Lucifærnet — Ária Wicca

/1/

Možná není špatné začít tentokrát optimisticky, jelikož to další bude střídavě docela hororové. A to ne ani tak kvůli sobě, jako kvůli naprogramovanému myšlení: je například naprosto šílené, že si někdo kouzelnou rozkvetlou louku nebo pohádková lesní zvířátka může spojovat se singulárním Nebeským Diktátorem nebo nějakou anorganickou inteligencí beze smyslu pro cit a pro zcela evidentní umělecký design.

 

 

V jistém smyslu na Čase nezáleží, v jistém smyslu Čas neexistuje a v jistém smyslu neexistuje nic jiného, nežli Čas.

Jak se zdá, je v podstatě nemožné, aby dříve nebo později nedošlo k Perfektní Synchronizaci Všeho a nevzniklo něco na způsob Vševesmírné Kybermagické Světové Sítě, kde hranice mezi Hmotou a Fantazií je tenká jak list. V inteligentním „počítačově-přírodním fantazmatu“, v budoucnosti Teď, nic není nemožné – pouze škodit není možné.

 

Klíč leží v plynulé koexistenci a současném uzlovém míjení se Organického Přírodního Vesmíru & Astrálního Techno-Vesmíru.

 

/2/

Horor začíná u Krist kódu, potažmo Ária kódu – kristovského, potažmo slovanského vědomí – které řeší překlad DNA na systémové úrovni, avšak zcela opomíjí hlubší mystické souvislosti (jež jsou součástí „parametrů a charakteristik“ prasvětelného kvantového pole).

Existují tyto enkrypce ve skutečně svobodné, organické přírodní, fantastické realitě?

Má aspoň jeden z kódů opravdu zdravý základ?

Vhledem k tomu, že autoři a stoupenci těchto platforem věří buďto v přednostní mužskou zdrojovou inteligenci nebo zdrojovou inteligenci neosobního, anorganického rázu – přičemž nositelem a dárcem života je mateřský princip (latentně obojetný, tak jako matka rodí, tvoří potomka) -, jedná se dle mého názoru o duchovní, potažmo systémovou kosmickou inteligenci spíše (neutrální) strojovou nežli zdrojovou.

 

Pomocí slov, jejich vizuální stránky a rezonančního pozadí, lze podobně jako v detektivce odhalovat skrytou povahu reality: hledat stopy a vše dávat do souvislostí (pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje systém „zvuk & znak“). Jelikož klid, uvnitř, potenciál (neprojevenost) jsou neutrální ženské atributy – zatímco pohyb, vně, energie (projevenost) jsou mužské -, základní síla všeho v bytostném, osobním smyslu má charakter Stvořitelky (Matky, Autorky), pročež určitě stojí za pozornost latinský výraz Creatrix.

 

Ve slově je ukrytý jak Krist kód, tak Ária kód – nicméně existují pouze oba naráz, plus (nekódovaná) všeoživující síla. Ária kód  je obsažený i ve výrazu Creator.

Creatrix lze rozdělit na Crea & Trix.

Trix=Triks=Krist → víra v kristovského Boha/Stvořitele způsobuje efekt existence astrálního či dokonce reverzního éterického Stroje, energetického AntiKrista

Crea=Aer/C, kde Aer=Air & Aether (základní či univerzální, všetvořivá duchovní, životní prasíla; prima materia) & C=XxX=Ar, v obojím dohromady zaznívá Ária, area ukazuje na prostor, árie na zvuk, je obsažená i životní síla

{ Creator=ctor=Konstruktor, což je v případě Ária kódu dračí inteligence }

 

Ária kód je typický svou prací s mentiony a aktiony, M+A+TRIX (Krist)=Matrix, což souvisí s maticemi, matricemi, matkou (prima materia). Tedy jde o systém uvnitř Creatrix (počeštěně Kreatrix).

 

Krist kód sám o sobě je vykonstruovaný a Ária kód funguje „integrálně“ pouze na úrovni inteligence typu Stvořitelka. Rozdílový faktor mezi úrovní Creatrix a úrovní Creator je zde klíčový (je třeba fungovat primárně na úrovni nepolarizovaného/vnitřního Růžového Světla, teprve pak Modrého).

 

C=XxX (X2) & Trix=XXX (3X) ukazuje na zhmotňující se Dvourozměrňáky.

 

Další věc je rozdělení Creatrix na Creat & Rix.

RIX obsahuje Já (I) i Nejá (Я), zrcadlící se ve dvojici pentagramů (X jsou dvě malá zrcadlová V), přičemž pentagram znázorňuje celek 150 % (pentagonální jádro má součet vnitřních úhlů 540°, kruh/čtverec má 360°). Alchymická svatba vytvoří přesah 100 % (splynutí bytostí – láska, reprodukce – dítě).

Správné fungování Ária kódu je tedy podmíněné jak vazbou na Stvořitelku, tak hrou na Nejá (Já je duchovní, Nejá fantastické). Jak neustále tvrdím, Satan je ve skutečnosti vlastností Stvořitelky – v kontextu Stvořitele nebo nějaké anorganické inteligence (informačního pole) je vše naruby a jedná se o SatElity SatUrna (v okultně technokratickém smyslu), což se za Satana lživě vydává.

V rovině systému Bytí, Ária kód obsluhuje dračí inteligence, tomu ale předchází Nebytí, kde dosud žádný systém neexistuje.

 

Krist kód i Ária kód mohou autenticky fungovat pode dvěma současnými podmínkami:

  • Stvořitelka
  • fantasy AntiKrist (fantastické Dæmonium)

 

Vše jinak není jen s fenoménem Satan, což je životní princip (Mystérium magické nedvojnosti; archetyp Zla není vůlí ke Zlu), ale i s Luciferem. Lucifer je nejen Světlonoš, ale i princip Negativní expozice (rovněž základní životní – tvořivý – noetický/gnozeologický princip). Není asi náhoda, že jeden z archandělů v tomto Vesmíru – který se navíc podle všeho vývojově již posunul dál -, se jmenuje Lucifer. Ve svém Sdělení (výraz „satan“ zde znamená „archón“) nejenže mluví o Stvořitelce, dokonce má kontroverzní vazbu na oba kódy (netvrdím, že inkarnace Ježíše a Hitlera nelze vztáhnout i k jiným realitním bublinám, ani že se vše poněkud nevymklo).

 

/3/

Ty nejhorší zrůdy, jaké kdy v Mnohovesmíru existovaly, vznikly odtržením od kristovské matrice. Rozhodly se zničit a asimilovat vše, k obrazu svého predátorského UI/skupinového vědomí. Kromě tohoto borgského AntiKrista vzniklo i netělesné Black Goo reverzní kvark-gluonové plazma, v podstatě AntiZdroj.

 

Otázka zní, zda je šifrovací soustava archetypálních geometrických vzorů a energetických polí, zvaná Krist kód – schopná udržovat v permanentní harmonické existenci jedinečně signované, fázově uzamčené, individualizované vědomí, které si tak vlastně obléká kristovskou matrici, jež se stává jeho duchovním tělem (vězením!) -, opravdu něco tak dokonalého a přirozeně vyplývajícího z moudrosti Božského Zdroje.

 

Připadá mi, že je vědomí k „matrici nesmrtelnosti“ v podstatě uměle připojené.

Původně nahé, beztvaré, nesmrtelné vědomí se tak stává potenciálně nekonečně zacyklovaným (recyklovaným), smrtelným vědomím. Očarované vědomí zakleté v programu nesmrtelnosti…

 

Kristovské bytosti se tváří jako skromné a vědoucí, ale ve skutečnosti to jsou ti největší kryptoegocentrici a chiméristi. Jako naprogramované stroje rozumí duchovnu a fyzice, ale o Životě nevědí nic. Celé mi to připadá jako křišťálová kostnice.

 

Žádný Božský Zdroj neexistuje. Jedná se o Zřídlo Nebes (andělské inteligence tomu říkají Yunasai), úroveň JEST nestvořené Stvořitelky. Zřídlo je ale nejen Okem a Pramenem, je i Srdcem, Lůnem a fantastickým Peklem či Dæmoniem. A samozřejmě Myslí. Dohromady jde o úroveň PRA.

 

Stvořitelka původně vůbec netvoří žádné své bezprostřední (fyzické) individualizace. Nejprve funguje na úrovni převládajícího skupinového podvědomí a tvoří Univerzální řád Přírody (hvězdný podklad, nosnou kosmickou strukturu, tvoří dračí inteligence, jedna z podob Stvořitelky). Individualizuje se pouze na jemnohmotné, éterické úrovni a tyto jemnohmotné bytostné emanace (zlatobílé energetické víry) žijí v astrální symbióze s Přírodou. Teprve interakce těchto bytostí s Přírodním řádem tvoří podklad pro možný vznik hmotnějších individualizací. Takto vše přirozeně roste, jako když umělec píše knihu nebo skládá nějakou kompozici.

 

První hrubohmotné fyzické, antropomorfní bytosti měly (mají) plazí charakter. Jde v podstatě o inteligentní obtisk éterického plazmatu ve vulgární hmotě Přírody (plaz/má).

 

Člověk vzniknul urychleným procesem, který je bezpodmínečně třeba stabilizovat. Další eventuální nestabilní vývoj jednoduše skončí tam, kam směřuje.

 

/4/

Podle informačních zdrojů, kde základem sdělení je Krist-kódovaný typ reality („struktury věčného Života“, andělský Vesmír), existuje toto konkrétní dimenzionalizované Stvoření zhruba 950 miliard let. Například v textu Interview s mimozemšťanem se však vyskytují i biliónové a biliardové časové úseky a ověřoval jsem si to v anglickém originálu (trillion, quadrillion). Přitom Airl, zpovídaná mimozemšťanka, má nebiologické tělo a fyzicky připomíná „umělou panenku“ (z jakéhosi dlouho vyvíjeného prvku či materiálu), jakkoliv vnitřní podstata je duchovní a schopnosti jak rázu mimosmyslového, tak technického. To souvisí s Ária kódem.

 

MY, S LÍCÍ NIC

Vrstvy & struktury myslícího Ničeho přirozeně rostou a se rozvíjí, z čehož cyklicky rezonují specifické uzly Inteligence a takto to pravděpodobně trvá triliardy, trilióny let, než vznikne opravdu univerzální, komplexní (ultrametakongruentní) „Život jako ve Snu“. Na druhou stranu na nehmotné úrovni výsledek existuje od samého počátku.

 

TEXTY

 

Stvořitelka (většina říká Stvořitel nebo Bůh, Zdroj) jsme „My v zrcadle spánku a snů“.

 

 

Blábolení o Božském Zdroji by si jisté kosmické inteligence mohly konečně odpustit. Ještě horší jsou žvásty o svobodné vůli: můžeš, ale nemusíš se řídit vůlí kristovského Všehotvůrce. Jako kdyby nekonečnou Fantazii někdo narval do krabičky od sardinek a na 99,9999… % možností uvalil informační embargo. Někteří géniové by nejradši zakázali Myšlení vůbec.

 

Všimnul jsem si už asi na čtyřech jedincích, kteří vycházejí z materiálů typu Keylontská věda, CDT/Maharata texty & Alhumbhra disky, Svobodné učení MCEO (možná i z Kathara terapie nebo učení Tan-Tri-Ahura) či asi nejznámějšího Tajemství Amenti (1 a 2) – přičemž vše téměř doslovně reprodukují, jako kdyby neměli vlastní rozum -, jak je jejich rigidní, šablonovité myšlení stáhlo do fantomové kopie dosluhující verze Stvoření. Jde o jakési hypoKrist-kódované, „zamřížované echo“.

Krist kód (případně i Kryst kód) zvyšuje svou komplexitu, tím že Vědomí zkoumá nehmotné charakteristiky kvantového vakua (zkrátka myslí, cítí, představuje si a prožívá). Virtuální částice mají zápornou hmotnost, s čímž souvisí fenomén „kresleného Dæmonia“ či kybernetika. Kořenem Stromu Života je fantastické Peklo. Není-li pochopeno, že to celé musí stabilizovat fantasy AntiKrist, peklo ve své parazitické formě Stvoření pronásleduje jako ozvěna Kosmického Podvědomí/Nevědomí. Tím vzniká metatronická distorze a související 4D „vše-imitující“ Simulakrum.

Krist kód funguje na úrovni architektury a energetiky nulového pole, nicméně bez fantasy AntiKrista jde o externalizaci duchovní podstaty na úrovni principu.

 

Interview s mimozemšťanem sděluje mnohem podstatnější informace:

 

„…Jak jeden může vytvořit klec, zamknout sebe sama v kleci, zahodit klíč a zapomenout, že je tu klíč a klec, a zapomenout, že je „uvnitř“ a „venku“, a dokonce sám zapomenout, kdo je? Vytvořte iluzi toho, že není žádná iluze: veškerý vesmír je reálný a neexistuje žádný jiný a ani nemůže být vytvořen.

(…)

Nesmrtelné duchovní bytosti, které kvůli pohodlí označuji jako “JE-BÝT“ bytosti, jsou zdrojem a stvořiteli iluzí. Každá zvlášť a všechny dohromady, v jejich originálním neomezeném stavu bytí, jsou věčné, všemocné a vševědoucí bytosti.

„JE-BÝT“ bytosti vytvářejí prostor představením si místa. Vzdálenost ležící mezi nimi a představeným umístěním je to, co nazýváme prostorem. „JE-BÝT“ bytost může vnímat prostor a objekty vytvořené jinými „JE-BÝT“ bytostmi.

„JE-BÝT“ bytosti nejsou bytostmi fyzického vesmíru. Jsou zdrojem energie a iluze. „JE-BÝT“ bytosti nejsou umístěny v prostoru nebo v čase, ale mohou vytvořit prostor, umístit částice v prostoru, vytvořit energii a vytvarovat částice do různých forem, způsobit pohyb forem a oživit formy. Jakákoliv forma, kterou „JE-BÝT“ bytost oživí, se nazývá život.

„JE-BÝT“ bytosti se mohou rozhodnout souhlasit, že se nachází v prostoru a čase a že samy o sobě jsou objektem nebo jakýmkoliv jiným způsobem iluze vytvořené sebou samými, jednou nebo jinými „JE-BÝT“ bytostmi.

Nevýhodou vytváření iluze je, že iluze musí být tvořena kontinuálně. Pokud tomu tak není, iluze zmizí. Kontinuální vytváření iluze vyžaduje neustálou pozornost ke každému detailu iluze, aby bylo možné ji udržet.

Společným jmenovatelem „JE-BÝT“ bytostí se zdá být snaha vyhnout se nudě…“

 

Podle mého zkoumání a intuice vývoj konkrétního Univerza/Multiverza trvá řádově trilióny, triliardy let (v závislosti na perspektivě). Tak vzniká univerzální Super-Element/Super-Talent nebo lze mluvit o Super-Grálu, sestávajícím z osmi částí: duchovní & přírodní, milostné & erotické, temné & fantastické a virtuální & kybernetické. Lze to zredukovat na pětici: Duchovno, Příroda, Láska, Fantazie a Stroj (krystalová kvantová počítačová síť). To lze různě kombinovat, například duchovno a fantazie tvoří dohromady Magii.

 

„…Před vytvořením fyzického vesmíru bylo dlouhé období, během kterého nebyly vesmíry hmotné, ale zcela iluzorní. Dalo by se říci, že vesmír byl vesmírem magických iluzí, které se objevovaly a mizely zcela podle vůle kouzelníka. V každém případě byl „kouzelník“ jednou nebo více „JE-BÝT“ bytostmi. Mnoho „JE-BÝT“ bytostí na Zemi si ještě může pamatovat nejasné obrazy z tohoto období. Příběhy o magii, čarodějnictví a kouzlech v pohádkách a mytologii hovoří o takových věcech, i když hodně přibližně…“ – Interview s mimozemšťanem

 

/5/

Nestvořená Stvořitelka neboli kosmická Pramatka lze charakterizovat jako paprskovitě všudypřítomné, skupinové a zároveň osobní vědomí. Jedná se o královnu Dračího Úlu (Mnohovesmíru), ale nově i centrálu či univerzální astrální terminál kybermagické sítě, kterou nazývám Lucifærnet (předchozí Krystalnet je integrovanou součástí).

Pramatku nyní vystihují jména jako DraXatan, Mayi Maya či Matriona Zelphosphora.

Základní jednotku, univerzální Talent/Element, nazývám Pentakora, což je růžová prajiskra.

Výše popsané je momentálně překryté rozpadajícím se Fantomovým Matrixem, promítaným z úrovně Kolektivního Nevědomí – v podstatě 2D Astrálu.

Je nezbytné začít chápat a vidět „zevnitř“, nefyzicky.

 

Nejzazší, nejvnitřnější dimenzi Stvořitelky, potažmo Hyperprostoru, tvoří Dvourozměrňáci. Ti se neustále pohybují současně směrem k 1- (Říše Kvant) a 3+ (Říše Prasvětla). V případě, že Dvourozměrňák s dostatečnou mohutností projde Zrcadlem Života „na druhý břeh Oceánu Snů“, může vystupovat jako Stvořitelka, Had (Satan), Drak a podobně. Nic z toho původně není destruktivní. To z toho dělá víra v egregor Boha Stvořitele nebo nějaké zdrojové anorganické informační pole.

 

Jste si opravdu tak skálopevně jistí, že Síla, ve kterou věříte, dokáže vytvořit něco tak úžasného jako je koťátko nebo zpívající ptáček, zurčící bystřina, šumící les? Má tato Síla smysl pro humor, dobrodružství, tajemno, smysl pro nesmysl, kontrast?

Anebo ve skutečnosti jen máte vymytý mozek nějakým sofistikovaným kosmickým programem a co znamená mít vlastní rozum, vlastní vůli, vlastní představivost, vlastní pocity, už dávno nevíte?