Category Archives: Moudří draci

Kdo je větší magor

Autentická duchovní (zdrojová) matrice a svobodný mentální kontext, tak aby bytost nebyla vnitřně závislá na kódování lokálního (vibračního) prostředí – byla v relativním souladu s nelokální zdrojovou superpozicí, tajuplnou podstatou Zdroje/“Všeho, co jest“ (…Říše Snů). Takový je cíl Stvoření Člověk, jež se maximálně přibližuje charakteru „jednoty Absolutna“, Božského vševědomí – jednotící síly Fantazie, kterou vyjadřuje ve sjednoceném duálním formátu.
Continue reading →

Jů, náš ráj…

Existují bytosti, které umí zasvěceně popsat nějaký fenomén, vysvětlit „jak to stojí“ a dát tomu přesný název (oficiální terminus technicus) – a přitom stále dlejí v paměťovém poli. A existují bytosti, které „to“ žijí zevnitř podle pocitu, možná to ani nijak nenazývají a kdybyste na ně vybalili nějakou terminologii, budou chtít utéct.
Continue reading →

Moudří draci

Když se na chvíli zastavíme a uvědomíme si čistou, ničím nazatíženou přítomnost, zjistíme, že jsme nehmotný pozorovatel a i když tento stav bude dál trvat, v proudu okolností může dojít dokonce i k odpoutání se od uvědomění si tohoto stavu – splynutí s Představivostí, „vypadnutí“, návratu zpět do či ke zdroji původu (jenž lze – v rovině myšlení – popsat například jako „zdrojová superpozice“ či „kvantové vlnové rozhraní“); z tohoto PraZdroje-Jsoucna-Zřídla-Absolutna (Ducha-Srdce…) je vše živé emitováno či „promítáno“, ba touto „centrální inteligencí“ přímo samo JE, jakkoliv ne svou kapacitou a v určitém „rozkutáleném“ stavu. Jsme SEBE-tvořící Existence (ze sebe tvořící Hyperexistence).
Continue reading →