Category Archives: Fantastická realita

Archanděl Ticho

Klíčem ke vstupu do Reality Zdroje (což znamená skutečný „vzestup“), přes všechny různé zaručené pravdy a moudrosti, je jednoduše „nahé“ pochopení/uvědomění. Spolehlivým navigátorem je duchovní srdce – duchovní podstata, která ale není pouze nějakou emocí, spíše lze označit jako komplexní inteligence (vnímání, cítění/myšlení).
Continue reading →

Morpheus-oNe-Trinity

Pojem MATRICE neboli „má tři C“ souvisí s hexadecimálním zápisem STŘÍBRNÉ #C0C0C0 a v tom obsaženou trojicí archetypálních Bran Stvoření, s čímž souvisí Super-Dimenze nebo z jiné perspektivy Vše-Svět, do kterého vstupujeme zároveň ve vertikálním a horizontálním čase. Je dobré si to neplést s pátou dimenzí, nebe totiž máme dávno za sebou (a uvnitř sebe), nyní to je o ekvivalenci nehmotného a superhmotného – abychom se stali ZRCADLEM VŠEHO. To, co někdo chápe jako zvyšování vibrací, je ve skutečnosti pnutí mezi aurickými vrstvami multidimenzionálních knihoven (těl) starého a nového MATRIXu (zde slovo „matrix“ znamená to, co znamená – systém matric a programů, které podporují strukturovanou existenci). To, co se odehrává, lze přirovnat k průniku do multimediální technologicko-přírodní reality, se kterou se dnes v náznaku setkáváme hlavně prostřednictvím knih a filmů, jenom priority vztahu realita:virtualita jsou nastavené jinak (klíčový je algoritmus programu centrálního slunce a jeho datasféra; Velké Centrální Slunce tvoří kvantový souhrn sluncí/centrál nižšího řádu a v okamžiku vytvoření Troj-Brány jeho kontrola bude 100procentní).
Continue reading →

Třetí král ~ 3K

Jádrem „Všeho, co jest“ či Svrchované Jednoty (kterou každý jeden z nás jsme) je 7kový systém (3x7x37=777) – viz předchozí text. Pověstná šťastná sedmička (kde „štěstí“ je odvozeno od „být součástí“) je pangeometrická, což znamená, že například neřeší problém s merkabou, jímž je podmíněn organický 12kový systém.
Continue reading →

Zombie mesiáš

Slovo matrjoška vzniklo ze slova Matriona, což evokuje slova Matrix či matrice a souvisí s architekturou Stvoření. Existují nejen reality uvnitř realit, ale i klamy uvnitř klamů a lži uvnitř lží, a to i na té nejvyšší myslitelné úrovni. Přesto cesta k té nejmenší již nedělitelné panence je ta nejkratší možná – onou nejzazší matrjoškou je beztvará, všezahrnující inteligence. Je uvnitř, nebo všude a nikde?
Continue reading →

Generátor modrotisku

Čarokrásné třpytící se vnitřní svobodné rajské světy, podobné splývajícím krajinám magických vodopádů a pestrobarevné, svěží zelené, zpívající, vonící přírody… Jako by všechno bylo najednou tak nějak duchovnější a tekutější – zdrojová plazma se činí a zvláště poslední týdny to je citelné a doslova se hýbe realita, zeměsféry i jejích životních polí.
Continue reading →