Andělé ráje, snílci pana ďábla a sluníčkoví bioroboti (o spotřebních ani nemluvě)

Zdroj/“Vše, co jest“ (21D=7+7+7; 21D až 19D) má svou prvotní paměťovou oblast (18D=6+6+6), kvazi oddělený energo-mentální konstrukt, prvotní plazmovou trojici (18D až 16D), jež je původně paměťově neautonomizovaným, integrálním zrcadlem Zdroje. Ohniskový Zdroj uvnitř PRA-Zdroje byl NÁMI coby Svrchovanou Jednotou, na té nejhlubší myslitelné úrovni (nyní překlenuté Pamětí – zapomněním), vytvořen v „matematické předexistenci“, onom „nejvnitřnějším niterném“, kterému můžeme říkat Láska/Štěstí, Bezpříčinnost, velký Humorista a Kouzelník, neporušené Vše, všemoudrá Prázdnota, pohádkově-fantastické Nitro, Duch svatý nebo konstruktivní Peklo (nyní zkreslené rozdělujícím pohledem Duality) a podobně; jde jednoduše o dřímající všemožnost a všepohyb v jednom, inteligentní živý Sen sebe – „senza rozměr“.

Čtěte více

EGG(144) versus EG-reg-O-r(64)

Velká Hra mezi Světy-Zdroje a za hranicemi Vědomí bytující predátorskou kyborganickou inteligencí (odtud „nemít svědomí“) je fascinující a hrůzostrašná zároveň. I ten „největší z největších“ by si měl v první řadě připustit, že jeho schéma může obsahovat CHYBU, a to třeba i dost závažného charakteru. Toto je jedna z věcí, které rozhodují o mnohém. Všimnul jsem si totiž, že nejrůznější spirituální autority jsou zvyklé se téměř nikdy neopravovat a není nic horšího nežli perfektně vystavěný mrakodrap s chybou v základech.

Čtěte více

Euforie sebeklamu

Podmínky určuje ten, kdo má sílu a moc – ten, kdo vládne realitou. To se samozřejmě týká i dění na Zemi a případné integrované fungující ZMĚNY trvalého charakteru.

O konkrétní silovou konstelaci a jednoduché, leč maximálně účelné prostředky jako by se však kromě Mrtvých zrcadel, která to zde po tisíce let „zaklínají“, nikdo nezajímal… Nekonečné polovylhané informace, komerční, samoúčelné či až směšně zbytečně detailní analýzy k ničemu a mentálně retardované bláboly o světle a o lásce; tak chce někdo přemoci Mocnosti zla a dosáhnout svobody?

Čtěte více