Category Archives: Draci

Yunasai ~ pohádkový drak

Po nějaký čas jsem nyní na věci zčásti hleděl optikou komplexní andělské inteligence a z hlediska konstruktivního vývoje světa soudobé strážcovské materiály opět neprošly ověřením; je tvořena zpevňovací či zesilovací („dvojmocná“) základová vrstva Ra/Matrixu a ta už je o dračí energii a různých pozitivních „pekelných paradoxech“ (i když docela chápu, že to vypadá „podezřele“; draky mnozí zaměňují s predátorem) – samozřejmě hlavně také i o lásce, neduální princip Zdroje však již má dveře otevřené a kdo stále nechápe, že podstatou Změny není návrat ke starému (které notabene opakovaně selhalo), nýbrž rozšíření operačních možností, tomu ujíždí vlak kamsi do okrajové paralelní verze.
Continue reading →

Hic sunt dracones

Typickou vlastností pravo-levo-hemisférické inteligence je vřelé srdce a chladná hlava, výsledkem je Prázdnota Zdroje, kde je v superpozici všechno se vším. Uplatníme-li princip dva v jednom (zpětná vazba sebe si vědomého vědomí), fungující prvním i druhým napřed (zahrnující zdrojový negativ – ekvivalenci stavu a pohybu), srdci paradoxně odpovídá zdrojová virtualita, jež má analytický charakter (var spěje k bodu=rychlé kmitání, virtuální=nekonečně malý) a hlavě realita, jež má charakter prožitkový, emocionální (mráz se rozšiřuje=pomalé kmitání, reálný=nekonečně velký). Jak je to tedy s těmi draky a anděly, nebo s tou černou a průzračnou? Kdo cítí a kdo myslí? Přinejmenším můžeme potvrdit, že obojí je nerozlučné a záhadně se vzájemně obsahuje: jako pohádkově-fantastická všebytost nikoho.
Continue reading →