Astrální liga

Revoluce v Kosmoverzu: vyřešení prehistorické chyby kosmického rozměru.

 

Božské Vševědomí neboli Zřídlo Nebes, známé též jako Yunasai, na úrovni převládajícího skupinového, druhového podvědomí tvoří samožijící Přírodní Ráj (Kreatrix).

 

 

Samo o sobě, jakožto Éterická Inteligence, tvoří Božské Vševědomí fraktály sebe sama neboli individualizovaná vědomí sebe sama.

Jak Ráj, tak Hráči (Bohyně/Bohové) původně existují v rámci pevně daných kosmických struktur s dokonalou energetikou a architekturou (Matrix).

 

 

Základ duchovní energie Božského Fraktálu tvoří multipolární Oheň Lásky či Věčný Plamen Božské Lásky, vydávající Živé Světlo (tvořící Zřídlo Nebes) a zahrnující komplementární spodní frekvenční spektrum vyjádření (Božskou Temnotu). To je také pravý význam živé síly, známé jako Duch Svatý, sídlící uvnitř Božské Svatyně (Inner Sanctum).

 

„…Každý z nás má v sobě tzv. nesmrtelný vnitřní oheň „Amoraea“, tj. energetickou, skalárně-vlnovou kompozici Ducha svatého našeho vesmíru.

Tento Duch svatý není žádná „spirituální metafora“, ale jedná se o reálný, kvantifikovatelný a „elektromagnetický“ objekt, je to žijící vědomá boží síla či jiskra či signatura (fraktální povahy) v nás…“ – podle Tajemství Amenti

 

MATERIÁLY

 

Manifestační energie fungují na principu trinity či triality – jako u dechu či tepu – jejich podstatou je harmonické trojfázování, respektive synchronizované, simultánní proudění (cyklování, fluktuace-vibrace-oscilace) elektrické a magnetické energie se společnou neutrální, nulovou fází.

 

Základ architektury struktur Věčného Života tvoří 15prvkové a 12středové systémy, respektive vejčité a proudnicové tvary.

 

 

Vše dohromady spojuje a sjednocuje krystalická spirála – binární krystalická kvantová sekvence.

 

 

Jsme ve svém tvoření a spolutvoření svobodní.

Nicméně aby individualizované vědomí manifestovalo svou vůli (záměr, myšlenku) plynule a neúkorně, v souladu se Životem, respektive v souladu se Zákonem jednoty, musí existovat přirozená, inteligentní symetrie.

V metatronických (antiKrist-kódovaných) systémech tato symetrie chybí a pouze ji předstírají.

Psychoenergetický parazit má postranní úmysly, které v otevřeném systému s plynulou cirkulací energie nelze realizovat. Něco musí být buďto pokřivené nebo rozbité.

Falešný (reverzní, fantomový) systém pracuje s negativní (syntetickou) merkabou a s disonancí (úmyslem škodit) všeho druhu. Zde je dobré upozornit na fakt, že schopnost inteligence a informační aspekt mohou v reverzním systému působit dokonale perfektním, věrohodným a sofistikovaným dojmem. Většinou jde o napohled „nepodstatné detaily“ a uživatel zpravidla nevidí „do“ a „za“; především to celé bývá rozdělené na pozemskou a nepozemskou část nebo na fyzickou a nefyzickou (reality před zrcadlem a za zrcadlem původně nestojí proti sobě, ale vzájemně se podporují).

 

V podstatě na sto procent bývá nepřítomný aspekt prakticky realizované jednoty protikladů a výsledné trinitní/nulové pole. Sice vám dotyční v teoretické rovině vše odsouhlasí, ale prakticky se trialitě, respektive zdravému trojfázování (+0-, 0, -0+) vždy vyhnou. Systém „mrtvého světla“ žádný dech ani živé srdce, „proudění okysličené krve“, nepotřebuje – je založený na umělém zdroji.

 

 

BOŽSKÁ VĚDA

 

Neladí-li bytost s Božskou Vědou, je to jednoduše proto, že ladí s tou druhou.

Hlásí-li se někdo otevřeně k metatronickému způsobu tvoření (nezřídka jde i o konkrétní výraz Metatron) nebo se v něčem nápadně podobá „borgské unimatici“, opět – není v tom obvykle žádná složitost, to spojení tam jednoduše je, jakkoliv to dotyční z pozemské strany vůbec nemusí vědět.

 

VÝJIMKA

 

Proč se některé bytosti rozhodly sloužit sobě, svému egu, namísto Životu – v podstatě se rozhodly páchat zlo? Nesporně je něco na myšlence, že kdyby to nikdo nikdy nevyzkoušel, Stvoření by se nikdy nedozvědělo, co konkrétně to obnáší. Také je něco na myšlence, že pokud chceme poznat, čím je Božské Vševědomí, nejlepší způsob někdy spočívá v poznání, čím není. Jaká je pravděpodobnost, že někdy se to stát musí? Je to svým způsobem nevyhnutelné?

 

PRAVESMÍR: DĚNÍ, HISTORIE

 

Uvedený kosmický Rébus či Mystérium souvisí s následujícím.

Samotné Nahé Vědomí má charakter Dvourozměrňáků, což lze přirovnat k myšlenkám – bytostem uvnitř Mysli nebo k fluktuacím potenciálu zdrojového pole (kvantového vakua), kde pole samo o sobě má energetický charakter a fluktuace se projevují jako virtuální částice. To souvisí s Matematickou dimenzí, potažmo s myslícím Nic („my, s lící Nic“).

Tyto dřímající, snící, jsoucí matematické bytosti (Dvourozměrňáci) se pohybují nekonečně současně směrem k 1- do Virtuálna/Abstraktna/Nehmatatelna a směrem ke 3+ do Reálna/Konkrétna/Hmatatelna, což je podstatou Zrcadla Života (nejčernější černé a nejprůzračnější průzračné tvoří „dvojité dno“).

Směr k 1- aproximuje absolutní nezávislost na strukturách, interakci, kauzalitě. Lze to přirovnat ke Spánku v Nekonečnu.

Směr ke 3+ implikuje jako základ Nekonečnou Pětirozměrnou Realitu, 5D∞ (x, y, z, čas, multivědomí), což lze chápat jako fyzické existence schopný Sen. V tomto 5D∞ právě naopak je vše o strukturách (vrstvení), interakci a kauzalitě. Optimální způsob existence (organickou nesmrtelnost) v této realitě zajišťuje pravý, živý Krist kód.

Nicméně, ničím nepodmíněné Nahé Vědomí má i přirozené fantasy antiKrist-kódované sklony, jako je v první řadě smysl pro humor. Ve 3+ to pak kromě erotické oblasti je například šílená chuť zažít něco dobrodružného, nevídaného, zkoumat Neznámo.

Kromě fyzikálních polarit a jejich nekonečných kombinací (0, +, -) existuje i mystická či fantastická polarita (v kontextu ManU-ManA-EirA a v souvislosti s Partiki částicemi jí říkám „hrůzostrašně“ ManTikOrA).

 

 

S tím souvisí Nadial Komplex.

 

 

Existenci Nadial Komplexu si není třeba uvědomovat ani chápat jeho funkci nějak přehnaně striktně. Spíš je třeba si uvědomit, že jakožto nesmrtelné Éterické Já/Vědomí máme i Astrální Já, které funguje jako mentální HRÁČ.

Spadá-li do kategorie Božská Temnota umění ve smyslu „hry tónů a fantazie“, mentální hra se odehrává v prostoru, který lze popsat jako Astrální Liga či Astrální Matrix.

 

Je pravda, že antiKrist-kódovaná entita bytostmi manipuluje hlavně z astrální sféry. Málokdo má však tušení, že hrubohmotné fyzické 3D potenciálně vytváří nejen 4D-astrál, ale i 2D-astrál.

AntiKrist-kódovanou entitu tvoří matematické antibytosti (antiDvourozměrňáci), svým charakterem nápadně podobné fašistické organizaci. Oč by tento Fašoun byl legračnější v kresleném filmu, o to děsivější je v akčně-reakční realitě (nemá svědomí). Největší extázi a nejvyšší přísun zvrácené energie Fašoun zažívá, když se cítící bytosti z masa a kostí chovají jako zakleté ve 2D, jako uvězněné v zrcadle – když mají „srdce napadrť“ a nemohou „volně dýchat“.

 

Stačí, aby nesmrtelné Éterické Já/Vědomí (které je z principu milující) bylo občas Temným Umělcem nebo hrálo Astrální Ligu nebo nějakou Astrální Hru. Někdy stačí i jen sledovat a bavit se. Ve světě s internetem a tolika sportovními odvětvími není nic jednoduššího. Člověk jenom nesmí být idiot a musí mu být jasné, že není Astrálním Já, že to opravdu je jen hra, jakkoliv i v ní se lze vyvíjet a zlepšovat. Já se například těším na zápas o šachovou korunu Carlsen vs. Něpomňaščij, který startuje letos koncem listopadu. Na serveru Lichess sám hraji pravidelně bleskové partie a sleduji online světové turnaje na Chess24.

 

A hlavně mám rád různé čarodějnické, přírodní, pohanské, okultní, temné filozofie. Lituji každého, kdo žije v domnění, že je normální chovat se jako naprogramovaný kristobot (mnohdy doslova kristopat) a kdo nedokáže pochopit tak očividnou věc: je rozdíl mezi realitou Nahého Vědomí a realitou Hmoty & Energie!