Category Archives: Osvěta & Probuzení

Lucifer

      2 komentáře u textu s názvem Lucifer

V závislosti na typu reality, tekuté – plynoucí TEĎ má vazbu jednak na hyperprostor/bezčasí Lůna Pravesmíru neboli Lásku/Absolutno (Zřídlo duchovního prasvětla), jednak na měnící se energo-informační součet fyzického prostředí – multidimenzionální „knihovnu vtělení“.

Stvořit El

S Lícovou inteligencí známou jako Zdroj-Absolutno nebo Nejvyšší Stvořitel mi rezonuje výraz Všepříroda. Zrcadlo LÍC/CÍL vede k definici Centrální Inteligence „L“, kde El symbolizuje pravý úhel (dimenze, zpětná vazba prožitku života), poměr 2:1 (princip „dva v jednom“, Planckova konstanta, adamantinové částice) a opticky evokuje energo-informační pole (neboli vibrační vzorec, „píseň… Read more »

A temnota vás osvobodí…

Je to opravdu neuvěřitelné, kolik „vysokých duchovních, světelných, andělských bytostí“ nepozná – a asi už nikdy nepozná – rozdíl mezi sjednocenou Prapodstatou a Egregorem oddělenosti, který to „božské“ pouze systematicky napodobuje. Jediné, co parazitní myšlenkové pole imitovat nedokáže, je soulad řádu a chaosu, kde jsou nevinnost a divokost v neoddělené… Read more »