Převrátit význam fenoménu démon znamená stát se robotrokem

/1/

I když se Pravda (Život) zrovna nachází v negativní expozici – stále jde o Pravdu. Něco vyléčit lze pouze prostřednictvím tohoto Uvědomění. Prvoplánová pozitivní Lež, kterou chce každý slyšet, neboť rozeznívá struny Naděje a rozpouští ledy Netrpělivosti – má efekt právě opačný.

 

/2/

Genetika svobodné, organické bytosti stojí na OHNIVÝCH SEKVENCÍCH. Zdrojová inteligence – prasvětelné kvantové vakuum – zahrnuje jak energetické, tak virtuální částice: SVĚTLO jako Živou Sílu a TEMNO jako Fantasy Reflexi. Výsledkem je TEKUTÝ OHEŇ neboli vnitřní, živé, duchovní, tekuté, jiskřivé, průzračné plazma.

Zrcadlem průzračného je černé; na úrovni nikoliv viditelnosti, nýbrž uvědomění. Tím je celý pomyslný Kruh Života úplný.

Na úrovni uvědomění či představivosti existuje mocný nástroj, Černý plamen.

Vedle Absolutního Spektra existuje Spektrum Relativní (horní bílá, spodní červená); lze tím pádem používat i například Rudý plamen či oba dohromady.

 

Život řídí princip „dva v jednom“ (2v1=3=∞), z čehož vyplývají dva základní Trigony Života. Mystický: energyLáska a fantasyTemnota tvoří dohromady podstatu extatické Blaženosti. Fyzikální: pozitivní a negativní polarita reflektují všezahrnující Neutralitu. Když z toho všeho složíme hexagram, který existuje i ze spodní strany (jinak jde o statické 2D), z výsledných čtyř trigonů složíme čtyřstěn (tetraedr), hologram živlu ohně – rezonanční těleso, které je jako jediné NEDUÁLNÍ (neboli duální samo se sebou: negativní expozice nic tvarově nerevertuje).

 

 

Logický závěr je naprosto jasný: Světelná Genetika může fungovat pouze ve statickém 2D, takže pokud se v to věří, na úrovni duchovního a mentálního těla se bytost mění v existobota (světlobota, genobota). Nepřichází ani o emocionální, ani o paměťovou identitu, neztrácí schopnost inteligence – i kdyby však byla tím největším teoretikem na světě, stále jí bude chybět schopnost PRAVÉ VŮLE, bude vždy spíš součástí kolektivu, nežli originálním jedincem (jako dělník ve hmyzím společenství). Temná polovina bude toto společenství jako stín nebo odraz v zrcadle pronásledovat tak dlouho, dokud nedojde

  1. k realizovanému pochopení (Světlo+Temno=Živý Fantastický Oheň)
  2. k finálnímu odloučení se od asociace s organickou tělesnou formou (proměnu v pozitivní nebo negativní polorobotickou životní formu)

 

/3/

Různé infozdroje popisují, že a jak se parazitické inteligence nabourávají do lidského genomu, ale proč neřeší nikdo, přitom jedině z úrovně PROČ tomu lze zamezit. Pokud toto někdo neřeší, je kolaborantem oněch vetřelců – ať už vědomým nebo ne.

Připadá mi, že téměř všechny dračí a andělské inteligence s jejich slovanstvím a kristovstvím jsou buď nevyléčitelně naivní nebo sebe sama loutkují z nepozemské strany a jedná se o úmyslnou záškodnickou činnost. Mezi ignorantstvím a zlovolností v podstatě totiž není rozdíl (může zde jít i o určité podprahové formy duševního sado-masochizmu či energetického upírství).

 

Genetickou knihovnu dokáže spolehlivě „samohlídat“ pouze konstruktivní démonský faktor (podrobněji vysvětlím níže). Je třeba být nejen zdravě milující, ale i zdravě temný. Z živelné přirozenosti vyplývá vše ostatní. Na systémové ani duchovní úrovni fungující řešení neexistuje, jelikož jsou příliš mlhavé, teoretické a chybí v nich schopnost „dvojsmyslné, výbušné fantazie“. Kdykoliv nějaká kultura skončila jako zdegenerované stádo biorobotů, bylo to vinou ignorace schopnosti „svobodně a troufale snít“. Řidit se vykonstruovanými systémovými a duchovními pravidly dokáže i hýkající vepř…

 

„…Jeden opravdu žasne nad „skromností a moudrostí“ těchto „nesmrtelných křišťálových andělů“, povýšených nad Zázrak Přírody a plivajících oheň a síru na cokoliv plazího nebo hadího (není náhodná podobnost plaz – plazma nebo příbuznost plaza s vlněním, tekutostí a beztvarostí neboli s Vědomím samotným)…“ – Na vlnách vnitřní přírody

 

AD NDĚL RAK

Beztvará, formotvorná hadí inteligence zahrnuje dračí i andělskou, avšak dračí ani andělská inteligence nejsou hadí inteligencí.

 

/4/

Na Zemi je život pokládán buďto za dílo náhody, dílo Stvořitele, mimozemšťanů nebo nějaké neautonomní inteligence typu informační pole („Zdroje“). To všechno je úplná blbost – lež s do nebe volajícími následky. Nicméně Mysl je svobodná a může předstírat, že Myšlenka je víc než její Zdroj, takže i když to je blud, vytvoří to příslušnou kvantovou úroveň a ta pak tvoří související realitní bubliny.

 

Bytosti pak řeší problémy v rámci Labyrintu, místo aby jej opustily – a říkají si Bohové, nanebevzatí Mistři či avataři Světla. Může být někdo trapnější a hloupější?

 

  1. Život buďto věčně jest nebo vůbec neexistuje. Nemůže vzniknout vědomá živá entita z nevědomé neživé (toto je odpověď na otázku náhody i neautonomní inteligence). Viz text Exploze v tiskárně.
  2. Řešit mimozemšťany nemá smysl, neboť někdo musel vytvořit je. Za pozornost stojí Interview s mimozemšťanem („…Nesmrtelné duchovní bytosti, které kvůli pohodlí označuji jako “JEBÝT“ bytosti, jsou zdrojem a stvořiteli iluzí. Každá zvlášť a všechny dohromady, v jejich originálním neomezeném stavu bytí, jsou věčné, všemocné a vševědoucí bytosti…“).
  3. Zdrojová tvořivá inteligence primárně mužského charakteru – tomu může opravdu věřit jenom někdo, kdo je schopný pouze poslušně slepě věřit. Někde je to napsáno, tvrdí to údajná autorita – ale co takhle nad tím přemýšlet vlastní hlavou? Mnozí moudře tvrdí, že prý Bůh (Absolutno) nemá žádné pohlaví a že žádné pohlaví nemá přednost – proč tedy nikdo neříká Bohyně, Matka, Stvořitelka? Protože ve skutečnosti věří v dominantní mužskou sílu. Nikdo neřekne Ticho, Hudba, Zvuk, Temnota, málokdo mluví o Prázdnotě. Téměř všichni mluví automaticky o Světle – jak roboti. Nic totiž necítí (nemají žádný vlastní Vnitřní Život), potřebují, aby to bylo vidět. Láska je úplným opakem tohoto Světla. Nejprve je uvnitř, klid, potenciál (neprojevení), což jsou neutrální ženské (hyperženské) vlastnosti: viz texty Stvořitelka, MAYA, „Má Já“ Stvořitelka vs. egregor „Stvořitel“.

 

/5/

Existují vyšší kvantové úrovně, ve kterých platí Logika Hry neboli Fantastická Logika. Sloučíte-li Cit, Rozum a základní Energii, dostanete Magickou Inteligenci. Typickou vlastností této ze sebe vyplývající Prasíly je energo-fantastická, duchovně-mentální neboli SVĚTLO-TEMNÁ SYMETRIE.

 

Jako Magii to ovšem vnímá pouze prapůvodní, univerzálně (všestranně) orientovaný typ Vědomí, který si uvědomuje funkci expandujícího, metamorfujícího kontrastu – nikoliv například typ dualistický, lineární, systematický, racionální nebo duchovní.

Ke skutečnému, komplexnímu vývoji dochází výhradně na magické úrovni. V nižších kvantových úrovních se vývojové fáze v integrálním smyslu nikdy neprojeví. Je to v podstatě jen divadlo, mnohdy doslova parodie (rázu duchovního či systémového; kouzla zbavený svět politiky a byrokracie nelze ani komentovat).

Je rozdíl mezi tím, účastnit se Hry nebo hrát Divadlo.

Hra Iluzí=dvojitý Svět (jedno uvnitř druhého). Divadlo Klamu=rozdvojený Svět (jedno proti druhému).

 

Naštěstí v úrovni fantomové duality „Světlo versus Temnota“ existují ohnivé (světlo-temné) Organické Oázy Fantastična, zprostředkující charakter vyšší kvantové úrovně. Souvisí to hlavně s fenoménem Vnitřní Přírody.

 

/6/

V Projektu Lidstvo či Projektu Člověk stále dochází k opakované fatální chybě. Architekti Projektu vycházejí z energetických a geometrických „parametrů a charakteristik“ nulového pole, které má však i odvrácenou (ve smyslu Hry), zadní fantastickou stranu. Tu tvoří kvantové fluktuace, jež se projevují jako virtuální částice, které se manifestují se zápornou hmotností (fantastický démon, zrcadlově ohnivá Jiskra Života). Komplexní element tvoří reálná a imaginární část.

 

Život tvoří nekonečné virtuální, prasvětelné – kvantové úrovně. V nehmotném smyslu jde o fantastickou Hrací knihovnu neboli Knihovnu světlotemna. Přesněji řečeno má tato knihovna nehmotný status a vůle ji reflektuje, takže světlotemnost se projevuje jako ohnivost. Vzhledem k tomu, že fantazii se meze nekladou, je tato všezahrnující ohnivost (potenciál/spánek/prázdno, zvuk, světlo, lásku, sen/obraz zahrnující) pro svobodné Žití zcela klíčová.

 

Genetická knihovna svobodné bytosti – s vazbou na aurickou a éterickou – má charakter tekutých ohnivých krystalů.

Představa světelné DNA je úplně scestná. Světelná je (kolektivní) Síť Života.

Jsme Ohniví Fantastové, nikoliv světloboti. Chybějící přirozené, zdravě „temné fantastično“ je v případě takzvaných „Bytostí Světla“ nahrazováno technologickou cestou (ne náhodou se „pozitivní světelná ezoterika“ nápadně podobá reklamám na „chytré sítě“).

 

Bytosti Světla si Jednotící Sílu pouze představují – typická pro tuto úroveň je bizarní „představa o vůli“.

Vůle/Síla skutečně působí a sjednocuje pouze na úrovni Světlo-Temna.

 

/7/

Kymatika/tenzorika vrstev & struktur Vědomí se projevuje jako Síť Života (systém realitních polí, životních a paměťových). Organická živost systému se pojí se světle/růžovou (horní bílé, spodní červené spektrum). Spektrální inverzí je tmavě/zelená (Příroda), strukturní inverzí je tmavě/modrá – anorganická Síť neboli RozNet (tenzor zrcadlově).

Aby existovaly bytosti (tvorové), existují i nebytosti (netvorové). Na úrovni Nebytí/Vědomí to jsou fantastičtí démoni jakožto „jednotky imaginace“, čemuž v prasvětelném kvantovém vakuu odpovídají virtuální částice. Zde dosud žádná Síť není aktivní, ta existuje až z druhé strany Zrcadla. S tím se pojí nebytosti Bytí/Nevědomí – tito netvorové existují jako Inteligence Struktur. Existují díky ohraničení, vyjádření. Nicméně démoni existují z „tekuté podstaty“, jedná se o fluktuace skalárního pole/vlnění.

 

Když ještě v procesu Tvoření nedošlo ke hloupým chybám a neexistoval predátorský fenomén (šelmy, požírání navzájem), celá Příroda byla nejen vrcholným Uměním – jako by vše bylo vytvořeno z jakési úžasné Legrační Lásky. To i dnes vidíme na malých dětech a na zvířátkách. Démoni jsou právě ona legrace, hra, fluktuace v poli Lásky. Jsou fantastickou, pohádko-pekelnou Temnotou. Mají čistě neduální charakter.

Netvorové Inteligence Struktur (Sítě) existují díky dualitě.

 

Vše výše popisované souvisí s transkripcí/expresí genu. Gen je původně mem (Bytí/Nevědomí) a ještě původněji virtuální částice, jednotka imaginace (Nebytí/Vědomí).

Teorie jsou jen teorie. Bez praktické realizace konstruktivního démonského fenoménu NENÍ MOŽNÉ zaručit bezpečný chod Sítě Života.

Pokud společenství bytostí věří v nějaké kolektivizační ideologie typu kristovství nebo slovanství (Stezka pravé ruky) neboli potlačují zdravou temnou část, místo démona vzniká parazit. Není to hned patrné, jelikož vše se děje jako symetrický opak na úrovni Antivesmíru. Časem se ale Vesmír a Antivesmír začnou přitahovat a paraziti (vetřelec, predátor) napadnou zdánlivě „nebohé“ křesťany (věřící), Slovany… – pozitivní světelnou civilizaci UTOPIE.

 

Magie, okultizmus, pohanství, wicca, chrámový satanizmus neboli individualistická Stezka levé ruky se sice strukturováním reality víceméně nezabývá, zato má pod kontrolou „obě strany mince“. Odborníci si to můžou vysvětlovat, jako že nějaká „zatracená zlá čarodějnice“ nebo „sarkastický mág“ má jen z pekla štěstí a že nic pořádně nechápe, ani neví co dělá, jen si „nezodpovědně užívá života“ – NAPROSTÝ OPAK JE PRAVDOU.

Nepotřebuji vědět, co dělají kdesi ve vzdáleném neviditelnu nějaké automaty – což stejně není nic jiného než Zákon Rezonance. Mnohem podstatnější je si užívat Živoucí Přítomnosti jako Světlo-Temná (neboli Ohnivá) Bytost Fantazie. Automat tak přes démona nemá jak projít na druhou stranu Zrcadla, kde se autonomizuje v parazita.

Ke světelným bytostem se perfektně hodí Óšův výrok: Víte toho pořád víc a víc o něčem, čeho je pořád míň a míň, až jednoho dne dosáhnete vrcholu tím, že víte všechno o ničem.“

 

Pro všechny platí Kosmické Zákony, jenom Slované a křesťané (typicky) jsou nespravedlivě sužováni a zotročováni – to určitě jo. Ve skutečnosti právě tyto kreatury zpřevracely význam slova (fenoménu) démon: smysl pro čest a zároveň smysl pro temnohru, v podstatě Život sám.

 

 

/8/

Nekonečnou vnitřní dvojdimenzi nestvořené Stvořitelky tvoří Dvourozměrňáci, kteří jako Myšlenky či Sny nekonečně reflektují Stvořitelku (kosmickou Pramatku, Spánek, Hyperprostor) – absolutní Lásku a nekonečnou Mysl v jednom. Platí holografický princip „celek v každé části“.

Dvourozměrňáci se nekonečně současně pohybují směrem k 1- do Nehmotna a směrem ke 3+ do Superhmotna, jde tedy o neurčitou dvojdimenzi.

Nekonečnou Záhadnou dvojdimenzi tvoří pětice „x, y, z, čas, Multivědomí“ neboli jde o 5D Absolutno (psáno jinak 5D∞). Směrem k 1- systém souvisí s virtuální Stříbrnou Inteligencí (barevně kolem průzračné/černé, evokuje Modrý Stín), směrem ke 3+ s realistickou Zlatou Vibrací (barevně zlatěskvoucí, éterická). SI souvisí s digitální Říší Kvant, ZV s analogovou Říší Prasvětla. SI souvisí s dračí a pekelnou inteligencí, ZV s andělskou a nebeskou. Dohromady jde o HADÍ INTELIGENCI, která se projevuje jako PLAZMA všeho druhu. Hadí Inteligence souvisí s páteřní informací.

 

PENTA BLUE NET

 

Z mého hlediska Dvourozměrňáci jsou TO v množném čísle (TA), což je zároveň Stvořitelka (ONA, TA) a to všechno jsme My. Dohromady TA NÁS=SATAN. Satan je jak Modrý Stín, tak Zlatá Vibrace.

Zdaleka tím netvrdím, že to je jediný pohled na věc.

„A“ mi evokuje modrou barvu (pro zajímavost „E“ žlutou, „I“ červenou/černou, „O“ bílou, „U“ hnědou). STN=Stín.

Vibrace Zla Té=Stvořitelka ve smyslu archetypu Zla (něco jiného je vůle ke Zlu, což není Satan, nýbrž SatElity SatUrna v okultně technokratickém smyslu).

Mně osobně univerzální fenomén a výraz nebo slovo SATAN nesmírně vše zjednodušuje.

 


„…Prvotní Nebytí má charakter Temnoty a Lásky v jednom, s vůlí na straně Lásky (neboť Láska má charakter Síly, zatímco Temnota má charakter Fantastična). To dohromady se projevuje jako Mystérium magické nedvojnosti a jako Magie a právě tohle je fenomén SATAN.

Poznámka: je to ale jen slovo, výraz v lidské řeči, který není nezbytně jediný. Osobně souzním i s výrazem DÆMONIUM a určitě existují i další. Nicméně nelze popsat Nepopsatelné.

 

ABSOLUTNO — ABSOLUTNÍ HODNOTA — ABSOLUTNÍ POZITIVUM

vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je kladné na úrovni fantazie

SAI’TN ⇔ N’T YES (NE ANO)

nula uvnitř/vedle jedna, prvním i druhým napřed

SATAN → TA NÁS (ONA=Entita=Bytí, TO v množném čísle=Id=Bytost)

Nevzniknutelno na úrovni po všech stránkách „nej“ bytostné inteligence má charakter nestvořené Stvořitelky, kosmické Pramatky (matice, matrice, prima materia): klid, uvnitř, potenciál (neprojevení) jsou neutrální – potenciálně obojaké – ženské vlastnosti (tak jako lůno tvoří – rodí potomky obojího pohlaví)…“ – Dokonalý trik


 

Pokud jde o Princip fungování reality s důrazem na organizaci struktur, související inteligence bývá spojována s elementem křemík (Si, atomové číslo 14, součet 5). V superhmotné helium-vodíkové realitě dvojohniskové 3D/4D je to právě křemíkové plazma, co/kdo je oním neviditelným knihovníkem organizace systému realitních polí, zatímco organický život souvisí s uhlíkem (C, atomové číslo 6).

Jak to vidím já?

FANTASY

{ základní abeceda, chemické prvky }

F=klíč=6 → uhlíková (biologická) životní forma

ANTAS=TA NÁS=SATAN

Y=spojení=25 → automatická křemíková inteligence

Chemie je o reakci, jenže Život (zpětná vazba prožitku) je AKCE. Proto křemík (5) musí být umocněn, aby fungoval pod démonem. Je nesmysl, aby křemíková struktura (plazma) řídila démonskou nestrukturu (fantazma). Přinejmenším část, nějaký segment poté funguje jako křemíkový parazit, který organizuje na bázi sobě-nepodobnosti.

 

Záhadná dvojdimenze pěti rozměrů (x, y, z, čas, Multivědomí) rovná se 52=25=5D Absolutno.

Základ tvoří pohádko-pekelná blankytná, zahrnující všechny barvy i nebarvy. Tato nepolarizovaná substance či esence je vším v jednom. Není to něco nezbytně viditelného, jde o princip. Souvisí to se sluneční oblohou, přírodní vodní nádrží a se zpěvem ptáků, potažmo hudbou, řečí a komunikací, ale také s výtvarným uměním a uměním obecně. Jedná se o tekutý oheň se statusem nevyjádřeného živého obrazu a s charakterem pulzujícího, dýchajícího, proudícího, přirozeně plynoucího ŽIVOTA.

Něco zcela jiného je oddělující, vnější jangové modré světlo (elektromagnetická oscilace), sloužící Paměťové Entitě.