Matrix

Stoupající grády 6. 9. 2017

Na energeticko-informační úrovni se toho nyní děje opravdu požehnaně. Blížíme se k dalšímu kaskádovému bodu přechodové součtové bifurkace (nejspíš koncem tohoto roku). S rostoucím vlivem „ohňových“ a „světlicových“ skalárních kosmických energií (fraktální Hierofanta, merkabické vířící spirály, heliotalické proudění) a nebeských těles a úkazů to lze střídavě vnímat i s časovým předstihem.

Návrat do budoucnosti

Fakt, že se Tajemství Amenti (TA) do světa rozšířilo z USA, svědčí o tom, že se fyzicky nacházíme v některé z okrajových paralelních realit s možným kriticky vychýleným poměrem Pan:Ra (oscilace:vibrace). Integrovaná verze TA je ta „neexistující“ součtová středová (významově přitom excentrická), stabilní česká – dračí slovanská. K tomu je třeba ovšem zapojit nefalšovaný cit
Read More

Hořící piano

Kreslená válka mezi střežícími silami Krystal Matrixu a dravčími silami Black-Hole Matrixu se s nástupem roku 2017 citelně stupňuje; objevují se nové nečekané strategie. Řada konkurenčních faktorů vykazuje společné styčné plochy a nezřídka se liší pouze způsobem pohybu nebo vztahem k dalším faktorům, proto může mnohé působit dosti nepřehledně; svět informací však naštěstí není zdaleka
Read More

„Přirozená integrita a autonomie lidského společenství vyplývají z interakce pohnutek jednotlivců s kolektivním rozhraním druhu – inteligencí sdíleného prostoru.“ Průchod sférou vlivu galaktické hvězdné domény, což lze chápat i jako kontakt s fraktálem či elementem vyššího řádu, znamená změnu kódování zdrojového signálu (obecně jde o transfiguraci vlnové nespojitosti, v nefyzické rovině eliminaci podmínečnosti) a rozšíření
Read More

Ohňostroj nelogiky

/1/ Fantazii se meze nekladou, a tak SuperRáj či SuperMatrix si lze představovat různě. Teorie o životě v 5. dimenzi, kde je možné si vše zhmotňovat prostřednictvím krystalizace mentálních představ, měnit podoby, teleportovat se atd., je v principu správná, chybí jí však opěrný bod (samo od sebe se nic neudělá) – a tím je jako
Read More

Chaos cha-os

Podstatou realizace bezpodmínečnosti (překonání závislosti na gravitaci vnějšího prostředí, nefyzické a následně i fyzické) je rovnovážný efekt všesměrového pohybu – což je zároveň i podstatou živé síly. Touto živou silou, aktivním zdrojem „všeho, co jest“, je fantastická živoucí inteligence, „zřídlo stvoření“ či „oheň pekelný“, který ale není pouze tím, co generuje skutečnost – v případě,
Read More