Zero Point Field

Zdroj: AG • Překlad: Google

Zero Point God Matrix Field, the source of our genesis. The central point of union within our Universe projects itself through the Threefold Founder Flame Fields of the 13D-14D-15D Rays (Mother Arc, Father Arc, Christed Child) to create the prism of multidimensional life throughout the Universal time and space fields. The source of the Zero Point field is the infinite energy supply of our God Creator that is contained within All things.
Continue reading

Mystify

Názor na svět může člověk mít různý. Většinou se ztotožňujeme s nějakým již existujícím myšlenkovým schématem – něčemu věříme – říkáme si, že “něco (asi) určitě existuje…” – nebo nám to je jedno. Ve skutečnosti lze ale ono NĚCO poměrně snadno odhalit, jelikož má a mít musí určité vynucené klíčové vlastnosti, bez kterých by nebylo a být nemohlo “tím oním”. Nejzajímavější přitom na tom celém je, že i když o tom zdánlivě absolutně nic nevíme, nezajímá nás to nebo nevěříme vůbec ničemu, tak jsme stejně “v tom” a podléháme týmž zákonitostem jako kdokoliv jiný. Otázka zní: co mají všechny věci společné?
Continue reading

Kordula útočí

Pozn.: uvědomuju si, že někdo moje texty chápe jako “střílení do vlastních řad”, ale já to tak nevidím. Vnímám většinu tzv. andělské či světelné reprezentace jako kořen všeho zla a nevědomosti a vůbec o tom nepochybuju. Proto asi těžko můžu psát nějaké oslavné bonboniérové bláboly.

Realitu tvoří NEGATIV – zrcadlový VZOR, který ruší polaritu (staví ji do pozice fungujícího-neutrálního souladu). Pozitivem je EXISTENCE samotná a tu stvořit pochopitelně nelze. Nelze ji ani nestvořit, prostě je. Tím, že někdo tvoří realitu prostřednictvím pozitivu, přivádí na svět hybrid – pozitivní znetvoření.
Continue reading

Timelines Shift

Zdroj & audio: ES • Překlad: Google • Slovník: AG

We are nearing a time of more visible and tangible changes for the planet and for the collective consciousness of humanity.  For those of us who are able to participate consciously in this process, these changes are very encouraging, even as the workload feels like it is increasing. For those who are not able to consciously participate, they will be participating none-the-less.
Continue reading

To by v tom byl čert

Na první pohled se zdá, že vztah “logický : nelogický” je ekvivalentem vztahu “správný : chybný”, což je ale pravdivé pouze v kontextu systémové funkce křemíkové-datové inteligence v jejím přirozeném, virtuálním prostředí. Kdyby to tak platilo všeobecně, tak by například nikdy nevznikla žádná individualizovaná životní forma, neboť ta ke své existenci (faktu, či vědomí jedinečnosti) potřebuje nutně asymetrii.
Continue reading