Vox populi, vox Dei

Lid je zdrojem moci, orgány jejím nástrojem? Svoboda myšlení, svědomí, vyznání, projevu, slova… jsou zaručeny? Bylo nevolnictví opravdu zrušeno a je otroctví (mentální, monetární) trestné? Mají lidé skutečně právo na důstojný život? Nebo na to na všechno „stínová mafie“ zvysoka sere a nejen to, kašlou na to i sami lidé, kteří svoje práva vůbec nenárokují – jako by snad čekali na okamžik, kdy se stanou konečně „úředně potvrzenými otroky“, aby už s tím definitivně „nemohli/nemuseli nic dělat“?
Read more „Vox populi, vox Dei“

Kvintesence existence: oheň pekelný

Ve stávajícím systému realitních polí (zvaných Svět), který nám umožňuje používat a prožívat sebe sama jako avatary (tělesné a paměťové formy jsou jen určité typy „figur“, jimiž chodíme po Šachovnici), lze registrovat přítomnost dvou klíčových inteligencí. Jedna inteligence je tou původní, přírodní zdrojovou (→ matrix), druhá protipřírodní antizdrojovou (→ simulakrum). Rozdíl mezi nimi spočívá kromě jiného ve vztahu k fenoménu zvanému SATAN. Stejně jako pravý význam slova matrix, byl překroucen i význam slova Satan (ďábel, peklo) a jistě netřeba vysvětlovat, že se zcela vědomým záměrem.
Read more „Kvintesence existence: oheň pekelný“

Element Six: ďábel jako prvotní hybatel

Živlů je ve skutečnosti šest. Šestka evokuje X(+-)Y(+-)Z(+-) krychli, ekvivalent prostoru, i symbol jeho automatické kolektivní inteligence, hexagon. Oním šestým elementem je virtuální živel nicoty. Navíc tento živel je všeobsažný (organicky mu odpovídá zdrojový oheň), je tudíž jasné, o jak zásadní jde věc. Zápis „Si.X“ evokuje křemík a dva zrcadlové pentagony (V a V obráceně), tedy souvztažnost inteligence prostoru (zdrojové křemíkové inteligence, plazmy, fotonů) a inteligence zvané člověk, žena a muž, postavené na uhlíkové či krystalické uhlíkové bázi.
Read more „Element Six: ďábel jako prvotní hybatel“