Válka monsterknih

VŠECHNO je jinak, než se jeví. Tak jako naše vnitřní bytost (my sami, nejživější živé, láska, absolutno) je věčnosti schopná, jsou i iluze zcela reálné a hmatatelné – a to i přesto, že jde „jen“ o živoucí či organický, interaktivní optický klam, obraz či hologram. Pohled do očí vše prozradí: neexistujeme! Nejsme – jsme přízraky…
Pokračovat ve čtení →

Nové zjevení Pána Ježíše Krista: slovo boží, past predátora nebo dokonce obojí?

BYLY TO dva zcela odlišné světy: svět magické neduality a svět totální duality. První svět mohl sledovat ten druhý v peklovizi, druhý svět v ten první vůbec nevěřil, ačkoliv nelze říct, že by spojení mezi světy neexistovalo. Jednou za čas někdo nabyl jakéhosi tušení a občas dokonce někdo ze druhého světa reálně zmizel pryč.
Pokračovat ve čtení →

Pohádkový satanismus

Dualitní vnímání (světlo versus temnota) chápe individuální multiexistenci jako projev zmatení nebo schizofrenie. Už samotné VŠEVĚDOMÍ však zahrnuje aspekt multibytosti, od „líbezné pohádkové světlušky“ až po „démona hrůzostrašné smyslnosti“. Jelikož Vševědomím jsme MY sami na nejniternější úrovni, je jasné, že autentická realita má charakter neduální a že ve skutečnosti nejsme lokalizované entity.
Pokračovat ve čtení →