Category Archives: Metamorfóza světa

InDiAn

Centrální světy (či nesvěty) Ze-Mě se pozvolna přesouvají do nového Fantastického Eónu (který hodně souvisí s Paradoxem Neduality), reality z valné části dosud nezjevené a pouze „vzdáleně latentní“ či kontextové – zatím tomu stále chybí náležitá podpora z fyzického ohniska Přítomnosti, vyjádřeného zejména duchem a tělem Přírody (láska jako živel – extáze ekvivalence světla a temnoty). Je to jako někde v zářících mlhách Přechodu nebo v podsvětí Konvergence realit. Velkou roli hrají Zrcadla v nereverzním i reverzním smyslu.
Continue reading →

Bez HRA/NIC… Sobě-podobní

Ledy se hnuly – nebo spíš ohnivé ledy (pohyby v systému realitních polí). Jedná se o Zrcadlo tvoření světů: spojování vnitřně nereverzních, obrazově či nábojově opačných protikladů, kde důležitou oživovací/animační roli (ve smyslu faktorů typu vůle, cit, pozornost, gravitace, morfizmus, torze, superpozice…) vedle lásky DOOPRAVDY hraje i fantazie JAKO (v rámci obousměrné souvztažnosti), což se odráží například v humoru, umění, erotičnu, panenské rajské přírodě či obecně svobodném živelném projevu. Zdroj je nejen láska, je to živel všech živlů – kvantová magie nekonečna.
Continue reading →

Třetí král ~ 3K

Jádrem „Všeho, co jest“ či Svrchované Jednoty (kterou každý jeden z nás jsme) je 7kový systém (3x7x37=777) – viz předchozí text. Pověstná šťastná sedmička (kde „štěstí“ je odvozeno od „být součástí“) je pangeometrická, což znamená, že například neřeší problém s merkabou, jímž je podmíněn organický 12kový systém.
Continue reading →

Zombie mesiáš

Slovo matrjoška vzniklo ze slova Matriona, což evokuje slova Matrix či matrice a souvisí s architekturou Stvoření. Existují nejen reality uvnitř realit, ale i klamy uvnitř klamů a lži uvnitř lží, a to i na té nejvyšší myslitelné úrovni. Přesto cesta k té nejmenší již nedělitelné panence je ta nejkratší možná – onou nejzazší matrjoškou je beztvará, všezahrnující inteligence. Je uvnitř, nebo všude a nikde?
Continue reading →

Nófy zemljanká

Řada textů o Nové Zemi působí (sice) jako „samomatoucí podvod“ nebo se láme do výrazu „bezelstného sluníčka“, jako kdyby všestranná, tvořivá božská entita byla schopná existovat pouze v sebeklamu, tak aby na „fantazii za kopcem“ nebylo vidět – přesto na téma „Nová Země“ (Terra Nova, transformace světa, světelné tělo…) se to stáčí na tolika místech, že na tom přinejmenším „něco bude“ (ať si říká kdo chce, co chce, nefalšovaná víra v něco způsobuje překódování reality, přeladění vnitřku a posléze i obrazu).
Continue reading →