Mystery

Svatá Trojice

(1) Po čase mě opět oblažil ten úžasný pocit extatické svobody, vyplývající z faktu, že princip „dva v jednom“ (věčný princip života) platí vždy a neustále, takže zároveň i neplatí, neboť i on sám je podřízen vlastnímu pravidlu. Vracím se z krátké podzimní procházky kolem kravína na hřbitov a hurá na internet… Tentokrát to zase
Read More