© ŽeruHmyz, Martin Vacek

)díra(

„Přirozená integrita a autonomie lidského společenství vyplývají z interakce pohnutek jednotlivců s kolektivním rozhraním druhu – inteligencí sdíleného prostoru.“ Průchod sférou vlivu galaktické hvězdné domény, což lze chápat i jako kontakt s fraktálem či elementem vyššího řádu,…Continue Reading