Nadskutečno

V Absolutnu, potenciálu všemožnosti a všepohybu, existuje vše v konstruktivním, neporušeném stavu (absolutní hodnotě). Destruktivní možnost (ZLO, porušenost) má tudíž status JAKO a reálně se manifestuje jako symetrický dvojprvek (JakoZlo, ZloBit), přestože nazývat lze pořád stejně; pravý Satan – vtipálek a mystifikátor Jolly Joker – je tudíž nepredátorský a je… Read more„Nadskutečno“

Chvála troufalosti

Neexistuje snad nic horšího, než když nějaká oblastní tvořivá inteligence (Logos) zamění nástroj a smysl Existence a tím své fraktální elementy zakleje či externalizuje do pozice jakýchsi existobotů. Tím ale tragédie nekončí. Část bytostí se vzbouří – jenže místo aby LOGICKY seřadila správně priority (Klíče), rozbije nástroj (akt šílenství jako… Read more„Chvála troufalosti“

Skladatel příběhů

Mechanizmus Vůle Celku, věčné měnící se Teď Mystéria „dva v jednom“, je něco, proti čemu nemá šanci absolutně nikdo, dokonce ani Systém samotný. Jde o základní „rozměr nadobývání“ Bytí, řítící se živel věčné touhy po Neznámém. „Zakázaná láska“, vlastně téměř cokoliv zapovězeného… Stále to tam kdesi uvnitř Nás dříme, puzení… Read more„Skladatel příběhů“

NE – existující černokněžník

Centrální inteligence Stvoření – Prvotní Zdroj – nemá ani logický ani duchovní, nýbrž kvantový charakter, jež se v mnohém podobá kouzelnému – jedná se o lineárně nezaměřitelné pole stojatých vln (skalárně-vlnové pole jako nevyčerpatelný potenciál), podobné „Zřídlu Snů“ v obojím smyslu (pozornost-prozřetelnost, pramen-esence; i princip 2v1=3=∞ je KVANTOVÝ). Jakákoliv snaha… Read more„NE – existující černokněžník“