Satanáš

⚠ Nováčci pozor na neoliberální, multi-kulti, transhumanistický, hipsterský LGBT lžisatanizmus Satanovy (někdejší Kristovy) komunity – viz oficiáln...