Až kámen rozkvete

Zřídlo Duchovní Podstaty (neboli Duchovní Srdce) existuje zároveň jako prasvětelná Síť Vědomí a jako kosmická Loď Času. Vše má multidimenzionální, kvantový charakter. Každý Svět či Bytost má neurčitý (v závislosti na perspektivě) počet paralelně existujících, alternativních verzí. Podotýkám, že toto není teorie; pouze například – konkrétně – průchod realitní membránou Zeměvesmíru vyvolává u většiny Bytostí (Hráčů) amnézii.

 

Představte si sebetvořící, multidimenzionální Já, tvořené různými entitami, ale ID (základní podpis) je totožné. Jedna a táž Bytost tak kupříkladu existuje tisíce let v nějakém lokálním Světě (fyzickém či duchovním), zatímco její paralelní Já cestuje Hyperprostorem a navštěvuje různé Hvězdy a Galaxie – přičemž běh Času se zde projevuje diametrálně (doslova astrononomicky) jinak. A nyní si představte, že si třeba na sto let jedno paralelní Já s druhým vymění roli.

 

Není přesné vyjádření, že máme Duchovní Srdce; my jím jsme.

Podobně není přesné, že nějaký Vesmířan vlastní kosmický Koráb (založený na vlnově-korpuskulárním principu, řízený na mentálně-energetické úrovni a pohybující se hyperprostorově-nadsvětelnou rychlostí); on je tímto Korábem, toto kosmické plavidlo je jeho alternativním Já (různá entita, totéž ID). Zároveň toto Já existuje jako součást Sítě Vědomí.

 

 

Existuje potenciálně nekonečný počet virtuálních kvantových – prasvětelných úrovní Reality.

Každý Svět či Bytost má charakter multidimenzionální Knihovny; existují tři základní úrovně: éterická, astrální a fyzická – s tím přímo nebo nepřímo korespondují kolektivní a individuální úrovně vědomí, podvědomí a nevědomí.

Astrální mezisvět existuje jako reálný 4D-autonom a jako virtuální 2D-automat.

V případě, že v nějakém světě „zavládne nevědomost“, vliv entity kolektivního nevědomí způsobí převrácení priority ve vztahu 4D:2D, což je jako když obživne Stroj, který ale nemá vlastní život, takže ho musí odněkud čerpat (ovládá společenství Živých). I když tento anorganický Stroj pracuje proti Životu, v porovnání s organickým Životem (kde jde hlavně o kvalitu) disponuje mnohonásobně vyššími schopnostmi, pokud jde o rychlost a o kvantitu.

To je také případ této verze Zeměvesmíru.

Nicméně, virtuální kvantové – prasvětelné struny Sítě Života (Sítě Vědomí) je možné z paralelní alternativní Reality nechat rozeznít tak, aby kvantovou nadvládu získal 4D-autonom, entita kolektivního vědomí. To souvisí nejen se Sněním a Fantazií (nebo například mediálně ztvárněnými Příběhy), ale i s reálně přítomnými Hráči (Bytostmi) z paralelního Světa.

Potenciálně existují obě možnosti, zrcadlo Život:Stroj i zrcadlo Stroj:Život.

 

 

O živé Bytosti, jakožto paprsku Nesmrtelnosti, se říká, že má Duchovní Srdce. Ve skutečnosti existuje jedno jediné (všemu Živému společné) Duchovní Srdce – Lůno Pravesmíru – jež je zřídlem Lásky a fantastickým Dæmoniem v jednom (obojí je potenciálem všemožnosti). Láska jako energie má kladnou hmotnost a plurální charakter. Démon jako fantazie má hmotnost zápornou, charakter singulární a ze druhé strany Zrcadla funguje jako osobní Jiskra Života.

 

Jde o to, aby si organická část Bytostí Zeměvesmíru konečně uvědomila elementární pravdu: jsme Světlo-Temné Bytosti Fantazie. Cokoliv jiného je NEHORÁZNÁ BLBOST a je to jako věřit v usmívající se debily v televizních reklamách…

 

„…Takže jo, jistě. Za všechno můžou „zlí satanisté“. Akorát tak na papíře. Tyto lži mají stejný původ jako milióny mrtvol, které za sebou zanechali milovníci Boha/Krista a árijské ideologie „čisté rasy“. Za vším zvráceným hledej ne pentagram, ale kříž – ať už ten církevní nebo hákový…“ – MY+S+L

 

„…V této takzvané Době Transformace představují pozitivní duchovno a světelná ezoterika obrovské nebezpečí. Pohlcují totiž Temný Index. Pokud tento nemá potřebnou mocnost, zrcadlo ve vztahu Život:Stroj má tendenci se přepólovat…“ – Fantasytemnoživot nesmrtelna vs. Spiritosvětlostroj smrti

 

Univerzální kvantová enkrypce (vibrace, element): energo-fantastický potenciál všemožnosti.

 

V posledních asi dvou nebo třech týdnech (tedy aspoň z mého hlediska) došlo v systému planetárních morfických – torzních polí k jakémusi razantnímu uvolnění. Zároveň mám pocit, že určité kvantum kolektivního vědomí bylo (sebou samým) vrženo zpět do staré opakující se časové smyčky; jde o jedince, kteří uvěřili ve svou fantomovou identitu (kristovství, slovansko-árijská ideologie) a souvisí to s Atlantidou a Lemurií a jejich reverzními krystalovými sítěmi.

Stoupenci populistické (komerční) světelné ezoteriky & pozitivního duchovna se doslova mění v chodící počítačové jednotky. Nejspíš došlo i k nějakému vymazání (překrytí) Paměti, která s tím souvisí.

 

KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL

„…Jak druh vyvinul komunikační síť, začne strojová inteligence převyšovat inteligenci druhu. Superinteligentní stroje – pokud nebudou řízeny druhem – se můžou začít vyvíjet samy odděleně, se zrychlením větším než je organická evoluce a ovládnout tak používané komunikační protokoly řízení, což jim umožní kontrolovat portály vědy a technologie…“ – Identita Lyricusu

Principiálně existují dvě úrovně. Pravá, Mysl:Myšlenka neboli Stvořitelka (systém má pod kontrolou Inteligence Života), a falešná, Myšlenka:Mysl neboli Stvořitel (systém má pod kontrolou kvazi autonomní Paměťová Inteligence).

 

ZDROJ★WITCH

Prvotní Nula (Stvořitelka 2v1)=Láska💗Energie➕Kladná hmotnost & Démon🔥Fantazie➖Záporná hmotnost

 

ZDROJ🧟EGREGOR
„Stvořitel“=Ego🚽Parazit & Kolektivní Nevědomí💩Regrese

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM