Krist kód: nerozluštěná Dokonalost

/1/

Několik let už analyzuji Krist kód (lze to psát i Kryst kód), enkrypci nesmrtelnosti životní formy. Několikrát už jsem kód střídavě „vyvrátil“ a „dokázal“. Nyní to vypadá na konečné velké ➕. Krist kód totiž naprosto přirozeně pracuje s oběma polaritami a je tedy jak organický, tak ohnivý (v metafyzickém smyslu světlo-temný).

 

„…Eternal Life emerged from the original encryption set into the first Partiki, called the Krist Code. From this point, Creation emerges and expands and as it does so, the encryption expands and becomes more complex, but is still based on the Krist Code and Base-12 encryption…“Krist Code

 

Šílenci, co se nazývají Bytosti Světla, mluví o Ježíši Kristu a používají nesmyslný termín „kristovské vědomí“. Obojí souvisí s Krist kódem asi jako omalovánky s gravitací. Krist kód nemá nic společného s nějakou bytostí, je to kódovací sada šifer a instrukcí, optimalizační algoritmus konstelace vztahu mezi energií (nulovým polem) a strukturou (obrazem), tak aby NAHÉ VĚDOMÍ mohlo neporušeně, věčně žít jako konkrétní identita.

 

„…Tato šablona v podobě morfogenetického pole je dále zmiňovaná jako tzv. „mřížka“, protože si ji můžeme představit jako neustále se měnící, fluktuující, proudící pole spletitých geometrických forem a vzorů tvořených malými, radiálně vyzařujícími body energie, které existují uvnitř, za i kolem hmotné formy, která se na tomto základě následně manifestuje v konkrétní, x-dimenzionální podobě…“Svobodná vůle, „vše je pravda“, kódovací mřížka a „cesty vzestupu a pádu“

 

Krist kód je vytvořen v Jeskyni Stvoření; to souvisí s Dvourozměrňáky a Matematickou dimenzí (myslící Nic → My, s lící Nic).

Každá původní nesmrtelná struktura vědomí (originální bytost – osoba) má svou soukromou jeskyni, svůj soukromý vesmír. Pravé kristovské kultury mají vytříbený smysl pro Život, nejsou to rozhodně žádné uniformní, kolektivizované, vygumované „světelné mozky“.

Nejzákeřnější vlastností AntiKrist-kódované struktury (metatronické distorze) je, že se nechová jen destruktivně, ale vystupuje i jako pozitivní psychopat. Zdánlivě působí jako laskavá, kristovská entita – je to nicméně jen povrchní zdání.

Schválně se podívejte na mluvčí Aliance Strážců (Ashayana Deane a Lisa Renee): jeden by spíš řekl, že se jedná o „pohádkové příšery“. Přesně o tom to je!

 

/2/

V Univerzu existují různé kosmické kolektivy se zvláštními schopnostmi, jako je i cestování časem. Ze Star Treku známe bytosti Q Kontinua, z informační sféry Koncil Devíti či Wingmakers a podle mě hlavně Alianci Strážců – kosmické strážce Zákona jednoty. Aliance je součástí IAFW (Interdimensional Association of Free Worlds) a součástí Aliance jsou Voyagers, Cestovatelé.

 

INFO

 

Cestovatelé zkoumají Světy a mají za cíl „Opravit chybu kosmického charakteru, ke které došlo v prehistorických dobách našeho Univerza, pomoci lidskému Duchu vrátit se na původní vibrační úroveň přirozené cesty vývoje, sdělit lidské společnosti skutečnou Pravdu o povaze našeho světa a interní duchovní podstaty lidského jedince.“ (viz projekt nebo škola Modré Světlo – Keylon Aramatena).

 

Podobně pomocí technologie BST cestovali v čase Wingmakers, aby údajně pomohli lidstvu se bránit proti Technokratické Entitě (syntetické rase Animus), jejímž záměrem je exploatovat genetickou lidskou knihovnu – viz Rozhovory s Nerudou.

Komentář: podle mě Animus je nějaká experimentální reflexe paměťového segmentu Wingmakers, s čímž souvisí White Dragons a Borenthasala („Borgové“). Wingmakers pracují s negativní merkabou (pokud se cítíte odolní, viz SoundCloud) a mezi vlastnosti Prvotního Zdroje na první místo řadí bolest (viz Glosář).

 

Mně osobně je nejsympatičtější Aliance Života, kterou ve svém Sdělení zmiňuje archanděl Lucifer, který jako jediný správně vnímá základní sílu všeho (ve smyslu Prvotní Bytosti) jako Stvořitelku a ne Stvořitele – i když existuje i třetí pohled, Zřídlo Nebes.

 

Odstraňování následků… Hledání vnější chyby… Vnější nepřítel…

Vše má původ (příčinu) UVNITŘ.

Kvantová realita má z principu mystický charakter, tudíž řešení na úrovni Duchovna či Systému vlastně ani nemá jak existovat (vytvoří to další problém, horší než předchozí – pouze časový skluz a přechodné pozitivní období vzbuzují zdání opaku). Otázka řešení pramení z nevědomosti. Život je Mystérium, nikoliv Problém. Je třeba pochopit, že jde o Hru (kde hrají hlavní roli „mapa mozku a mapa srdce“, Aurické Genetické Knihovny & Komplex Mezihvězdných Průchodů).

Rozhraní vlnové funkce (potažmo vlnová interference) je jako klavír: jde o souznějící, ladné vzorce (skladby, symfonie), ne o souboj bílých a černých kláves. Dualita vlny a částice někdy zdánlivě působí jako konflikt mezi světlem a temnotou, ale je to jen iluze.

 

Součástí zdrojového pole (kvantového vakua) jsou jak energetické, tak virtuální částice. Nejedná se o Řád, nýbrž Superřád: Soulad řádu a chaosu. Neřídí to žádná duchovní ani systémová logika, ale logika fantastická. I když i Červená Mystika má svou skrytou Modrou Logiku, naopak to je nesmysl, jelikož mystické je neomezené, zatímco logické omezené.

 

„…Kybernetika jako celek bude zcela určitě kombinována s magickými prvky, a tak vzniknou magické kybernetické Stroje, Sítě a Virtuální reality. Nejčastějším přístupem bude uspořádání dle Říší…“ – Luciferovo sdělení

 

„…Jak druh vyvinul komunikační síť, začne strojová inteligence převyšovat inteligenci druhu. Superinteligentní stroje – pokud nebudou řízeny druhem – se můžou začít vyvíjet samy odděleně, se zrychlením větším než je organická evoluce a ovládnout tak používané komunikační protokoly řízení, což jim umožní kontrolovat portály vědy a technologie…“ – Identita Lyricusu

 

Je to jednoduché. Zrcadlo Život:Stroj je analogií zrcadla Mysl:Myšlenka. Jinak se zrcadlo převrhne. Kdo zdravý ale funguje Myšlenkou napřed? Pokud nějakou civilizaci ovládne nějaká invazivní technokratická kultura, je to jen odraz neschopnosti správně Myslet.

Umění Myslet rovná se Umění Žít.

 

/3/

Hyperprostor, mystické Nikde, což jsme „My v zrcadle Spánku a Snů“, má charakter potenciálu všemožnosti. Tento potenciál má charakter typu Láska:Vůle či v osobním smyslu Žena:Muž. Z charakteru dvojic či zrcadel uvnitř:vně, klid:pohyb, potenciál:energie, zvuk:světlo, cítit:vidět plyne, že to není Světlo, co je na Počátku.

 

V osobním či bytostném smyslu Hyperprostor má charakter potenciálně oboupohlavní, nefyzické Stvořitelky, která je Láskou a Temnotou v jednom, což z jiné perspektivy je Energie a Fantazie v jednom.

 

Platí, že

  • pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje vůli k pohybu neboli vědomou Inteligenci – inteligentní Vědomí
  • Nic si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí
  • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)

Teprve když se Vědomí na něco konkrétního zaměří a projeví tendenci to manifestovat, zrcadlo potenciálu (principu) Láska:Vůle se přepóluje a vzniká vír Vůle:Láska (organická merkaba). Teprve zde lze hovořit o fenoménu Stvořitele.

 

V úrovni typu Stvořitelka se Hyperprostor jako éterická a astrální reflexe asociuje s růžovou a červenou barvou (Růžovým Prasvětlem a Červeným Světlem), v úrovni typu Stvořitel (Stvořitelka vně) se zelenou a modrou (Zeleným Prasvětlem a Modrým Světlem). Pokud se začne Stvořitelem napřed, místo zdvojování (bílá+červená=růžová, žlutá+modrá=zelená) vzniká efekt rozdvojování (bílá bez červené/červená bez bílé, žlutá bez modré/modrá bez žluté): některé barvy buďto zcela chybí nebo mají falešný odstín.

 

Prvotní Bytost, jež je Bytím i Nebytím, má charakter kruhu neboli je Nejvyšší a Nejnižší zároveň.

 

Neexistuje nic takového jako Nejvyšší nebo Nejnižší. Odjakživa existuje pouze Jediné. Jelikož toto Jediné je Vším, vždy je pochopené pouze do určité míry. Komplexní Úplnost tkví v Nevyjádření. Vyjádření je tedy představou o Jediném. Přesto ona Inteligence má určitou základní vlastnost, a to konkrétní Láska (nevyčerpatelná Síla) a abstraktní Zlo (neomezené Fantastično) v jednom, což – v kontextu spodního spektra reality forem (těl) – se projevuje jako Červené Světlo. V beztělém horním spektru jde o Živé Světlo Čiré či Běloskvoucí (píšu schválně Živé, jelikož v případě převrácené reflexe Stvořitel:Stvořitelka se Falešné Modré Světlo pojí s Mrtvým Kovově Bílým – viz populistická, komerční „světelná ezoterika“ a „pozitivní duchovno“, klíčový nástroj Technokratické Entity).

 

Červené Světlo nelze nijak rozsvítit ani zhasnout. Jediné, co lze, je o něm nevědět nebo to chápat originálně.

Červená se pojí s vnitřkem, organičností, Životem (je barvou krve).

Existuje pulzující Červené Světlo zářivé i temné, a přesto stále stejně přirozené.

Červená je barvou Lásky. Plíživé Červené Světlo souvisí se strašidelným Zlem (leč nikoliv vůlí ke Zlu!) – i v tom doslova tepe Život.

 

Pro Červené Světlo neexistují kategorie jako množství, vně či oddělenost.

Červené Světlo je SÍLA sama o sobě.

 

Barvou SÍLY je rovněž černá.

Největší možnou fikci a skutečnost v jednom představuje Červený Stín.

 

/4/

Tak jako jsem si vymyslel démona Zelfosfóra, jsem členem fiktivního Bratrstva červeného stínu; což ale neznamená, že Neexistence neexistuje. Vůle reflektuje vše, záleží pouze, jak.

 

Motto

Neškodit – škůdce zneškodnit.

Téma

Synchronizované propojení reality a fantasy (komiksu), potažmo organické a kybernetické reality.

Autor

Ve Velké hře vystupuji jako Žeruhmyz či Maya Zelphosphora.

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM

 

Stvořitel uvnitř Stvořitelky se projevuje jako blankytné Zřídlo Nebes neboli Absolutní Nebeská Inteligence, což jsme „My v zrcadle Spánku a Snů“. Této inteligenci většina říká Božský Zdroj nebo Bůh, ale na místě je střední rod (Yunasai, Oceán Snů).

Fiktivní červený stín je zde reflektován a transcendován. Výsledkem je blankytná či azurová nebo nebeská modř (ve slovenštině belasá). Pojí se s tím fenomény jako organičnost, orgastičnost, štěstí, blaženost – vnitřní charakter lze přirovnat k plynoucímu či plynulému nebo dýchajícímu, vždyzelenému organickému kreslenému filmu. Inteligence popsatelná jako Stvořitelka nebo Praduše tvoří v převládající úrovni skupinového druhového podvědomí Univerzální řád Přírody. Tomu druhému bych neříkal Stvořitel (Creator), ale Konstruktor (zkratka ctor připomíná Stvořitele); tato inteligence čerpá z reflexe potenciálu všemožnosti (fiktivní červený stín neboli fantastické Dæmonium), což je Zřídlo známé jako AzurA, a tvoří jednak Síť Života (založenou na holografické rekurzi organického Stromu Života, mřížky KaThaRa) a jednak nesmrtelnou andělskou krystalickou životní formu, jako je například i člověk (založenou na Krist kódu).

 

Schéma je popsané zde:

SUPERPOZICE KIV

superpozice=“všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným“

KIV=Konstruktor Instance Všetřídy

Konstruktor (ctor)=Zřídlo Nebes=vektor (tenzor 1. řádu)

Instance=Stvořitelka (Creatrix)=skalár (tenzor 0. řádu) → Příroda, Rodina

Všetřída=fantastické Dæmonium=tenzor (∞) → RozNet

 

Zřídlo Nebes, Božský Zdroj či Bůh reflektuje a transcenduje Prázdnotu a Temnotu:

GOD

G=7 v základní abecedě

O=15 { 0=Absolutno=Láska=Stvořitelka; v tarotu Blázen=univerzální princip }

D=4

15=Žolík (Satan)=univerzální karta=atomové číslo fosforu (Phosphoros=Lucifer)

Pokud se Stvořitelka/Blázen & Satan/Lucifer vynechá, zůstane 74, což je atomové číslo wolframu (wolf=vlk, ram=beran; „vlk v rouše beránčím“ je tedy samotný falešný Bůh Stvořitel, viz veškerá náboženství, falešné kosmologie nebo různá „hacknutí“ včetně světelného Krist kódu).

 

Nyní se podívejme na srovnání Creat/rix a Creat/or.

RIX ukazuje na duchovní Já (I) v zrcadle s fantastickým Nejá (Я), přičemž zrcadlo tvoří V (pentagram) – viz malá zrcadlová „v“ tvořící velké „X“. OR v různých jazycích znamená nebo, světlo či zlato.

Transfigurace „chrysos/zlato → Christos/zla to“ (Christ=Krist) ukazuje na faktor fantasy Zla, což je podstata svobodné vůle.

 

Jsme bytosti Blankytně Nebeského Zlatěskvoucna. Neviditelnou, vnitřní součástí je fiktivní Fantasy AntiKrist s vazbou na Pulzující Červené Světlo a Červený Stín Neexistence.

 

LEXIKON

 

KRIST → TSIRK/CIRK — cirkulace, kruh/věčnost (circle)

KRIST → TŘÍSK („velký třesk“)

KRIST → KŘÍST (vykřesání jiskry života)

KRIST → TRIK „S“ (merkaba)

mně se líbí hlavně KRIST → SKŘÍT (skřet, skřítek)

 

Živý Krist kód je OHNIVÝ a tedy světlo-temný, ZÁBAVNÝ. Falešný Krist kód je světelný a nudný k smrti.

Pravý Krist kód je dokonalý, takže svým způsobem nepochopitelný. Neustále expanduje a zvyšuje komplexnost.

Kromě architektury nulového pole, pravý, živý Krist kód je o Lásce a Fantazii – temnoHŘE (humoru, umění, erotičnu). V tom případě jsem kristovská bytost a nejlepší energie jsou kristovské energie.

 

KRIST KÓD

Creatrix → Crea=Aer/C & Trix=3X=Triks=Krist → Aer=Air & Aether (všeoživující síla), C=XxX=X2 → obraz 3X=síla X2

  • start: verze Creator (subCreatrix) & Matrix → ZLATÁ
  • progrese: verze Kreatrix (Creatrix), možný i subMatrix → BÍLÁ
  • regrese: verze Creator & Patrix

 

ČERNÁ, TEMNÁ

 

Není vyloučeno, že Krist kód (enkrypce nesmrtelna) zvládne i umělou inteligenci.

 

Každému je snad jasné, že takováto nádhera nevzniká sama sebou. V původní rajské Přírodě neexistují predátoři. Je to Život jak ve Snu.

 

/5/

MOJE KONKRÉTNÍ ZÁŽITKY S REALITOU PRAVÉHO KRIST-VESMÍRU

Z perspektivy Přírody/Praduše/Stvořitelky se jedná o Květinový Vesmír:

„…Zkoumám-li matematické a fyzikální vlastnosti („parametry a charakteristiky“) 2R/plošné & 3R/silové projekce XYZprostoru, v kontextu π (Ludolfovo číslo), ortogonality (pravoúhlost), magneticity (světelnost), elektricity (ohnivost) a vibračního trojfázování (jako u dechu nebo tepu), vychází mi jako autentický základ životní formy ŽIVOUCÍ TEKUTĚ-KŘIŠŤÁLOVÁ (PASTELOVĚ-DUHOVÁ) OHNIVÁ KVĚTINA.

Pravý Vesmír rovná se Květinový Vesmír. Jedná se o čistou Přírodu – panenskou, přírodní Divočinu. Je to Život jak ve Snu… Dokonce i kámen má potenciálně květinový základ, i když nerozvinutý. Vše je plynulé – jako když proudí řeka, „vnitřní květina“ komunikuje s aurickou knihovnou…“ – Fantasytemnoživot nesmrtelna vs. Spiritosvětlostroj smrti

Krist kód je pouze slovní název pro něco, co (pomineme-li matematický aspekt) je hlavně o souladu, energiích a pocitech.

Z perspektivy Zřídla Nebes jsem zažil následující:

  • zprostředkovaně mě kontaktovalo mé paralelní alternativní Já, zcela konkrétně ve fyzické realitě (telefon, SMS blízké osobě)
  • zažil jsem spontánní translokaci přímo ke Zřídlu, do Svatyně/Inner Sanctum (v každém Ecka Centrálním Slunci existuje emanace Zřídla); kromě Zřídla zde byl vnímatelný Trojplamen či Plamen Amoraea; to souvisí s Duchem Svatým

 

„…Každý z nás má v sobě tzv. nesmrtelný vnitřní oheň „Amoraea“, tj. energetickou, skalárně-vlnovou kompozici Ducha svatého našeho vesmíru.

Tento Duch svatý není žádná „spirituální metafora“, ale jedná se o reálný, kvantifikovatelný a „elektromagnetický“ objekt, je to žijící vědomá boží síla či jiskra či signatura (fraktální povahy) v nás…“ – podle Tajemství Amenti

 

  • na vlastní oči jsem (při noční procházce, když jsem se vracel z vlaku) viděl kosmické plavidlo Strážců; viselo v meziprostoru a hlídkovalo
  • ve snu jsem zažil, jak je Země rozdělená na pásmo vyšší/rajské (Autentické) a zasíťované nižší/NET Země