Search Results for: jolly joker

Jungle Gin Jolly Joker

Živá síla či „pramen života“ funguje na principu kvantového zrcadla, kdy zdánlivě absolutně opačné jevy jsou postaveny jako oboustranně souvztažné a sobě rovné. Dokonce to v sobě nese i „praprvotní kosmický žert“, jenž lze chápat i jako konstruktivní zábavný podvod nebo zdrojovou lež (lež „jako“), neboť jedna strana má energetickou… Read more »

Není-li život rájem, není životem

Jelikož je věčná, Nekonečná Mysl nemá důvod tvořit nic jiného než Ráj – dokonalý věčný život. Tento Ráj paradoxně vzniká v Pekle (s nehmotným statusem – jako), které je zároveň Láskou (s energetickým statusem – doopravdy). Nehmotná představivost se „překová a odlije“ do podoby něčeho hmotného. Klíčový je přitom typ… Read more »

www.XXX

Představíme-li si strážcovské Melchizedeky jako pohádkové skřítky a implementujeme-li do Svobodného učení Smaragdového řádu (Emerald Order of the Melchizedek Cloister) prvek kresleného ďábla, jako mávnutím kouzelného proutku začne najednou vše zázračně fungovat. Největším soupeřem Stvoření je jeho vlastní lenost myslet – strach pochybovat o „nezpochybnitelném“. Vnější nepřítel je sice velký… Read more »