Mystérium enkrypce nesmrtelnosti

Aby si beztvaré Vědomí neboli duchovní Prasvětlo (zřídlo Lásky) mohlo v nesmrtelné podobě nějaké bytosti užívat realitu času, struktur a polarity, musí se stát fantastickým Nemrtvým a potvrzovat – naráz a souvztažně – status sebe jako Lásky Já i sebe jako Ne-Já, něčeho, co hraje HRU na svůj opak.

 

Absolutno/Ne-Struktura (Bytí) tvoří Strukturu/Ne-Absolutno (Bytost). Proto je to tak, jak je to výše popsané: Bytost je věčnosti schopná Iluze (Obraz Života), vytvořená z podstaty toho, co nijak nevzniká ani nezaniká.

Není-li to tak, jak je to výše popsané, dříve nebo později vznikne Nesmrt na úrovni nikoliv neskutečna, nýbrž skutečna. Konkrétně se jedná o nemrtvé vetřelce, parazity, dravce, predátory – entitu kolektivního Nevědomí.

Jedná se o Astrální stroje.

 

Fantastickým Nemrtvým se bytostné Vědomí stává na úrovni Pochopení.

Další podmínkou jeho nesmrtelné existence je něco, co udržuje permanentní zdravý, koherentní, komplexní, integrovaný, přirozeně vyvážený a plynule trvale udržitelný vztah mezi Zřídlem „Všeho, co jest“ (Bytím) a jeho individualizovanou Představou-O-Sobě (Bytostí).

Tímto zprostředkovatelem nesmrtelna je Krist kód (či Kryst kód).

Na světě je tak duchovně nesmrtelný fantastický Nemrtvý.

 

Ze všeho také vyplývá charakter Zákona Jednoty, jenž je zákonem Neporušenosti a zákonem TemnoHRY v jednom. Duchovno a mentálno se v některých bodech shodují, v jiných se zrcadlí – jedná se o Soulad řádu a chaosu, nikoliv Řád.

 

Krist kód funguje analogově – je spojitý, fungující na bázi plynulé proměnnosti (expanze, zvyšování komplexnosti).

Krist kód nebo Kryst kód má levotočivou prioritu; napřed je cit, intuice, představa (pravá mozková hemisféra), teprve pak rozum, logika, paměť (levá mozková hemisféra).

 

Pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje princip tvarové rezonance (Zvuk & Znak), což se projevuje jako tekutý Krystal (evokuje KRYST kód).

Zvuk/Vibrace má status multi3D, Znak/Symbol status multi2D.

Aby se cyklické spojování nějakého Obrazu a jeho Negativu (tonální signatura Bytosti) permanentně replikovalo, základní jednotka musí vyjadřovat 150 % výchozího celku. Výchozí je kruh (čtverec), 360°. Požadavku odpovídá hvězda pentagonu, 540°. Jako římská číslice to je V a dvě zrcadlová V tvoří X (kýženým výsledkem tak je přesah 100 %).

Vibrující Obraz lze znázornit jako XxX (X2), obraz Vibrace jako XXX (řada 3X), což se vzájemně reflektuje.

 

3X=XXX (opticky XxX)=Tri X=Triks=Třísk (velký třesk)=Kříst (jiskra života)=Tsirk (cirkulace energie)=Trik „S“ (merkaba)=KRIST { tudíž XxX=preKRIST }

Tsirk=Cirk=Circ=CIRCLE (EL=“L“=pravý úhel=život=dimenze)

 

České „tři“ v jiných jazycích zní podobně (three, три).

KRIST kód je tedy logický název.

 

STRÁŽCOVSKÉ ZDROJE

 

Co však je to hlavní: jde tu o PRINCIP FUNGOVÁNÍ a vždy to nejdůležitější je způsob a hloubka pochopení, které je mimo slova, mimo symboly. Nejde o explicitní vyjádření, doslovné opakování. Jde tu o vztah k realitě, cítění, proudění energií. Rozhodují skutky a kvalita vyzařování. Klíčová je rovněž patřičnost, každá situace je originální.

 

 

Pokud nevěříte, že jsme Rajské Příšery, zřetelně to dokazují i například autorizované představitelky Aliance Strážců Příběhu (Vývoje), Ashayana Deane a Lisa Renee.

 

Z hloubi duše nesnáším, když někdo dezinterpretuje Kód Nesmrtelnosti a z úžasného, fantastického Života dělá nekonečně nudnou, hloupou duchovní parodii, ne nepodobnou eunuchovskému „drnkání na harfy“ – a pak se ještě diví, když nějaké „astrální dvojníky“ někde v hlubinách Antivesmíru popadne kosmický amok a veškerou svou energii investují do proměny kristovského svatého impéria v mechanický duševní zverimex.