Category Archives: Absolutno

Prima materia

Probíhající implementace parametrů statického centrálního vesmíru do dynamického prostředí zeměsféry souvisí s paradoxem superčerné, tvořícím kvantový protějšek reflektoru vědomí; je to hodně spojené s láskou a v ní obsaženou extatičností, pohádkově fantastickou, snovou orgastičností, neboť mezi duchem a hmotou zde není rozdíl; vzájemně se zde zrcadlí matematická Temná dimenze a živé organické („div-oké“) Světlo přírody (physis, fyzikální dimenze).
Continue reading →

Svatyně živoucího Absolutna

O všem rozhoduje koncový (z jiného pohledu počáteční) zdroj. Sebegeniálnější a sebepůsobivější struktura se nakonec obrátí sama proti sobě, pokud jejím původcem není to úplně prvotní, co jako jediné existuje potenciálně/nekonečně všesměrově samo v sobě – co nelze vytvořit ani zničit (což má svůj neoddělený, obousměrně souvztažný kvantový/organický a matematický/kybernetický aspekt).
Continue reading →

Síla lásky: moc zřídla duchovního srdce

Zemi byly přiděleny skalární souřadnice v systému SIN. Centrální inteligence či jeden z vnitřních kolektivů Prvotního Zdroje plánuje export matric kvantového prvenství, známých jako NIS (Neodvozená Informační Struktura). SIN (Sovereign Integral Network – Síť Svrchované Jednoty) je spíše orientační označení, názvosloví vychází z textů Tvůrců Křídel, potažmo Řádu Lyricus. Ve skutečnosti jde o ty nejhlubší principy a archetypy a těch zdrojových kolektivů a inteligencí existuje celá řada. Koho přitahují Strážci, strážcovské kolektivy a materiály, je to s výše uvedeným komplementární a kompatibilní.
Continue reading →

Vnitřní síla, moudrost a odvaha, nebo zbabělost a finální zotročení?

V této aktuální verzi projeveného Stvoření sbírá Zdroj/Jsoucno informace o praktických důsledcích odpojení vědomí od života (původní věčné živé síly), což může mít pro Existenci neocenitelnou hodnotu a kterýžto poznatek lze „někdy příště“ (i když zároveň vše probíhá právě teď) konstruktivně použít, nejen pokud jde o možnosti, ale v první řadě co do otázky svobody, klidu a bezpečnosti (konkrétně jde o implementaci paradigmatu integrované oddělenosti, „zkrocení zla“).
Continue reading →