Plovoucí dna, s⒞hody ohnivé

Akčně-reakční realitě, založené na antiparalelní dvojšroubovici (helix=cykl), předchází úroveň, kde má vše charakter super(dvojex)pozice, takže je zde zároveň vše možné a zároveň nelze škodit, což lze jednoduše popsat jako Láska a Vše v jednom, kde Láska=život Mysli a Vše=Mysl.

 

V textu X.C-LOVE-K tuto „nerealitu“ nazývám ArgUMentum.

Občas používám popis Má-Téma-Ti.

Lze rovněž mluvit o Kryptochaosu nebo Stříbrném pekle.

V kontextu bytosti jde o nestvořenou Stvořitelku, které se ne náhodou říká Maya (Má Já, My AA → sLOV-Esa), jelikož v určité konkrétní perspektivě a konstelaci tato všebytost, mnohobytost či Bytost Bytí je námi samotnými (jsme to my „v zrcadle spánku a snů“). Nejtypičtějším projevem Stvořitelky, kromě Lásky a Fantazie, je Příroda, Myšlení a Umění.

Poznámka: pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje princip Zvuk & Znak, proto svět je Knihosvětem, bytosti Knihobytostmi. „Na počátku bylo Slovo“, a toto Slovo je Esem, nejvyšší kartou. Esem slov kromě slova MAYA je i slovo SATAN, v přesmyčce TA NÁS, kde Ta není jen Ona, ale i To v množném čísle. Náboženství význam záměrně zpřevracela naruby.

 

Pro větší rozhled doporučuji texty X (UnitÆ) a Rozbřesk æonů.

 

Láska jako absolutní nestruktura (neboli Síla) nemá jinou autentickou možnost nežli měnit sebe v bytost prostřednictvím zrcadlové absolutní struktury, což je zašifrovaný Chaos neboli Stříbrné peklo – sebe si uvědomující matematická dimenze.

Lze to popsat jako metoda Silver-Hell-Print.

Nebe je vytvářené. Krása je vytvářená. Ráj je vytvářený. Umění je vytvářené.

To všechno tvořivé schopnosti, avšak není jimi.

Jakmile se toto zaměňuje, logicky na nějaké úrovni to, co je přirozeně mimo systém akce a reakce, se do tohoto systému přesouvá – a naopak.

 

Zdrojem a smyslem všeho je Láska, ale ne jen jako Cítění, i jako Síla a Inteligence. Síla znamená Vůli a jelikož mentální aspekt Lásky sám o sobě má charakter nehmatatelna, ve vztahu k energetické podstatě Lásky funguje jako konstruktivní negativ: Temnota, naráz a souvztažně TemnoHRA.

 

Myslíme si sebestředně, jak nás Bytí miluje… Nemiluje, v daném smyslu vůbec neexistujeme. Bytí miluje Lásku samotnou – a s tím bytosti buďto jsou nebo nejsou v rezonanci.

 

Silverhryz hledá včerejší den.