NE – existující černokněžník

Centrální inteligence Stvoření – Prvotní Zdroj – nemá ani logický ani duchovní, nýbrž kvantový charakter, jež se v mnohém podobá kouzelnému – jedná se o lineárně nezaměřitelné pole stojatých vln (skalárně-vlnové pole jako nevyčerpatelný potenciál), podobné „Zřídlu Snů“ v obojím smyslu (pozornost-prozřetelnost, pramen-esence; i princip 2v1=3=∞ je KVANTOVÝ). Jakákoliv snaha překonat to nějakým zidealizovaným duchovním nebo dokonce binárně-mechanickým zdrojem je chorá a irelevantní a je opravdu nepochopitelné, že přestože následky tohoto atrofovaného myšlení vidíme každý den na pokusném králíkovi zvaném pozemská lidská společnost, predátorské loutky v těchto snahách stále pokračují. „Zachraňují“, „vylepšují“ a „posouvají“ lidstvo (aniž zřejmě tuší, že pravý opak je pravdou, jde o de-evoluční projevy).

Čtěte více

Největší brzda změn: Metatron-Borgia zrcadlová animace

Tvůrci křídel představují ztělesnění 7. archetypu či takzvanou centrální rasu 7. supervesmíru, což je zde na Zemi ve hmotě člověk sám v jeho skutečném smyslu – jako Svrchovaná Jednota. Člověk je přímá emanace Prvotního Zdroje, jeho „prodloužená ruka“ a Prvotní Zdroj sám; mezi tím existují pouze iluze a pilotní iluzí je Matrix, svět struktur a manifestací. Iluze správně spojená se Zdrojem je úžasným Trikem Života, nespojená nebo spojená nesprávně se mění v podvod, klam a sebeklam, což způsobuje pokřivení Života Triku – vybuzení anti-potenciálu.

Čtěte více

Svatá Trojice

(1)

Po čase mě opět oblažil ten úžasný pocit extatické svobody, vyplývající z faktu, že princip „dva v jednom“ (věčný princip života) platí vždy a neustále, takže zároveň i neplatí, neboť i on sám je podřízen vlastnímu pravidlu. Vracím se z krátké podzimní procházky kolem kravína na hřbitov a hurá na internet… Tentokrát to zase jednou bude stát „za to“.

Čtěte více