Evangelium podle barona Prášila

Podobně jako potomek nestvoří svého předchůdce, nemůže něco nemyslícího stvořit autonomní vědomou inteligenci. Přesto někteří jedinci celý svůj život podřizují víře v něco tak idiotského (což se navíc v antiprostoru křížově zrcadlí). Jak toho asi docílit? Pozorováním prázdnoty? Cítěním? Zvláště tzv. duchovní elity mají z Věčné Mysli takovou hrůzu, jako… Read more„Evangelium podle barona Prášila“

Není-li život rájem, není životem

Jelikož je věčná, Nekonečná Mysl nemá důvod tvořit nic jiného než Ráj – dokonalý věčný život. Tento Ráj paradoxně vzniká v Pekle (s nehmotným statusem – jako), které je zároveň Láskou (s energetickým statusem – doopravdy). Nehmotná představivost se „překová a odlije“ do podoby něčeho hmotného. Klíčový je přitom typ… Read more„Není-li život rájem, není životem“

www.XXX

Představíme-li si strážcovské Melchizedeky jako pohádkové skřítky a implementujeme-li do Svobodného učení Smaragdového řádu (Emerald Order of the Melchizedek Cloister) prvek kresleného ďábla, jako mávnutím kouzelného proutku začne najednou vše zázračně fungovat. Největším soupeřem Stvoření je jeho vlastní lenost myslet – strach pochybovat o „nezpochybnitelném“. Vnější nepřítel je sice velký… Read more„www.XXX“

Skryté všemu na očích

Jelikož Absolutno je sebe-převrácené (vše je v absolutní hodnotě), aby se vyjádřilo, používá princip auto-negativu: motiv neopačného opaku. Kupříkladu jiskra života má napojení na zřídlo živého světla magnetického charakteru (láska), sama o sobě je však ohnivá a elektrická (vůle, rozum, extáze). Funguje v tom určitá zakřivená nebo ohnutá hyperlogika, „inteligence… Read more„Skryté všemu na očích“

Druhý příchod Ježíše Krista

Abychom ve světě forem mohli optimálně (věčně) existovat, k tomu existuje rozHRAní zvané kód či jiskra života. Není podstatný název, ale jak to funguje – přesto ani název není vůbec náhodný. Živá jiskra souvisí s vnitřním ohněm a ke tvoření slouží proces krystalizace neboli transformace elektro-magnetického pole (živé světlo). Vykřesávání… Read more„Druhý příchod Ježíše Krista“