Věci

PRÁVO, SPRAVEDLNOST Víte, že jelikož Ústava ČR, zahrnující Listinu základních práv a svobod, má v rámci ČR právní prioritu, vzhledem k obsahu Článku 2.1, Hlava ...