Božský zdroj kopie netvoří: vzestupují pouze originály

(1)

V astrální realitě lze věřit, že jsem například rocková hvězda, nebo lze věřit takové pitomosti, že lidé, kteří se objevují v televizi a časopisech, jsou celebrity. Je to samozřejmě neskutečná hloupost a obrovský sebeklam – a především to zcela postrádá jakoukoliv skutečnou hodnotu. Na druhou stranu to ale není nemožné a je možné to na vlastní kůži zažít.
>> Číst dále

Nezávislý věčný zdroj sebe sama (a své reality) a jak toho dosáhnout

Člověk závislý na heroinu sice chápe, že by se své závislosti měl zbavit a že to je jen umělé – krok od teorie k praxi nicméně často znamená překlenout tu nejhlubší propast. Řada lidí zvolí cestu pohodlnosti a pokud na to mají prostředky, mohou si svou zkázonosnou sladkou agónii prodlužovat a prodlužovat a prodlužovat… Má to drobnou vadu: se 100procentní jistotou to jednou skončí.
>> Číst dále

Sluneční nemoc a křišťálový had moudrosti

Po konvoluci/“pádu“ jedné z tvořivých inteligencí v sousedním vesmíru se vývoj v našem univerzu vydal v mnoha jeho částech cestou zapomnění a z toho plynoucích ne zrovna moudrých (vpravdě choromyslných) rozhodnutí. Situace postupně eskalovala, až bylo dosaženo bodu nulové tolerance, což vyvolalo samočinné spuštění auto-imunitního procesu (jako když se aktivuje univerzální merkaba pole, do té doby pouze pozorovatel). Do dění se zapojily bytosti až přímo od zdroje – zřídla prvotního věčného stvoření.
>> Číst dále

Kristus versus Antikrist

Existuje na jedné straně, které můžeme říkat krystalický matrix, pravý Zdroj a původce prvotního věčného stvoření, pravý Kristus a pravé kristovské (andělské) bytosti, a na straně druhé, na straně fantomového matrixu (který je nepřátelský vůči podstatě Zdroje), falešný Kristus a nepravé, distorzní, hybridní či padlé kristovské (andělské) bytosti.
>> Číst dále

1 2 3 15