Dragonfly: fiasko rozumbradů

Zatímco fenomén 21. 12. 2012 obsahoval skrytou asociaci s fullerenem C60 (20+12 ploch) v rámci fantomového 33-Black-Hole Matrixu, nadcházející 12. 12. 2017 se symbolicky vztahuje k fullerenu C70 (20+17 ploch) s vazbou na originální 144-Krystalický Matrix a spirálu věčného života (potažmo Křemílka a Vochomůrku křemíko-éterické struktury). Další časový vektor kódování (konfiguraci) systému realitních polí směrem k větší tekutosti a pohyblivosti (lotos – křišťálový květ života) ještě potvrzuje a zintenzivňuje a kulminačním bodem probíhající fáze galaktické hvězdné transformace/aktivace je symetrie 22. 02. 2022, kdy by základ nově seskládané časoprostorové kostky (uvnitř kostky uvnitř kostky…) mohl zhruba být hotový.

Čtěte více

XxX MaTriX

K tomu, aby něco mohlo existovat, musí to mít nejprve nějakou vlastnost, a vlastností existence samotné je patrnost – být znamená být patrné. Přídavnému jménu patrný odpovídá sloveso patřit, jež má v daném tvaru dva významy, náležet a hledět. Zdroj ve smyslu zřídla existence existuje jednak v podobě lásky (soupatřičnost), jednak v podobě prozřetelnosti (vševědomí). To první je živá energie, to druhé virtuální inteligence.

Čtěte více