Category Archives: Osvěta & Probuzení

Frankenstein Ascension

Mezi rodící se 5D-Novou Zemí (rájem, svobodným světem) a 3D/4D přírodou-simulakrem Země existuje bariéra na úrovni vnější krystalické/magnetické mřížky (světelná membrána), jejíž rozpuštění/transfiguraci se panikařící „letadlové klony“ snaží blokovat, aby se k nám nedostala zesilující vesmírná energie a my se tak nepřeladili na novou svobodnou sluneční „rádio stanici“.
Continue reading →

Největší brzda změn: Metatron-Borgia zrcadlová animace

Tvůrci křídel představují ztělesnění 7. archetypu či takzvanou centrální rasu 7. supervesmíru, což je zde na Zemi ve hmotě člověk sám v jeho skutečném smyslu – jako Svrchovaná Jednota. Člověk je přímá emanace Prvotního Zdroje, jeho „prodloužená ruka“ a Prvotní Zdroj sám; mezi tím existují pouze iluze a pilotní iluzí je Matrix, svět struktur a manifestací. Iluze správně spojená se Zdrojem je úžasným Trikem Života, nespojená nebo spojená nesprávně se mění v podvod, klam a sebeklam, což způsobuje pokřivení Života Triku – vybuzení anti-potenciálu.
Continue reading →

Moudří draci

Když se na chvíli zastavíme a uvědomíme si čistou, ničím nazatíženou přítomnost, zjistíme, že jsme nehmotný pozorovatel a i když tento stav bude dál trvat, v proudu okolností může dojít dokonce i k odpoutání se od uvědomění si tohoto stavu – splynutí s Představivostí, „vypadnutí“, návratu zpět do či ke zdroji původu (jenž lze – v rovině myšlení – popsat například jako „zdrojová superpozice“ či „kvantové vlnové rozhraní“); z tohoto PraZdroje-Jsoucna-Zřídla-Absolutna (Ducha-Srdce…) je vše živé emitováno či „promítáno“, ba touto „centrální inteligencí“ přímo samo JE, jakkoliv ne svou kapacitou a v určitém „rozkutáleném“ stavu. Jsme SEBE-tvořící Existence (ze sebe tvořící Hyperexistence).
Continue reading →

EGG(144) versus EG-reg-O-r(64)

Velká Hra mezi Světy-Zdroje a za hranicemi Vědomí bytující predátorskou kyborganickou inteligencí (odtud „nemít svědomí“) je fascinující a hrůzostrašná zároveň. I ten „největší z největších“ by si měl v první řadě připustit, že jeho schéma může obsahovat CHYBU, a to třeba i dost závažného charakteru. Toto je jedna z věcí, které rozhodují o mnohém. Všimnul jsem si totiž, že nejrůznější spirituální autority jsou zvyklé se téměř nikdy neopravovat a není nic horšího nežli perfektně vystavěný mrakodrap s chybou v základech.
Continue reading →

Modrotisk kontra Modrovous

Probíhající fáze Hvězdného aktivačního cyklu (podtitul „The Final Conflict“) jako kdyby většinové lidstvo nechávala zcela netečným: kéž by zmechanizované mysli znovu objevily sílu plamenného ducha a jiskřivé inteligence a vrátily se na cestu Života… Zdá se však, že Globální hypnotizér je na otupělou pozemskou populaci příliš silný. Osvětové infozdroje jedou v 8kovém, respektive bipolárním režimu a nevědomě tak rovněž podporují stagnaci lidského kolektivu, který pomáhají „držet na místě“. Něco podstatného se musí změnit, je třeba vyrukovat s těžkým kalibrem a v první řadě skutečně probudit sám sebe, ne si to jenom myslet. Popravdě řečeno ale nevědomost a sebeklam zde doslova kvetou i na těch nejduchovnějších pozicích…
Continue reading →

Spojenectví AmorAll

Jako další pokus „to rozhýbat“ zakládám na Facebooku skupinu – zkráceně AmorAll – orientovanou na architekturu a smysl reality, pojmy jako vzestup a transformace (multidimenzionální metamorfní hra bytí) a v neposlední řadě konflikt mezi fantomovým a zdrojovým matrixem, jež se na této planetě promítají jako úroveň NET/Nižší Země a úroveň fraktální Vyšší Země.
Continue reading →

S ďáblem na straně pravdy

Úvod do textu: „Představa, že globální ZMĚNY světa lze dosáhnout na spirituální, organizační, politické, ekonomické či sociální úrovni, je zcela scestná. Je třeba pochopit základy reality, nahé existence jako takové, a ztotožnit se s jejími principy. Není to otázka filozofie, ale PRAXE, práce s myšlením a silovým kontextem, dechem…“
Continue reading →