Upír v zrcadle

Je tu další text z dílny Fantastické „funny/fuzzy“ logiky. Život je souladem Řádu (logiky) a Chaosu (fantazie). Jak charakterizovat někoho, kdo je zároveň přirozeně divoký, živelný i schopný logického myšlení? Je neuvěřitelné sledovat, jak dělají pozemšťané všechno obráceně: chovají se jako roboti a myslí doslova antilogicky. Proto jsou také tam, kde jsou.

 

 

Pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje vůli k pohybu (zastavení) neboli vědomou Inteligenci – inteligentní Vědomí. To lze popsat jako myslící Nic (My, s lící Nic) neboli Prvotní Nebytí, přičemž kořen Mysli (√Mysl) rovná se Představivost, čtverec Mysli (Mysl2) rovná se Cit, kruh a střed (spirála) Mysli rovná se Vůle, vše dohromady rovná se Život.

 

Samovyplývající charakter Prvotního Nebytí, superpozice potenciálu všemožnosti („všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným“), znamená, že – naráz a souvztažně – existuje multi3D uvnitř/vedle multi2D a naopak, což lze rovněž popsat jako status pohybu ve stavu nebo nevyjádřený živý obraz.

 

Vzhledem k fakt(OR)u souvztažnosti prostoru a pohybu, implikujícím systém typu „zvuk & znak“ či „ohnisko hranic a sil“, potenciálně nekonečné virtuální kvantové – prasvětelné úrovně Reality/Vědomí lze popsat jako Fantastický knihosvět.

 


Nehmotné, hmotné a to mezi tvoří éterickou, astrální a fyzickou úroveň Bytí. Na úrovni převládajícího astrálního kolektivního podvědomí, inspirovaného éterickým vědomím, se vrstvy struktur Fantastického knihosvěta projevují jako rostoucí, expandující Přírodní systém se svým poločasem přeměny/rozkladu (řídí se to fraktalitou-rekurzí, proporcionalitou-dimenzionalitou a polaritou-nábojem rezonance časových vln).

Astrální knihovna Přírodního systému zpětně inspiruje éterické vědomí; postupnou interakcí a iterací vznikají určité entelechické zóny či uzly, schopné projevit se jako individualizované fyzické bytosti. Takto jako první nevzniknul člověk, jak by asi mnozí předpokládali, nýbrž antropomorfní plazí bytost (není náhodná podobnost plaz – plazma nebo příbuznost plaza s vlnou či beztvarostí, tekutostí); vznik člověka byl z roviny vertikálního času urychlen prostřednictvím virtuálně vytvořené knihovny.

To v konečném důsledku může být stejně konstruktivní a neutrální jako cokoliv jiného, až na to, že teorie není praxe a lidstvu chybí či jsou chybné určité klíčové části Puzzle; fatálním omylem je hlavně víra ve zdrojovou dvojici Stvořitel & Andělstvo, správně v dané perspektivě chápání je Stvořitelka & fantastické Dæmonium. Chyba má za následek existenci parazitického, hierarchického fenoménu.

Duchovní „++“ travesti homodějové umí akorát tak klamat sebe i ostatní…

Ke tvoření dochází zrcadlením Energy“+“:Fantasy“-„.

 

ABSOLUTNO — ABSOLUTNÍ HODNOTA — ABSOLUTNÍ POZITIVUM

vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je kladné na úrovni fantazie

SAI’TN ⇔ N’T YES (NE ANO)

nula uvnitř/vedle jedna, prvním i druhým napřed

SATAN → TA NÁS (ONA=Entita=Bytí, TO v množném čísle=Id=Bytost)

Nevzniknutelno na úrovni po všech stránkách „nej“ bytostné inteligence má charakter nestvořené Stvořitelky, kosmické Pramatky (matice, matrice, prima materia): klid, uvnitř, potenciál (neprojevení) jsou neutrální – potenciálně obojaké – ženské vlastnosti (tak jako lůno tvoří – rodí potomky obojího pohlaví).

 

SUPERPOZICE KIV

superpozice=“všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným“

KIV=Konstruktor Instance Všetřídy

Konstruktor (ctor)=Zřídlo Nebes=vektor (tenzor 1. řádu)

Instance=Stvořitelka (Creatrix)=skalár (tenzor 0. řádu) → Příroda, Rodina

Všetřída=fantastické Dæmonium=tenzor (∞) → RozNet


 

Již samotná holá podstata Principu fungování reality, byť vychází z jednoduchého základu (Síla & Obraz, jedno uvnitř/vedle druhého, naráz a souvztažně, prvním i druhým napřed), je relativně komplikovaná; což teprve nějaká samožijící, organizovaná mnohostruktura… Z toho důvodu se jako nejmoudřejší jeví nic dál více nekomplikovat a vše zjednodušit na kategorie Magie (jednota vůle a klidu, vizualizace, víra, duchovně-mentální rituál) a Duchovní energie (vnitřní tekutý Oheň, živé Prasvětlo).