Autentično

  • základní vlastností Života je zpětná vazba prožitku: cit, uvědomění, reflexe, zrcadlo
  • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)
  • „nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí
  • přirozený základ původní tvořící Prasíly má charakter nestvořené, potenciálně oboupohlavní Stvořitelky: pohyb a prostor v jednom tvoří nekonečný, věčný Hyperprostor, jenž má charakter Lůna (Nitra); samostatná mužská inteligence existuje až na úrovni aktivního Snu, jenž má kořeny v pasivním Spánku – Dřímotě; tak jako žena rodí děti, „rodí se“ v úrovni nestvořené Stvořitelky prostor-Bohyně-potenciál (Temnota, Sen) & čas-Bůh-akce (Slunce, Paměť)
  • nestvořená Stvořitelka existuje zároveň jako absolutní Láska, Démon fantazie (démon Přirozenosti), Génius inteligence struktur a Knihovník paměťových polí
  • naší podstatou je to Nejživější Živé, jelikož však nejživější živé je pouze samotné Nevzniknutelno, ve světě forem (Hráčů, bytostí Fantazie) fungujeme jako Fantastičtí Nemrtví – skuteční jsme pouze na úrovni věčnosti-schopné Iluze (opakem je energetická Zombie, duševní Robot, Otrok parazitického vlivu)
  • energetická část reality (Živá Síla) má status Existence a tedy “+”, zatímco nehmotná část reality (Imaginace) má status NEexistence a tedy “-“; Fantazie se tím pádem logicky asociuje s Peklem nehmatatelného, s pohádkovým ďáblem, který může a nemusí být v interakci se zrcadlem pohybu Živé Síly (neboli se materializovat); o ďáblu (démonovi) lze tedy říct, že je Nicotou, neexistencí, jenže tato neexistence EXISTUJE; a pokud se s tímto faktorem vědomě nepracuje, pracuje na nevědomé úrovni proti nám (vzniká energetický parazit)

 

„Nikdo neví, co to je, a právě z toho plyne, co to je.“