Category Archives: Budoucnost teď

Vnitřní síla, moudrost a odvaha, nebo zbabělost a finální zotročení?

V této aktuální verzi projeveného Stvoření sbírá Zdroj/Jsoucno informace o praktických důsledcích odpojení vědomí od života (původní věčné živé síly), což může mít pro Existenci neocenitelnou hodnotu a kterýžto poznatek lze „někdy příště“ (i když zároveň vše probíhá právě teď) konstruktivně použít, nejen pokud jde o možnosti, ale v první řadě co do otázky svobody, klidu a bezpečnosti (konkrétně jde o implementaci paradigmatu integrované oddělenosti, „zkrocení zla“).
Continue reading →

Nófy zemljanká

Řada textů o Nové Zemi působí (sice) jako „samomatoucí podvod“ nebo se láme do výrazu „bezelstného sluníčka“, jako kdyby všestranná, tvořivá božská entita byla schopná existovat pouze v sebeklamu, tak aby na „fantazii za kopcem“ nebylo vidět – přesto na téma „Nová Země“ (Terra Nova, transformace světa, světelné tělo…) se to stáčí na tolika místech, že na tom přinejmenším „něco bude“ (ať si říká kdo chce, co chce, nefalšovaná víra v něco způsobuje překódování reality, přeladění vnitřku a posléze i obrazu).
Continue reading →

Hvězdy stříbrného plátna

/1/

Syntézu protikladů řeší optimálně filozofie kresleného pekla.

I kdyby šlo o fyzické peklo, nikdy nemůže jít o jednostranně negativní (ve smyslu destruktivní) místo – přinejmenším k sobě musí mít COKOLIV alespoň zčásti kladný vztah.

Dokonce ani fyzické peklo nemůže být samo proti sobě.

Iluze volby mezi dobrem a zlem je největší lež, jaká existuje – nic takového jako bezvýhradná (bezpodmínečná) pozitivita nebo bezvýhradná (bezpodmínečná) negativita neexistuje a ani nemůže: VŽDY to je propojené, a to i v tom nejextrémnějším případě.
Continue reading →