-elek 3X C+

Realitní membrána vyjádřená jednoduchou rovnou plochou (podstava = podstata; „plovoucí práh“) znemožňuje prostup elementu, jenž by působil rozkladně proti tendencím či vůli celku. Je to právě stín – virtuální kontext, který spojuje hmotné a nehmotné („dvojité dno“).

Filosofie Tvůrců křídel

Můžete nás nazývat Tvůrci křídel. Jsme vlastně docela lidští, prostě budoucí verze vás samých a snad pokročilejší. Nejčastěji jsme zaměňováni s anděly; lidé, takoví, jací jsou, se zatím zdají být nezpůsobilí, anebo nepřipravení chápat nesmírnou různost živých bytostí uprostřed kosmických

Dech mysli zdroje-všeho

Existuje celá řada výstředních, nelogických a rozhodně ne duchovních záležitostí, vykazujících vysoký stupeň živosti a všeobecně chápaných jako něco navýsost přirozeného a normálního. To, že se realitu snažíme vecpat do nějaké vyřešené přihrádky se světlem nebo nějakým nerozporným systémem je