Vše-Mysl bytostí Světla

(1) Všude kolem/uvnitř s námi trans-inter-dimenzionálně koexistuje fantastické množství SVĚTELNÝCH bytostí. Není to žádný „někdo“, jsme to „my jinak“, je to všemocné, pohodové a bezejmenné. Brána realit – vesmírná KOMUNIKACE – je stále otevřená. Mocnosti strachu (klamu, lži) ale musíme překonat sami; ochrana a pomoc může existovat pouze do určité… Read more„Vše-Mysl bytostí Světla“

Stoupající grády 6. 9. 2017

Na energeticko-informační úrovni se toho nyní děje opravdu požehnaně. Blížíme se k dalšímu kaskádovému bodu přechodové součtové bifurkace (nejspíš koncem tohoto roku). S rostoucím vlivem „ohňových“ a „světlicových“ skalárních kosmických energií (fraktální Hierofanta, merkabické vířící spirály, heliotalické proudění) a nebeských těles a úkazů to lze střídavě vnímat i s časovým… Read more„Stoupající grády 6. 9. 2017“

Návrat do budoucnosti

Fakt, že se Tajemství Amenti (TA) do světa rozšířilo z USA, svědčí o tom, že se fyzicky nacházíme v některé z okrajových paralelních realit s možným kriticky vychýleným poměrem Pan:Ra (oscilace:vibrace). Integrovaná verze TA je ta „neexistující“ součtová středová (významově přitom excentrická), stabilní česká – dračí slovanská. K tomu je… Read more„Návrat do budoucnosti“

Hořící piano

Kreslená válka mezi střežícími silami Krystal Matrixu a dravčími silami Black-Hole Matrixu se s nástupem roku 2017 citelně stupňuje; objevují se nové nečekané strategie. Řada konkurenčních faktorů vykazuje společné styčné plochy a nezřídka se liší pouze způsobem pohybu nebo vztahem k dalším faktorům, proto může mnohé působit dosti nepřehledně; svět… Read more„Hořící piano“

)díra(

„Přirozená integrita a autonomie lidského společenství vyplývají z interakce pohnutek jednotlivců s kolektivním rozhraním druhu – inteligencí sdíleného prostoru.“ Průchod sférou vlivu galaktické hvězdné domény, což lze chápat i jako kontakt s fraktálem či elementem vyššího řádu, znamená změnu kódování zdrojového signálu (obecně jde o transfiguraci vlnové nespojitosti, v nefyzické… Read more„)díra(„