Category Archives: Cesta do ráje

Nófy zemljanká

Řada textů o Nové Zemi působí (sice) jako „samomatoucí podvod“ nebo se láme do výrazu „bezelstného sluníčka“, jako kdyby všestranná, tvořivá božská entita byla schopná existovat pouze v sebeklamu, tak aby na „fantazii za kopcem“ nebylo vidět – přesto na téma „Nová Země“ (Terra Nova, transformace světa, světelné tělo…) se to stáčí na tolika místech, že na tom přinejmenším „něco bude“ (ať si říká kdo chce, co chce, nefalšovaná víra v něco způsobuje překódování reality, přeladění vnitřku a posléze i obrazu).
Continue reading →

AR-HA-JAS

Všechno je jak má být? Chce se mi zvracet, když slyším podobné „osvícené“ názory a cestou přitom potkávám dobrotivé osůbky se ztraceným výrazem ve tváři, které si svůj život takhle vůbec nepředstavovaly – a kterým byl doslova ukraden.

Vetřelci či chcete-li predátorský fenomén se činí. Oblohu prozářenou někdy dost podivně bílým sluncem a skalárními energiemi křižuje chemtrailsový hnus. Začínám si čím dál víc uvědomovat, že lidstvo ve skutečnosti nikdy nebylo hloupé, pouze bylo chytře uspané, tak aby nevidělo, co má denně přímo na očích. Začínám si také uvědomovat význam pojmu komplexní andělská inteligence nebo jak to je s tím Kryst či Krist kódem neboli zdrojovou matricí.
Continue reading →

Plazmatrix

Tekutý oheň, plazma či zřídlo (živé světlo) Ducha Svatého je zcela konkrétní typ božské inteligence, živé vnímající trinitní/nulové pole jako prostředník či rozhraní Svaté Trojice, které se na úrovni vnitřních světů projevuje i v tom našem, komunikuje se slunečními (helium, vodík), magnetickými, skalárními a dalšími energiemi a snaží se nás vyburcovat z naší halucinace, založené na falešné sebeidentifikaci a z toho plynoucího dojmu oddělenosti, kterýžto klam generuje nepřirozené, protilidské typy myšlenkových forem a umožňuje jejich vliv namířený proti přirozenému, svobodnému životu.
Continue reading →

Návrat páté dimenze: království paradoxu

Osobně mi je úplně jedno, v jaké se fyzicky nacházím dimenzi (nevadí mi ani strašidelné peklo), chápu však, že pro mnohé je realita z masa a kostí příliš extrémní a že chtějí žít ve „světle“. Zprávy o krystalickém těle a „pohádkově krásných“ světech jsou jistě pravdivé, nicméně tomu citelně chybí jedna věc, a tou je vnitřní stabilita. To souvisí s pověstným „vyhnáním z ráje“.
Continue reading →