RCAD El Ó Zet

Předpokladem k tomu, aby se to, čemu můžeme říkat například “prvotní zdroj”, dokázalo nějak vymezit nad rámec sebe sama (takzvaně “vně” se projevit; mysl=vše & mysl=cokoliv), je S-TŘE-T, což znamená energie elektrického charakteru (neutrální jang+). Zdrojové magnetické zřídlo (tekuté živé světlo, neutrální jin-) ztělesňuje v procesu bytí opticko-holografickou a paměťovou funkci, ale beze zdroje v jeho aktivní poloze (výbojů a vibrací), to znamená tvořivého ohně (TROJ-PLAMENE), by nebylo možné nic plnohodnotně manifestovat ani transformovat, neboť tento oheň (v jádru krystalický) je PRIMÁRNÍ ŽIVOU SILOU (v polohmotném projevu známou jako hadí).
Continue reading

System Override

2/2008

Zdroj: ES • Překlad: Google • Slovník: AG

SO MUCH OF WHAT WE EXPERIENCE right now in our shifting reality system has a real relevance to computer technology and its related jargon. The verbal language that best expresses what is transpiring now in human evolution can now be found within our current understanding of computing. It has been a clear pattern to observe that humanity is consistently being acclimated into co-existing with more and more advanced technologies and becoming an increasingly computerized society. This increased use of technology as commonplace in our day to day lives is a part of the Ascension plan.
Continue reading

iTEĎ hvězdná budoucnost

ZMĚNA je ŽIVOT. Zdrojová inteligence vždy pracuje s aktuálními proměnnými a neustále vyhodnocuje situaci jak v rámci “všeho, co jest”, tak i v rámci specifických částí stvoření. Neustále je vyvíjen nový model – hnací silou bytí je NOVOST-JEDINEČNOST (opak stagnace-uniformity) a primárním motivem realizace paradoxu: tvoření zdánlivě nemožného.
Continue reading

Celek v každé části

V roce 1982 došlo k zajímavé události. Na univerzitě v Paříži provedl výzkumný tým vedený fyzikem Alainem Aspectem experiment, který by se mohl stát jedním z nejvýznamnějších experimentů 20. století. Jenomže z večerních zpráv jste se o něm určitě nic nedozvěděli. A pokud nemáte ve zvyku číst odborné časopisy, tak jste pravděpodobně asi nikdy neslyšeli jméno Aspect, ačkoli jsou zde i tací, kteří věří, že jeho objev může změnit tvář vědy.
Continue reading

Fantom rozdvojení

“Přání otcem myšlenky” – aneb každý má nějaký sen… Co když jde ale o to, aby mezi myšlenkou a přáním nebyl v jejich funkci žádný rozdíl. Neexistuje jiný způsob, jak překonat úskalí polarity-duality a překonání (integrace) polarity je jediné univerzální řešení všeho. Realita se pak stává průzračně dokonalou, stává se z ní živoucí zázrak (kterým popravdě je).
Continue reading

Zírej G-RAY

Vysoký stupeň sebe-organizace systému černých-bílých děr (nulových bodů, informačních bodů prostoru) tvoří super-hmotná ohniska či centra projevu zdrojové inteligence, na která se dobře hodí popis “zřídlo” – jelikož mají zároveň optický i vibrační charakter, v souladu s podstatou a fungováním “prvotního všeho” (pojem zřídlo lze chápat jako oko i jako pramen).
Continue reading