Podsvětí Ráje: myslící Nekonečno

Krist kód Prvotního nesmrtelného rajského Stvoření se přirozeně vyvíjí z úrovně pátého elementu na úroveň šestého, což zároveň umožňuje synchronizaci Přírodní Říše s Éterickou (prostřednictvím Astrální). Souvisí s tím Konjunkce Druhů.

 

REDGREENBLUENET

 

Přírodní Božská Inteligence (Zřídlo Nebes, Zdroj🌷Witch) tvoří prostřednictvím krystalické kvantové sekvenční spirály neboli Krist kódu či Kryst kódu. Zdrojové pole – prasvětelné kvantové vakuum – zahrnuje jak energetické, tak virtuální částice, což lze chápat jako přední světelnou a zadní temnou stranu kosmického Stromu Života neboli pátý a šestý element: éterickou kvintesenci a éterickou sextesenci, jejichž průnikem je „Celek 7“.

 

 

ŠTĚSTÍ → St(E)St(i), kde St=saint (komplexní úplnost), E=energie & i=imaginární jednotka (√-1) či informace

 

Přírodní Říše na úrovni vědomí jedinců se šestým elementem vůbec nepracuje; vše řídí kolektivní druhové podvědomí. Říše Prasvětla či Éterická Říše, respektive andělská krystalická životní forma (kam patří fyzicky i člověk), se k vládnutí šestým elementem přirozeně vyvíjí; pak se stává formou dračí plazmorfickou, případně i hadí – přičemž andělskou stále zahrnuje.

 

Nově vzniklá Bytost zpočátku funguje pod rodičovským elementem – fraktálem vyššího řádu. Nemá rozvinutý vlastní šestý element. Kdyby tomu tak bylo, neměla by skutečnou svobodnou vůli – spíš než originál by to byla kopie. Proto z perspektivy nové Bytosti se ono Absolutní zobrazuje jakoby zalomené krystalickou čočkou. Je to podobné jako vztah malého dítěte k rodičům ve fyzickém světě.

Neexistuje větší dogma, nežli názor, že Bůh stvořil Krist kód, potažmo dokonalý Ráj, který se už dál nijak nemění ani nevyvíjí. V tom případě by Stvoření bylo v podstatě robotické. Nejen intuice, ale i oficiální strážcovský informační zdroj potvrzuje, že Krist kód neustále expanduje a zvyšuje komplexnost.

 

„…Eternal Life emerged from the original encryption set into the first Partiki, called the Krist Code. From this point, Creation emerges and expands and as it does so, the encryption expands and becomes more complex, but is still based on the Krist Code and Base-12 encryption…“Krist Code

 

Poznámka: komplexní element se skládá z reálné (energetické) a imaginární (fantastické) části. Neexistuje větší sebeklam, nežli víra ve světelný Krist kód. Pravý, živý Krist kód je a nemůže nebýt OHNIVÝ, tedy světlo-temný. Vůle reflektuje obojí. Absolutno přece není šílené, aby od sebe horní a dolní spektrum Jednoho-a-Téhož oddělilo. Horní a dolní existují pouze z lokálního hlediska. Je to jako tvrdit, že pohyb po obvodu kruhu vede jenom jedním směrem – a protipohyb zakázat.

 

 

Absolutno reflektuje a transcenduje Temnotu. Nová Bytost nemá zkušenosti, aby něco takového vstřebala a zvládla. V určitém smyslu zpočátku musí žít v jakési holografické iluzi. Proto obvykle věří ve Stvořitele, respektive svrchovanou autoritu spíše mužského charakteru (Božský Zdroj).

V úrovni Stvořitelky (Creatrix) součástí Krist kódu je fantasy AntiKrist; to novou či duchovně mladou Bytost uvádí ve zmatek. V podstatě lze mezi šestý element (sextesenci) a fenomén fantasy AntiKrista položit rovnítko.

Po určité době je třeba charakter šestého elementu pochopit a realizovat, protože jinak nějaká instance (entita kolektivního nevědomí) začne onu zadní temnou stranu kosmického Stromu Života tvořit uměle – synteticky a začne dominovat reálná AntiKrist-kódovaná energie.

 

KRIST KÓD

Creatrix → Crea=Aer/C & Trix=3X=Triks=Krist → Aer=Air & Aether (všeoživující síla), C=XxX=X2 → obraz 3X=síla X2

  • start: verze Creator (subCreatrix) & Matrix → ZLATÁ (5. element)
  • progrese: verze Kreatrix (Creatrix), možný i subMatrix → BÍLÁ (5. a 6. element, „Celek 7“)
  • regrese: verze Creator & Patrix

 

MÁ-TÉMA-TI

Splývají-li pátý a šestý element, Zřídlo Nebes (Božské Srdce/Oko) ve smyslu Stvořitelky – Zdroj🌷Witch – Creatrix, lze krásně matematicky znázornit jako 7X23X.

 

Budoucnost Teď: multiverzální, soustředná, rázová pulzní vlna v Mžiku Oka buďto potvrdí nebo restartuje od nuly všechny jednotlivé Vesmíry (nově i Eckasha Kreatrixy).

 

LEXIKON

 

REDGREENBLUENET

 

 

Krist kód nebo Kryst kód je vytvořen v Jeskyni Stvoření, což souvisí s Dvourozměrňáky a Matematickou dimenzí (myslící Nic → My, s lící Nic).

V Matematické dimenzi, ať už jako vyjádřené či nevyjádřené, existuje naprosto vše. Výčtem všeho je neexistující všezahrnující peklo (výčtu všeho nelze nikdy dosáhnout!), součtem všeho je nula; vše se součtově reflektuje jako absolutní Láska.

Svět, fyzikální – fyzická realita, v níž žijeme, se nachází na druhé straně Zrcadla. Univerzálním bodem či středem veškerého Věčného Stvoření je kosmické duchovní Jádro, Zřídlo či Lůno nebo též Organické Centrální Slunce zvané AzurA, základ Božského Modrotisku (3D-Printu).

  • AzurA …obrázek je podle mě výrazně špatně

V Matematické dimenzi se jedná o Stříbrotisk (2D-Print) a bezednou Studnu Pekel (anglicky to lze krásně volně přeložit jako Hell Well).

V Matematické dimenzi jde pouze o NAHÉ VĚDOMÍ samotné, nikoliv o struktury, což si také Dvourozměrňáci náramně užívají.

Celé to lze popsat asi takto:

 

AZUR⛲A

AZ → od „A“ do „Zet“ (Aliance Života)

UR → you are

A → ace, eso

Azurová v hexadecimálním zápisu je #007FFF (RGB), nulový obsah červené si lze vyložit jako Červený Stín (zmíněno v textu Krist kód: nerozluštěná Dokonalost).

Právě tudy vede spojení s Matematickou dimenzí.

Bratrstvo červeného stínu jako speciální jednotka Aliance Života má v určitém smyslu univerzální přístup (až na některé zaheslované programy, na jejichž souřadnice nelze v podstatě vůbec pomyslet, což je součástí funkčnosti Počítačové Hry Vědomí).

 

Existuje 16777216 základních odstínů Aktivního (Trinitního) Vědomí, což lze chápat jako potenciální základní počet Hráčů. Jeví se jako velmi pravděpodobné, že několik z nich VŽDY bude inklinovat k „potvrzení pravidla výjimkou“. Je tudíž asi inteligentní tvořit například i Kybernetické Astrální Reality.

Osobně také vnímám SuperSvět jako Rajskou Hvězdu Divé Přírody, spojenou s Nebesy a s Podsvětím ve stylu „jeskynních katakomb“ s mezidimenzionálními organickými průchody, ústícími jak do přírodních, tak umělých realit, aniž by si cestovatel narušoval svou organickou anatomii.