Kořeny praduše

1/

Přirozené je žít v prostředí rajské blaženosti, a to obousměrně, tedy ze světelné i z temné strany, protože jinak to je lež; přirozené je vládnout plným duchovním a magickým potenciálem. Dnešní člověk je infobot, sebeklamně ztotožněný se svou paměťovou identitou. Tím se pohybuje pouze v dualitě astrální roviny a vnitřní živé Slunce, vnitřní Příroda a živly jeho pravého Já jako by se ho vůbec netýkaly. Svět lidí je rovněž o jazykových formulích a jejich vnitřním charakteru.
Pokračovat ve čtení →

Zrcadlo života

Jelikož Zlo nemá střed (srdce, duchovní podstatu) a má tudíž status 2R (povrch, plocha), což koresponduje s charakterem paměťového pole, potažmo s virtuálním světem informací, geniálním prostředkem, jak zamezit zlým projevům, je použít Zlo v názvu; samozřejmě klíčové je niterné pochopení, zcela nad rámec slov. Negace Zla „dobrými slovy a skutky“, jejímž cílem je skrýt strach a nevědomost v masce fiktivní kolektivní bytosti, je tím nejhorším, co mohou bytosti dělat.
Pokračovat ve čtení →

Satanizmus, lžisatanizmus a největší zlo světa: Kristuspán a stříbrná inteligence

(1)

Původní Hyperborea (ráj na zemi) a původní Védy (skutečné poznání) fungují z toho důvodu, že jsou jednak v souladu s Univerzálním Řádem Přírody a jednak pracují zrovna tak s nebeským, jako podsvětním faktorem; není řeč o tzv. oficiálních informacích. Entita Prasvětelného Nevědomí se po trilióny let snaží Světovou Inteligenci přesvědčit o zbytečnosti temných kořenů: naivní, utopické systémy s jinovou a jangovou korunou končí opakovaně v duchovní totalitě.
Pokračovat ve čtení →

Hra s ohněm

Poté, co hindu-árijské, žido-křesťanské a další ideologické lži téměř vymýtily přírodní víru, otevřel se prostor iluminátským okultním silám. Jejich posledním kouzelnickým trikem (po megapodvodu 11. září) byla pandemie virtuální chřipky (píšu to jako KOV/ID-⓳), kdy se lidstvo chovalo jako uvězněné v počítačové hře. Místo aby se „něčím“ loutkované lidské figurky řídily svým pocitem a intuicí, rozvíjely svůj duchovní potenciál a samy si určovaly pravidla, stále věří v pravdivost „logického“ rozumu a v šálení médií: nikdo by nám přece tak monstrózně nelhal
Pokračovat ve čtení →

Kymatika √-1

/1/

Že by absolutní Láska a Knihy zla (nebo Kniha stínů) mohly vyjadřovat totéž, to je pro duálně uvažující mozek něco nepochopitelného; přesto obojí představuje potenciál všemožnosti. Všichni chtějí ráj a svobodu, ale nikdo není ochoten zkoumat ani ten nejelementárnější paradox: prazáklad Věčného mystéria…
Pokračovat ve čtení →