Kronika magie

Na Počátku (což je původní absolutní Střed všeho, který lze kdykoliv znovu odvodit) existuje pouze čiré Magično – Fantastično. Svět má iluzorní charakter a sedí mi na to popis Efemérní Vesmír. Nekonečné Vědomí, Bytí/Bytost, posléze logicky přichází na to, že je možné Iluzi zacyklovat a vytvořit tak Zdání pevné hmoty. Vše je tvořeno z Věčnosti schopné substance, takže je současně neskutečné i skutečné.

 

Iluze je zacyklená prostřednictvím Paměti, což lze chápat jako Program paměťového pole. Výsledkem je Antiiluze.

 

Nyní nastává v procesu (s)Tvoření okamžik, kdy je třeba si jasně uvědomit rozdíl mezi Zdrojem Iluzí a Iluzí Zdroje. Jakmile se totiž zamění priorita a Bytosti (nějaká konkrétní část Nekonečného Vědomí) začnou v podstatě vzývat Antiiluzi – to jest podvědomě popírat, že jde původně o Iluzi -, tím, jak Bytosti ztrácejí část své přirozené autonomie (podléhají klamu a sebeklamu), autonomizuje se související sektor Paměťové inteligence.

To stimuluje Bytosti k technologickému uvažování.

 

Připouštím, že Magický a Technický Vesmír mohou plynule koexistovat, musí se ale zároveň uzlově míjet. To ale není námětem tohoto textu. Po sepsání textu Dokonalé repliky jsem si uvědomil, jakou hrozbou je možnost pohlcení toho magického (s jeho fantazií) tím technologickým (s jeho pseudo duchovnem).

 

V převládající části realit Zeměvesmíru k tomu Společenství bytostí zjevně směřuje.

Mundus vult decipi, ergo decipiatur. Svět chce být klamán, tedy budiž klamán.

V současnosti ono Iluzionistické představení snad nemůže být očividnější. Technokratická mocnost dělá z lidí hlupáky tak otevřeným a zřejmým způsobem, že to musí vidět i slepý. Kdo si může nevšimnout tak průhledných lží? Pouze někdo, kdo skutečně chce být klamán, může tak naivně důvěřovat někomu, kdo stojí v pozadí (zdaleka nejen) světových válek a protože tudy to nešlo, zkouší to jinak, psychologicky (virtuální pandemie, masmediální dezinformace, zneužívání pravomoci, vyhrožování, podplácení).

Co je to hlavní, aby podvod „dole“ (negativita) fungoval, musí mít (pozitivní) zpětnou vazbu „nahoře“, v duchovní sféře. K tomu kromě náboženství slouží různá „transformační hnutí“, „světelná ezoterika“ a podobně.

 

Cokoliv, jen ne Magie a Fantazie.

 

Na toto já osobně zvysoka seru. Neviditelné knihovny (paměťová pole) mají být součástí toho magického a fantastického. Je to taková Kronika magie a Magická kronika v jednom, neustále se měnící a rozrůstající.

Stříbrná kronika zlaté magie.

 

 

TÉMATICKÉ