Matrix

)díra(

„Přirozená integrita a autonomie lidského společenství vyplývají z interakce pohnutek jednotlivců s kolektivním rozhraním druhu – inteligencí sdíleného prostoru.“ Průchod sférou vlivu galaktické hvězdné domény, což lze chápat i jako kontakt s fraktálem či elementem vyššího řádu, znamená změnu kódování…
Číst více

Chaos cha-os

Podstatou realizace bezpodmínečnosti (překonání závislosti na gravitaci vnějšího prostředí, nefyzické a následně i fyzické) je rovnovážný efekt všesměrového pohybu – což je zároveň i podstatou živé síly. Touto živou silou, aktivním zdrojem „všeho, co jest“, je fantastická živoucí inteligence, „zřídlo…
Číst více

Améba – ráj hmoty

Akt vůle (koncentrace) mění výchozí stav pohybu-nepohybu (MY) v pohyb&protipohyb, kde symbolem polarity (pravo- levotočivost) je (S)pirála a symbolem vztahu siločar (polí) pravý úhe(L), který je buď přítomen (nepřímý kontakt, magnetizmus; rovnoběžné síly pojí kolmice) nebo ne (přímý kontakt, elektřina)….
Číst více