Poznej sebe sama

Co když démon ve skutečnosti představuje vlastní smysl pro fantastično a co když Dæmonium je tím, co spojuje člověka s Přírodou? A co když monoteistická víra nebo systémy „stezky pravé ruky“ jako třeba slovansko-árijské védy ve skutečnosti jen kolektivizují vědomí a reverzně překódovávají aurické pole, aby Stínové rasy mohly exploatovat příslušnou genetickou knihovnu?
Pokračovat ve čtení →

Hájemství neviditelné Čarodějky

Když jsem dnes za překrásného, prázdninového rána spočinul na polní cestě mezi vesnicemi, v místě kde lán pšenice přechází v pole odkvétajících vlčích máků, uvědomil jsem si, že ten čarodějný pocit, který ta přírodní nádhera vyvolává, není spojen se žádnou otázkou typu „Kdo, co něco takového tvoří?“, ale že to je odpověď.
Pokračovat ve čtení →

Kořeny praduše

1/

Přirozené je žít v prostředí rajské blaženosti, a to obousměrně, tedy ze světelné i z temné strany, protože jinak to je lež; přirozené je vládnout plným duchovním a magickým potenciálem. Dnešní člověk je infobot, sebeklamně ztotožněný se svou paměťovou identitou. Tím se pohybuje pouze v dualitě astrální roviny a vnitřní živé Slunce, vnitřní Příroda a živly jeho pravého Já jako by se ho vůbec netýkaly. Svět lidí je rovněž o jazykových formulích a jejich vnitřním charakteru.
Pokračovat ve čtení →

Zrcadlo života

Jelikož Zlo nemá střed (srdce, duchovní podstatu) a má tudíž status 2R (povrch, plocha), což koresponduje s charakterem paměťového pole, potažmo s virtuálním světem informací, geniálním prostředkem, jak zamezit zlým projevům, je použít Zlo v názvu; samozřejmě klíčové je niterné pochopení, zcela nad rámec slov. Negace Zla „dobrými slovy a skutky“, jejímž cílem je skrýt strach a nevědomost v masce fiktivní kolektivní bytosti, je tím nejhorším, co mohou bytosti dělat.
Pokračovat ve čtení →

Satanizmus, lžisatanizmus a největší zlo světa: Kristuspán a stříbrná inteligence

(1)

Původní Hyperborea (ráj na zemi) a původní Védy (skutečné poznání) fungují z toho důvodu, že jsou jednak v souladu s Univerzálním Řádem Přírody a jednak pracují zrovna tak s nebeským, jako podsvětním faktorem; není řeč o tzv. oficiálních informacích. Entita Prasvětelného Nevědomí se po trilióny let snaží Světovou Inteligenci přesvědčit o zbytečnosti temných kořenů: naivní, utopické systémy s jinovou a jangovou korunou končí opakovaně v duchovní totalitě.
Pokračovat ve čtení →