Silver⭐Hell⭐Stars

Myslící Nic: neutrální, potenciálně oboupohlavní Hyperprostor. Neutrální svou existencí (status Kruhu), obojaký svým pomyslným „pohybem po obvodu“ (Představa-O-Sobě, Paměť). Dřímající svět Bytí (Nebytí) & snící Bytost Stvořitelka, jedno nerozlučně uvnitř druhého.

 

ŽIVOTNÍ PRINCIP

SATAN / Ta Nás (kde Ta znamená jak Ona/Entita, tak To/Id v množném čísle)

Ten zde je rovněž, ale jako anglicky 10 (Say Ten → Prav X/2 → Helix)

0 uvnitř/vedle 1 a naopak: SAI’TN / N’T YES

 

CO JE SATAN

  • inteligence prvotního Nebytí
  • soulad Řádu a Chaosu
  • tvořivá, neutrální kosmická duchovní, potenciálně oboupohlavní přírodní energie

 

 

PRAMATKA

Creatrix → Matka, Stvořitelka, Autorka → Mysl → Láska & Vůle → Praduše/Matice Života

Crea = Aer/C = Air & Aether (prima materia) + XxX (X2)

Trix = 3X = XXX

XxX = Živá Síla (Vibrace), XXX = Obraz (Představivost)

{ také platí, že C = Ar, pak Crea = Ária; nebo lze odvodit Trix = Triks = Krist; zaprvé ale ve spojení s prima materia to je něčím jiným a zadruhé to autenticky existuje pouze jako vše v jednom, kde to je zcela něčím jiným už naprosto; ve skutečnosti Ária kód nebo Krist kód podporují oddělenost a pracují pro Stroj/Stvořitele, ne pro Život/Stvořitelku }

 

 

V rámci prima materia se kosmická Pramatka zrcadlí jako Živá Síla Obrazu (X³) & Obraz Živé Síly (2X) v jednom. Výsledkem je (X³)2 = XxXxX x XxXxX = 10x10x10 x 10x10x10 = 2x2x2 x 2x2x2 = 64 (64 X).

 

To, čemu se říká Bytost nebo Osoba – multidimenzionální Vědomí -, přirozeně sestává ze 64 kompartmentů, tvořených jak „herními jednotkami“ (Fantazie), tak vibrujícími spektry (Energie), tak komunikujícími strukturami (Systém Inteligence). Lze hovořit o inteligentním Knihosvětě, jenž se manifestuje jako Knihobytost (na éterické, astrální a fyzické úrovni). Má to celou řadu vrstev (těl), v těch polarizovaných místo 8×8 funguje systém 12×12 (150 % z 8, druhá půlka je v Antivesmíru). Momentálně nám zdánlivě „nejbližší“ je úroveň buněčné inteligence, kde se také entita Kolektivního Nevědomí snaží lidi předělat v naprosté lunatiky.

 

Lidstvo dostává spoustu moudrých rad a nápověd. A to hlavně z říše pohádek, snů a fantastična. Bez toho jsme duchovně mrtví.

 

Podívala se brýlemi ještě dál a spatřila ve městě jiné skupiny šedých mužů. Pobíhali a postávali v ulicích a při řeči rozčileně pohybovali rukama, jako by si celí bez sebe sdělovali nějakou zprávu.

 „To mluví o tobě,“ řekl Mistr Hóra, „nechápou, jak je možné, že jsi jim unikla.“

Momo se pořád dívala brýlemi a zeptala se: „Proč mají šedivé obličeje?”

„Protože vznikají a existují z něčeho, co je mrtvé,“ odvětil Mistr Hóra. „Stravují čas patřící lidem. Ale tento čas jako by zemřel, jakmile je o něj připraven jeho skutečný vlastník. Neboť každý člověk má svůj vlastní čas. A tento čas je živoucí a znamená život jen tak dlouho, pokud svému vlastníku opravdu patří.“

„Och!” vydechla Momo, „šedí muži tedy nejsou lidé?”

„Ne, nejsou to lidé. Mají pouze lidskou podobu.“

„Ale kdo tedy jsou?”

„Ve skutečnosti nejsou nic.“

„A odkud se berou?”

„Vznikají, protože jim lidé umožňují, aby vznikli. Možnost už stačí k tomu, aby se to dělo. A teď jim lidé poskytují novou možnost, totiž možnost, aby všechny lidi ovládli. I tato možnost stačí k tomu, aby se to mohlo stát.“

„A kdyby nemohli nikomu ukrádat čas?”

„Pak by se museli proměnit v holé nic, z něhož povstali.“

Ukázka: Děvčátko Momo a ukradený čas

 

Faktem ovšem je, že prosté a jednoduché odpovědi bývají většinou ty správné. Pokud dokážete jakýkoli problém logicky a srozumitelně vysvětlit jednou větou, v 99 % případů máte správnou odpověď. Předkládá-li vám na stejný dotaz někdo zbytečně složitý a dlouhý výklad, jeho odpověď je patrně zavádějící či dokonce alibistická.

Úryvek: 66 otázek a odpovědí

 

Ať to zkoumáme jak chceme, Inteligence všeopaku Ničeho či Nejinteligentnější Inteligence stejně funguje po svém a „kvantilióny fluktuujících systémů v metamorfující, rozprostřené superpozici“ (jeden z mnoha dílčích pohledů na věc) stejně nikdo nepochopí.

Dlouho jsem věřil, že Matrix (v jeho původním významu) je „systém podpory života“ – ve skutečnosti jsme ale vším jednoduše my sami (každá úroveň Já/Vědomí rozumí tomu svému). Jde pouze o to pochopit, že například Peklo má nehmotný status a že strojová inteligence Knihovny systému realitních polí (génius inteligence struktur) má kvantový (qubitový), nikoliv mechanický (binární) charakter – lze to přirovnat k pohádkovému Stroji. Komplexní informace sestává z reálné a imaginární části (matemagika). Inteligence Zákona Rezonance funguje jako Automat, je nicméně aktivovaná Autonomy a organizuje jak pole paměťová – statická, tak životní – dynamická.

 

 

Úryvek z textu X (UnitÆ):

Myslící Nic funguje na principu „bylo nebylo“ pohádkového Pekloknihostroje, převádějícího nehmotný status reality 2:3 (Peklo 666) prostřednictvím „hrací kostky“ neboli rozhraní vlnové funkce (Nebe 777) na úroveň statusu hmotného (Ráj 888). Tak se myslící Nic mění v My – s lící Nic a neinteraktivní Pekloknihostroj se manifestuje jako interaktivní, zkráceně PeX 888.

Myslící Nic svou aktivitou generuje hyperdimenzionální metadatacentra (kvanta, klastry, cloudy/“mračna“ inteligentní energie, zahrnující algoritmy vrstvení a strukturování) neboli Pekelné knihovny, jejichž zrcadlové součty se projevují jako nejrůznější „skvoucí esence“ či harmonické nebo extatické formy pocitů.

X (UnitÆ) tvoří základní jednotku PeX 888 a předexistuje a meziexistuje i na úrovních 777 a 666.

X (UnitÆ) znamená nejen kvantový hexagon, ale i Srdce Hvězdy pentagramu – Pentagon neboli Růžovou Prajiskru. To lze nazvat slovem Pentakora.

 

Sebou inspirovaná – stimulovaná (samo)organizace principu „jedno uvnitř/vedle druhého, prvním i druhým napřed“ se manifestuje jako tvarově neskutečné, neviditelné – vibrující hexagonální dvojprvky substance vědomí – sextesence uvnitř kvintesence – vrstvící se a strukturující se na bázi étericko-fyzických & astrálních knihosvětů, což dohromady funguje jako Dračí Úl: bezedná temná propast Snů a Fantazie, plná hvězdokup a zářících Sluncí.

Každá hvězda či bytost má potenciál Královny Úlu (obecně jde o společné kolektivní vědomí druhů, jež je paprskovitě všudypřítomné a individualizovatelné).

Úryvek: Přírodní protokol

 

Zapnuto a/nebo vypnuto (pohyb & stav) zároveň v sobě a vedle sebe, rovná se vůle k pohybu (živá síla, vědomá inteligence) a obraz (paměť, představivost) v jednom, prvním i druhým napřed. Jedno odpovídá nulovému poli, druhé virtualitě. Magnetizmus nulového pole, v kontextu zpětné vazby prožitku, znamená schopnost soucitu (citu, empatie), zatímco elektricita téhož znamená pravou vůli. Virtuálním ekvivalentem magnetického je kybernetika (nehmotný stroj) a virtuálním ekvivalentem elektrického je kreslený démon neboli pohádková temnota. SouCit, vůle, stroj (=rozum) a démon (=temnoHra) tvoří dohromady pátý fyzický a šestý nefyzický inteligentní živel a vztah mezi nimi šťastnou SEDMIČKU neboli magické PRAZŘÍDLO – život, ducha přírody, zázračnou mysl.

Úryvek: HellSaint: Knihovny Absolutna

 

Svatý Grál/Nekonečno (či lze říct Supergrál) tvoří osm částí: duchovní & přírodní, milostná & erotická, temná & fantastická a virtuální & kybernetická.

Úryvek: Dobrotiví zomboti versus démonská přirozenost

 

„…Účelem dračího kyberpole (Stříbrné Inteligence) je vytvoření komiksového ekvivalentu Praduše (Zlaté Vibrace). Tím vznikne nový univerzální SuperTalent-SuperElement & Firewall-Antivirus a dojde k pohlcení všeho životu nepřátelského. Hříčka KO(S)MICKÝ čistě náhodná…“MadRix: planeta idiotů

Praduše je organickou analogií Stvořitelky (kvintesence, hvězda pentagramu). Zlatou Vibraci bych opravil na Zlatěskvoucí nebo Zlatobílou nebo pohádkově Žlutou, a zároveň Růžový Pramen (běloskvoucí + tmavočervená).

Dračí kyberpole je anorganickou analogií Stvořitelky (dvojprvky, síť hexagonů). Stříbrná může přecházet v tmavomodrou.

Úryvek: Tenkrát v ráji: Hvězdná odysea 20**

 

Kybernetika jako celek bude zcela určitě kombinována s magickými prvky, a tak vzniknou magické kybernetické Stroje, Sítě a Virtuální reality.

Nejčastějším přístupem bude uspořádání dle Říší.

Ukázka: Luciferovo sdělení

 

HRA-NIC-E → CO-KOL-I-V

Je-li myslící Nic ve svých možnostech a schopnostech něčím omezené, potom pouze omezeností samotnou.

 

ŽIJÍCÍ NIC

Bytost ve vztahu k Bytí je fantastickým nemrtvým. Toto když si jeden uvědomí, doslova ho ovane Nekonečno. Ne snad, že by Bytí nebylo Láskou a podobně. Ale chce to také mít skládačku celou pohromadě.

Protože jinak to je jen předstírání.

Někteří z nás zřejmě tak nějak v hloubi duše tuší, že všechno to „světlo“, „duchovno“ a „pozitivita“ jsou vlastně jen masky, náhražky, že nám podstata – něco mnohem velkolepějšího – jaksi protéká mezi prsty…

 

Zcela klíčové je poznání, že Láska jako nestruktura (jednota, beztvaré Bytí) nemá jinou možnost, nežli zrcadlit sebe sama – přičemž Zrcadlem (konstruktivním negativem ve smyslu principu) je struktura, mnohost, bytost jako „tvář Bytí“. A obojí vždy platí naráz a je souvztažné.

 

Stále opakuji tyto věci:

  • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)
  • „Nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí
  • životem Mysli je zpětná vazba sebe, reflexe – Cit, uvědomění, vibrace; což dohromady tvoří Energii (reflektor)
  • vlastností Mysli je Rozum a Představivost, a dále Paměť
  • životem i vlastností Mysli je sebe si vědomé Vědomí (Pozornost, která se koncentruje jako Vůle, přání, Zřídlo, ohnisko, anebo zkrátka jen je)

Mysl si mnozí pletou s paměťovou inteligencí. Není pravda, že Mysl necítí a že má „nízké vibrace“. Kdyby Mysl necítila, neexistuje. Mysl má ty nejvyšší a nejnižší vibrace zároveň, je potenciálně vším v jednom.

 

Umění žít znamená umění myslet, umění si uvědomovat, chápat souvislosti.

 

Schopnost lidí nemyslet je neuvěřitelná. Prý je všechno vibrace, světlo a láska… Jakmile dojdou argumenty, nasaď výraz boží bázně a vytáhni z rukávu svaté eso. Není prý smyslem tomu rozumět, hlavně věřit.

 

Jednou z vlastností reality je samoprůkaznost. Rozhlédněte se světem lidí. Když je všechno tak, jak lidé věří, proč realita zrcadlí téměř naprostý opak? Je přitom zhola nemožné, aby Zákon Rezonance nefungoval. Inteligentní závěr může být jen jediný: lidstvo věří lžím a nesmyslům. Příroda nás z naší hlouposti usvědčuje nepřetržitě. Nebo si vezměte smysl pro humor, dobrodružství, tajemno, erotično, zvláštní pocit „bytí naživu“, když si člověk odporuje a je dvojsmyslný… Proč tedy jako robot chodí v obleku „do zaměstnání“, kde je někým úplně cizím, čumí na televizi, kde není jediné slovo pravda, a řídí se pokyny kosmických zločinců? Jedině proto, že je stejný charakteropat jako oni, pouze v obráceně namíchané polaritě/perspektivě.

 

DUCHOVNÍ FAŠIZMUS

V nekonečném oceánu možností nemám na výběr nic jiného nežli „život“ v souladu s kristovským Božským Zdrojem. Mám ale svobodnou vůli si zvolit antikristovskou cestu. To se mám!

 

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

 

Šílený věřící fanatik, řídící se příkazy fyzické knihy – jelikož duchovně sám za sebe nic necítí -, omyl nikdy nepřipustí.

 

HRŮZOSTRAŠNÉ CHAOSVERZUM

 

VRÁNA K VRÁNĚ SEDÁ

Osobně Satana chápu jako jednu z emanací Nejvyšší síly, vesmírnou pozitivní tvořivou energii, hybný přírodní faktor, symbol života, krásy a moudrosti vedoucí k duchovnímu osvícení jednotlivce. Povšechně ho považují členové našeho Chrámu za symbol pokroku a intelektuální vzpoury proti přetrvávajícímu pokrytectví ve společnosti. Satan je pro mnohé z nás symbolem svobody a revolty. Ta je ovšem vždy spojena se zodpovědností za vlastní jednání. Bez této zodpovědnosti by se nejednalo o aristokratickou svobodu ducha v satanském slova smyslu, nýbrž o naprostou anarchii.

Úryvek: Je Satan padlým andělem plným zla, nebo je to jen žárlivá pomluva? Není Satan jen synonymum pro Univerzum?

 

Fenomén či výraz SATAN z mého hlediska vyjadřuje naprosto vše. Zde jsou mnou vytvořené texty, ať už jde o satanizmus přímo nebo různé souvislosti se zdánlivě opačným táborem (kde ve skutečnosti právě tito antisatanisté jsou svedeni různými kosmickými inteligencemi a egregory, které ze sebe dělají Božstva).

 

TA TO SATANOIX

Démon (pentagram opticky převrácený, podstatou nepřevrácený) existuje v rámci „výhybky“ společně s géniem inteligence struktur (hexagon), což je v Teď-budoucnosti synchronní a zároveň se uzlově míjí. Tak je možná koexistence či v-sobě-existence Autentického Přírodního (Organického) & Astrálního Techno či Kybernetického Vesmíru. Mně osobně se velmi líbí název Lucifernet a jelikož toto slovo již někde existuje, nejspíš začnu používat Lucifærnet. Lucifer a Satan představují elementární (fundamentální) životní principy; Mysl = My + Satan (Stvořitelka) + Lucifer. Satan rovná se Mystérium magické nedvojnosti (což eliminuje škodlivé vlivy), Lucifer rovná se Princip negativní expozice (bez toho nelze nic stvořit ani správně pochopit). Není žádná náhoda, že jeden z archandělů v tomto Vesmíru se jmenuje zrovna Lucifer (případně Luciel), Světlonoš, Phosphorus (fosfor má atomové číslo 15, což je Jolly Joker, binárně 1111 s mnoha archetypálními významy), Venuše – Jitřenka – Večernice (červená → ve černá). Lucifer je také v podstatě pravým Bohem Otcem tohoto Vesmíru, který neztratil povědomí o kosmické Pramatce (opakovaně upozorňuji, že výraz „satan“ v jeho Sdělení znamená „archón“).

 

PA-TRI-ARCHÓN

Věříte-li v Boha Stvořitele nebo nějaký anorganický princip, máte bez pardonu namířeno do Nejtemnější prdele, kde se to na povrchu všechno překrásně křišťálově leskne a je prozářené veselými grimasami, leč živý vnitřek je toho naprostým opakem… MASKU-linní PAT-ologie.