Archiv rubriky: Fantastická realita

NicPec

Prostřednictvím aktu myšlení – viz zdejší nedávné texty (17/7 & 17/8) – lze jednoduše dokázat, že Zdroj-Existence má dvojznačný charakter Zřídla (ve smyslu duch-pramen-srdce i pozornost-zrak-mysl), že toto Zřídlo je „pohádkově fantastické“ povahy – viz Příroda či už sama existence…

Nepředstavitelná inteligence

Abychom pochopili realitu a dostali se takříkajíc ke kořenům, je třeba začít u NIC – vypnout vše, co lze vypnout, přičemž každému je nejspíš jasné, že nelze vypnout úplně vše a tudíž NIC není NIC. V takovéto paradoxní, záhadné realitě…

Helium-Gen-Hydra

Jedním z nejdůležitějších textů současnosti je Svrchovaná Jednota od Wingmakers, pojednávající o expanzi (návratu) do Reality Zdroje a faktorech, které tomu zabraňují.

S ďáblem na straně pravdy

Úvod do textu: „Představa, že globální ZMĚNY světa lze dosáhnout na spirituální, organizační, politické, ekonomické či sociální úrovni, je zcela scestná. Je třeba pochopit základy reality, nahé existence jako takové, a ztotožnit se s jejími principy. Není to otázka filozofie,…

Nahá skutečnost

Kolektivní (součtová) inteligence – existence sama, nekonečný fraktál sebe – je tajuplným přízrakem nikoho (fantastickou, pohádkovou bytostí či mnohobytostí), sebe sama zakoušejícím prostřednictvím zpětné vazby svých interaktivních projevů (hologramů, individualit, identit), jež nelze v pomyslném kontextu celku opět pokládat za…

Zrcadla slepoty

Existují tři druhy světů: fantastické, pohádkové a zrcadlové, které fungují jako automat na realitu a vytvářejí dualitu ve smyslu hry. Zdrojem všeho je nehmotná představivost, což je zároveň „pohyb nepohyb“ (vlna se může ale nemusí pohnout) neboli pozornost s vůlí…

Ohňostroj zdánlivě nemožného

Přízrak nikoho… Kolektivní součtová entita („automat“), kterou nelze objektivizovat… Realita jako pohádková mnohobytost… Na té nejhlubší úrovni nejsme jemnohmotní, jak tvrdí různé hlavně ezoterické a duchovní zdroje (aby před námi zakryly náš neomezený potenciál) – ale NEHMOTNÍ. To je sice…

Hvězdy stříbrného plátna

/1/ Syntézu protikladů řeší optimálně filozofie kresleného pekla. I kdyby šlo o fyzické peklo, nikdy nemůže jít o jednostranně negativní (ve smyslu destruktivní) místo – přinejmenším k sobě musí mít COKOLIV alespoň zčásti kladný vztah. Dokonce ani fyzické peklo nemůže…

Prokletí dualizmu

Možná máte občas pocit, že existuje něco velmi Jednoduchého, co obsahuje veškerou Složitost, jenom jako kdyby nám to stále protékalo mezi prsty. Ono to tak také je a jakmile nám to dojde, nebude sebemenší důvod, aby když ráno vylezeme z…

Zloději skutečnosti

„(satanizmus) Chápe SATANA jako hybný faktor v přírodě, ducha pokroku, inspirátora všech velkých počinů, které přispívají k rozvoji civilizace, ducha revolty, která vede ke svobodě jednotlivce. (…) Tvrdí, že nikoli slepé přesvědčení, ale pochybování je to, co přináší duševní svobodu.“…

Kvintesence existence: oheň pekelný

Ve stávajícím systému realitních polí (zvaných Svět), který nám umožňuje používat a prožívat sebe sama jako avatary (tělesné a paměťové formy jsou jen určité typy „figur“, jimiž chodíme po Šachovnici), lze registrovat přítomnost dvou klíčových inteligencí. Jedna inteligence je tou…