Kvintesence existence: oheň pekelný

Ve stávajícím systému realitních polí (zvaných Svět), který nám umožňuje používat a prožívat sebe sama jako avatary (tělesné a paměťové formy jsou jen určité typy „figur“, jimiž chodíme po Šachovnici), lze registrovat přítomnost dvou klíčových inteligencí. Jedna inteligence je tou původní, přírodní zdrojovou (→ matrix), druhá protipřírodní antizdrojovou (→ simulakrum). Rozdíl mezi nimi spočívá kromě jiného ve vztahu k fenoménu zvanému SATAN. Stejně jako pravý význam slova matrix, byl překroucen i význam slova Satan (ďábel, peklo) a jistě netřeba vysvětlovat, že se zcela vědomým záměrem.
Read more „Kvintesence existence: oheň pekelný“

Démon, ten si nikdy vládnout nenechá…

V holografické paměti – a svět je taková knihovna příběhů – existuje vše na jednom místě, „všude a nikde“. Teprve když se pro něco určitého rozhodneme a zaměříme na to pozornost, vytvoří to iluzi lokálního prostředí, jehož pomyslným středem je zvolený tvar (symbol, téma). Tento přelud je ale zcela konkrétní, neboť ho vymezuje konkrétní silové pole. Iluze je hmatatelná tak dlouho, dokud existuje silové pole.
Read more „Démon, ten si nikdy vládnout nenechá…“

Hadí síla

Existují „páky“, které hýbou realitou – v její nahé podobě. Jedná se o mechanizmy ultimátního paradoxu, které ztělesňuje HAD. Had (serpent → present), typické hadí „S“ v sobě fenomenálně snoubí pohyb s nepohybem*; jako kdyby had byl pohyb (život) sám, v poloze symbolu zla (virtuality, neexistence) přitom ztělesňuje pravý opak: viz symetrie LIVE/EVIL.
Read more „Hadí síla“

Nahá realita: umění myslet

Kromě dechu, duševního klidu, pravidelného fyzického pohybu a vydatného odpočinku jsou v tomto informačně, energeticky a emočně bouřlivém Období Velkých Proměn krajně důležité chladná rozvážnost a určitý stupeň vhledu do reality, neboť podvodníci a imitátoři se stále snaží. Mám zapsané mraky poznámek. Nejlepší bude rovnou to bez dalšího vysvětlování přeskočit k „počátku všeho“, trollové se aspoň nebudou nudit. smile
Read more „Nahá realita: umění myslet“

Helix Elevator

Nedílnou součástí principu fungování reality je systémová-zdrojová paměť, zahrnující základní programové struktury a matrice stvoření. Naše dočasné zapomnění – zkreslené ponětí o tom, co je realita, co je její podstatou a kdo skutečně jsme – má tudíž logicky na náš život rozhodující vliv. Nekriticky věříme mnoha různým věcem; jaká je ale skutečně povaha oné „tvořivé super-inteligence“, která z oné paměti čerpá? Odpověď souvisí i s titulem těchto stránek.
Read more „Helix Elevator“

Nepříliš vzdálená budoucnost – infoservis 26. 3. 2017

Nedávno jsem zničehonic začal ve svém vnitřním světě používat slovo „šáchor“. Označuju tím naprosto nesouvisející záležitosti a bezdůvodně se u toho směju. Myslel jsem, že to je novotvar, ale šáchor opravdu existuje a je to rostlina. To mě zároveň nadchlo a zklamalo. smile Tento text je také takový šáchor.
Read more „Nepříliš vzdálená budoucnost – infoservis 26. 3. 2017“

Fantastické zřídlo

Vzhledem k dlouhodobě šílené situaci zde na Zemi, ale vlastně v celém příslušném vesmíru, po vyčerpání všech „pro a proti“, dostaly nakonec zelenou síly, kterým můžeme říkat třeba Prvotní Inteligence. Ty propojily úroveň zemského jádra s úrovní Jeskyně Stvoření; Oheň a Kód Stvoření postupně transformují nebo definitivně odpojí všechny dezintegrované oblasti existence. Je to totéž jako proces uzdravování, přičemž lékem je Zdroj Věčného Života.
Read more „Fantastické zřídlo“

I pravil Satan: „Nemyslete, všechno je dobré!“

V jemnohmotných sférách existence má architektura reality téměř snový („křídově průsvitný“) charakter. Bytosti jsou androgynní (jako ostatně samo beztvaré vědomí) a vše je duchovní v onom nezkresleném, původním významu. Koneckonců na počátku všeho je duch, jakási pohádková plazma, inteligentní nicota…
Read more „I pravil Satan: „Nemyslete, všechno je dobré!““