DŽIN Angel-in-Engine

Vynořují se další klíčové věci. Když trochu předejdeme, krok vpřed ke svobodě spočívá ve skloubení přírodního satanizmu a původního slovanství. Věci, co k nám chodí ze západu, jsou vesměs obrovsky podezřelé, ať se tváří jakkoliv sofistikovaně a kosmologicky. Musíme si zvyknout na fakt, že existují multidimenzionální entity, které mají obrovské… Read more„DŽIN Angel-in-Engine“

Vnitřní síla, moudrost a odvaha, nebo zbabělost a finální zotročení?

V této aktuální verzi projeveného Stvoření sbírá Zdroj/Jsoucno informace o praktických důsledcích odpojení vědomí od života (původní věčné živé síly), což může mít pro Existenci neocenitelnou hodnotu a kterýžto poznatek lze „někdy příště“ (i když zároveň vše probíhá právě teď) konstruktivně použít, nejen pokud jde o možnosti, ale v první… Read more„Vnitřní síla, moudrost a odvaha, nebo zbabělost a finální zotročení?“

Hvězdy stříbrného plátna

/1/ Syntézu protikladů řeší optimálně filozofie kresleného pekla. I kdyby šlo o fyzické peklo, nikdy nemůže jít o jednostranně negativní (ve smyslu destruktivní) místo – přinejmenším k sobě musí mít COKOLIV alespoň zčásti kladný vztah. Dokonce ani fyzické peklo nemůže být samo proti sobě. Iluze volby mezi dobrem a zlem… Read more„Hvězdy stříbrného plátna“