Category Archives: Kritika

NicPec

Prostřednictvím aktu myšlení – viz zdejší nedávné texty (17/7 & 17/8) – lze jednoduše dokázat, že Zdroj-Existence má dvojznačný charakter Zřídla (ve smyslu duch-pramen-srdce i pozornost-zrak-mysl), že toto Zřídlo je „pohádkově fantastické“ povahy – viz Příroda či už sama existence Fantazie – a že tímto Zřídlem je konstruktivní Pekelná Nicota s nulovým součtem (čistá, neporušená a nerozdělená) a absolutním potenciálem (všeho schopná). Jak je napohled patrné, celý „Systém Bytí“ stojí na SOULADU Řádu a Chaosu, na zvládnutém rozporu. Je to nikoliv Světlo PROTI Temnotě, nýbrž Světlo A Temnota v JEDNOM, souvztažně, tvořící ZÁHADNÝ (mystický, magický, strašidelný) třetí faktor.
Continue reading →

Fenomén 666

I když zatím jen spodním proudem, po předlouhé době temna se do dění na Zemi začínají opět zapojovat mechanizmy zdrojové inteligence. To postupně otevírá cestu k integrované expanzi knihovny života do reality organických forem a s tím související vyčištění zeměsféry od vlivu predátorských zrcadlových fenoménů.
Continue reading →