Logicky vzato

Místnost zachvátily plameny. Vcházíte dovnitř. Uprostřed – spoutaný na židli – se zmítá chlap s obrovskou hlavou, největší žijící teoretický logik na světě. Začíná doutnat. Kolem něj jsou pravidelně rozmístěné sudy s vodou (…nebo s čertvíčím vlastně). Co uděláte?

V rytmu křemíku

Ultimátním, či chcete-li prvotním zdrojem všeho a zároveň existencí samotnou je ŽIVÁ MYSL a všechny její neodvozené, spontánní aspekty, projevy. Vždy existuje i několik dalších perspektiv, jak se na tuto prapodstatu podívat: pozornost-vědomí, vnímavost-cit-láska (soupatřičnost, propojenost, intuice), vůle-pohyb-síla-energie, rozum-inteligence, duch-prázdnota,

Pyramida sebeklamu

Otázka 1: Kolik informací z příběhu Tvůrců Křídel je pravdivých či založených na skutečnosti? Jamesova odpověď 1: Základní linie příběhu je založena na technice zvané Senzorická bilokace (SBL), která je podobná technice Vzdáleného vidění. Tento příběh je založen na mých