(A)ction(H)ero StarGateSuperGen

Přízrak Vnější Bytosti „ovládá“ v tomto světě snad každého, když pomineme Přírodu a vnímání malých dětí. Nejde ani tak o typického člověka davu, jako o duchovní zasvěcence, kteří neprohlédli základní trik reality, a přesto se vydávají za „vědoucí“, čímž nejen sebe, ale i své následovatele udržují ve stavu vnitřní oddělenosti – slepoty, jež je podstatou existence Odvrácené strany. Tento fenomén či zrcadlová síla je svou podstatou zaměřená totálně proti přirozenosti, lze označit jako Znesvětitel Života nebo Z-NE-SVĚTLO, opak Vnitřního Živého Světla (typické je zde lesknoucí se povrchové zlaté světlo, které záměrně vábivě vypadá, ale ve skutečnosti je mrtvé, umělé, neorganické).

Čtěte více

Bez HRA/NIC… Sobě-podobní

Ledy se hnuly – nebo spíš ohnivé ledy (pohyby v systému realitních polí). Jedná se o Zrcadlo tvoření světů: spojování vnitřně nereverzních, obrazově či nábojově opačných protikladů, kde důležitou oživovací/animační roli (ve smyslu faktorů typu vůle, cit, pozornost, gravitace, morfizmus, torze, superpozice…) vedle lásky DOOPRAVDY hraje i fantazie JAKO (v rámci obousměrné souvztažnosti), což se odráží například v humoru, umění, erotičnu, panenské rajské přírodě či obecně svobodném živelném projevu. Zdroj je nejen láska, je to živel všech živlů – kvantová magie nekonečna.

Čtěte více

Dragonfly: fiasko rozumbradů

Zatímco fenomén 21. 12. 2012 obsahoval skrytou asociaci s fullerenem C60 (20+12 ploch) v rámci fantomového 33-Black-Hole Matrixu, nadcházející 12. 12. 2017 se symbolicky vztahuje k fullerenu C70 (20+17 ploch) s vazbou na originální 144-Krystalický Matrix a spirálu věčného života (potažmo Křemílka a Vochomůrku křemíko-éterické struktury). Další časový vektor kódování (konfiguraci) systému realitních polí směrem k větší tekutosti a pohyblivosti (lotos – křišťálový květ života) ještě potvrzuje a zintenzivňuje a kulminačním bodem probíhající fáze galaktické hvězdné transformace/aktivace je symetrie 22. 02. 2022, kdy by základ nově seskládané časoprostorové kostky (uvnitř kostky uvnitř kostky…) mohl zhruba být hotový.

Čtěte více