledem k dlouhodobě šílené situaci zde na Zemi, ale vlastně v celém příslušném vesmíru, po vyčerpání všech „pro a proti“, dostaly nakonec zelenou síly, kterým můžeme říkat třeba Prvotní Inteligence. Ty propojily úroveň zemského jádra s úrovní Jeskyně Stvoření; Oheň a Kód Stvoření postupně transformují nebo definitivně odpojí všechny dezintegrované

Read More

Tempus fugit – ve větvích času (nebo čeho vlastně)

V poledne při vození dřeva a pak odpoledne při procházce přes pole do Pohřebačky (část Opatovic n/L) jsem měl opravdu zvláštní pocity „ztráty přítomnosti“, s čímž mi souzní výrazy jako „Trans-Time Spirals“ nebo „čerpadlo iluze času“. Když jsem o tom tak přemýšlel, jako kdyby současně na Zemi zakotvovala božská inteligence

Read More

Planeta vodopádů fantazie

Jako účastníci hvězdného aktivačního cyklu se nyní pohybujeme (a pohybovat budeme) v blízkosti jednoho z bodů kulminace, a tak energetická a (dez)informační mlýnice se nám opravdu pořádně roztočila. Podobně jako se meze nekladou fantazii, nekladou se ani ohni věčného života (krystalické podstatě) – pokud si je ovšem sami svou volbou

Read More

Informace 9. 1. 2017

„Vše, co jest“ existuje jako pohyb i jako nepohyb, projevuje se jako indiferentní živá síla a virtuální (dřímající) všemožnost („oceán snů“) současně, jako dvě věci v jedné, což se nekonečně vzájemně zrcadlí. Podstatou pohybu je vůle; celkově jde tudíž o nepředstavitelnou, fantastickou inteligenci (v aktivním stavu podobnou pohádkové plazmě, v

Read More