Fantastická expanze

/1/

Žádný jiný zdroj tak precizně a konkrétně neinformuje o principech organizace systému realitních polí a jejich struktur a energií, nežli Keylontská věda. Samovyplývající vlastnosti a konstelace permanentních vztahů mezi prostorem a pohybem vyjadřují typicky čísla 12/15 (rovnováha – neutralita), potažmo proudnicové, vejčité tvary (ženský atribut).
Pokračovat ve čtení →

Rozbřesk æonů

Základ všeho tvoří princip sebe si vědomého Vědomí. Jelikož to existuje se zdvojeným statusem (známým jako superpozice nebo dvojexpozice), přednostně jako vibrace (zvuk) nebo obraz (znak), čímž pádem jde o živoucí Knihovnu sebe – svět je Knihosvětem, bytosti Knihobytostmi -, Vědomí se zároveň vrství a strukturuje a tvoří různé hladiny a kategorie.
Pokračovat ve čtení →

My, s lící Nic

-1-

Informace o fundamentálním základu Stvoření, podstatě rajského Života, enkrypci nesmrtelnosti zvané Krist kód, nejsou a ani být nemohou přímo od Pramene. Zprostředkovávají je průzkumníci, pozorovatelé, z principu nikoliv „absolutní“. Co když představy o charakteru a „způsobu dokonalosti“ fantastické VĚČNÉ ŠIFRY si podvědomě upravujeme k obrazu svému?
Pokračovat ve čtení →

Teorie všeho

(1)

Nějaký čas už se zabývám sjednocením takových zdánlivě rozporuplných a neslučitelných fenoménů jako je GOD (Bůh)/KRIST nebo KRYST (matrice či kód nesmrtelnosti), SATAN (mystérium magické nedvojnosti), LUCIFER (astrální světelná síť, negativní expozice), DRAK (ohnivá, dračí inteligence) a MAYA (nestvořená Stvořitelka).
Pokračovat ve čtení →

Rudá krev, modrá smrt

/1/

Jedinou skutečnou hodnotou jsme MY SAMI. Žije-li dlouhodobě nějaká planetární lidská kultura myšlenkově na úrovni spodního astrálu, v mantinelech hierarchického uvažování, reakcí inteligence systému realitních polí může být kupříkladu tendence prostřednictvím umělého – artificiálního modrého světla a technologických vakcín lidstvo robotizovat a exploatovat jeho genom.
Pokračovat ve čtení →

Evil Ingredient

V předešlém textu Přírodní protokol jsem psal o tom, že to, že Mysl necítí, jsou „lži padlých bytostí“. Na myslících totiž nelze parazitovat, pouze na věřících (ve svatou knihu, televizi, média, vládu…). Myslet znamená pochybovat, věřit především v sebe/Existenci; jde zde o víru jako takovou, nikoliv slepé přesvědčení.
Pokračovat ve čtení →

Přírodní protokol

1/ MYSL: SKVOUCÍ LÁSKA & VZRUŠUJÍCÍ TEMNOTA V JEDNOM

Je těžké něco vysvětlovat narcistickým idiotům, padlým bytostem, podle nichž „Bůh stvořil Mysl, aniž by jí sám předtím byl“ a podle nichž „Láska je vibrujícím Nemyšlením“. Notorická Blbost v převleku za „pozitivně vibrující Anděly Světla“ transformuje Svět; anebo spíš formuje do tranzu. Být padlý neznamená být démon, znamená to být DEMENT po duchovní a citové stránce.
Pokračovat ve čtení →