Category Archives: Fantazmagorie

(A)ction(H)ero StarGateSuperGen

Přízrak Vnější Bytosti „ovládá“ v tomto světě snad každého, když pomineme Přírodu a vnímání malých dětí. Nejde ani tak o typického člověka davu, jako o duchovní zasvěcence, kteří neprohlédli základní trik reality, a přesto se vydávají za „vědoucí“, čímž nejen sebe, ale i své následovatele udržují ve stavu vnitřní oddělenosti… Read more »

Bez HRA/NIC… Sobě-podobní

Ledy se hnuly – nebo spíš ohnivé ledy (pohyby v systému realitních polí). Jedná se o Zrcadlo tvoření světů: spojování vnitřně nereverzních, obrazově či nábojově opačných protikladů, kde důležitou oživovací/animační roli (ve smyslu faktorů typu vůle, cit, pozornost, gravitace, morfizmus, torze, superpozice…) vedle lásky DOOPRAVDY hraje i fantazie JAKO (v… Read more »

Dragonfly: fiasko rozumbradů

Zatímco fenomén 21. 12. 2012 obsahoval skrytou asociaci s fullerenem C60 (20+12 ploch) v rámci fantomového 33-Black-Hole Matrixu, nadcházející 12. 12. 2017 se symbolicky vztahuje k fullerenu C70 (20+17 ploch) s vazbou na originální 144-Krystalický Matrix a spirálu věčného života (potažmo Křemílka a Vochomůrku křemíko-éterické struktury). Další časový vektor kódování… Read more »