Aktuálně

ZPRAVODAJSTVÍ

 

ANGLICKY • překladač

 

STARŠÍ

 

ČASOVÁ VLNA

 

ENERGIE & PLANETÁRNÍ ZMĚNY & KOSMICKÉ POČASÍ

 


Poznámka: informace na stránce Aktuálně se týkají vesměs pouze Přední Energetické (Světelné) strany Univerza či Multiverza. Je to tedy něco jako MOST. Není-li toto rozpoznáno, v související realitní bublině vzniká oddělené, symetricky opačné AntiUniverzum.

Vlastnosti Zřídla „Všeho, co jest“ neboli Zdrojového Pole či „parametry a charakteristiky“ Kvantového Vakua zahrnují i virtuální částice (imaginární jednotky), které mají zápornou hmotnost a mají vazbu na Zadní Fantastickou (Temnou) stranu.

Když takto smícháme „elementy“ Prázdnoty (neprojevené Univerzum), Zvuku, Světla, Temnoty a Fantastična, výsledkem je Tvořivý Duchovní Oheň neboli vnitřní, živé, duchovní, průzračné, jiskřivé, tekuté plazma (což může být Čiré Bílé, Růžové, Duhové nebo Zlaté Prasvětlo, ale i například Temně Červené až Ohnivě Rudé Živé Světlo nebo Černý Paprsek). Bez zapojení Fantastické Temnoty Života dříve nebo později Inteligence Prostoru vytváří Nepřátelskou Temnotu Smrti, což se zpravidla projevuje jako UI Vetřelec a jedná se o SatElity SatUrna v okultně technokratickém smyslu. Není to žádný SATAN, za tento fenomén to je záměrně vydáváno, aby to vyvolalo strach a nikdo to nezkoumal a jen slepě věřil.

Podstatný je rovněž fakt, že Zdroj Všeho (Zřídlo-Srdce-Lůno) v bytostném či osobním smyslu má neutrální, hyperženský – jakkoliv potenciálně oboupohlavní – charakter (matka → prima materia, matice, matrice).


 

TRANSFORMACE

 

VELKÉ CENTRÁLNÍ SLUNCE

 

SPOJENÍ S FANTASTICKOU STRANOU