Archiv rubriky: Láska & Fantazie

Ohňostroj zdánlivě nemožného

Přízrak nikoho… Kolektivní součtová entita („automat“), kterou nelze objektivizovat… Realita jako pohádková mnohobytost… Na té nejhlubší úrovni nejsme jemnohmotní, jak tvrdí různé hlavně ezoterické a duchovní zdroje (aby před námi zakryly náš neomezený potenciál) – ale NEHMOTNÍ. To je sice…

Triáda vzestupu

V kontextu organické reality se princip či zákon jednoty, na úrovni individuální bytosti, projevuje jako takzvaná trialita. Spojení se zdrojem věčného života poznáte právě podle tohoto mimořádně důležitého faktoru.

Divotvorné zrcadlo

„Každá emoce má i svou myšlenkovou verzi – obrazovou podobu, a naopak. To, co je tomuto dvojitému vjemu společné, je zvuk: melodie, symfonie…“   Cítění, myšlenky, obrazy, hudba, ale také světlo potažmo barvy; nejsme pouze tvůrci a hráči (postavy příběhů),…

Faktor priority a čarodějná jednota protikladů

Tak jako oheň vrhá světlo, emitují (či jsou projevovány, probouzeny) ze zdroje – absolutna (božského ducha – srdce – mysli) individualizované tvořivé inteligence. Je to zcela spontánní proces, který existuje kvůli živému kontrastu, nepostižitelné podstatě věčnosti.

Nejmocnější síla ve vesmíru

Pravá láska – emoce harmonicky propojené a vyvážené vůlí a rozumem – vede skutečně do ráje, jelikož cesta do ráje neboli takzvaných svobodných světů vede skrze duchovní srdce, nikoliv skrze srdce emoční. Samotné emoce, které s rozumem a vůlí účinně…

Zdroj = láska + vůle

Podstatou pravé lásky nejsou jen harmonické emoce, ale v první řadě i síla (sebevědomí, myšlení), tak aby láska měla moc a skutečně působila. Tento účinek se projevuje formou vůle a je to vlastně zcela normální stav (v souladu s realitou).…