Je dokonce i srdeční čakra pouhou astrální iluzí?

Veškerá projevená, interaktivní realita v její svobodné, autentické podobě funguje na principu zrcadlení absolutní Lásky a fantastického Dæmonia. Není to tak, že by někdo chtěl, aby to tak bylo; jedná se o logickou, ze sebe vyplývající zákonitost, přirozeně plynoucí ze vztahu mezi pomyslným prostorem a pohybem – obrazovým a silovým faktorem.

 

Život má původ v živé Inteligenci; ignorovat Myšlení a místo toho slepě věřit má za následek to, že se to démonské manifestuje nezávisle na tom láskyplném.

 

Není to tak, že by to světelné andělské bylo automaticky správné a to temné démonické bylo automaticky zlé. Nezáleží co, ale jak. Není to o něčem, nýbrž o vztahu – způsobu.

 

Všechny možnosti dohromady mají nulový součet neboli absolutní hodnotu, což v kontextu zpětné vazby prožitku znamená čistou, skvoucí Lásku (která si na nic nehraje a je tím, čím je: Opravdovostí).

Totéž v jiné perspektivě, výčet všech možností, má charakter inteligentního Zla neboli fantastického Dæmonia. Jestli něco opravdu z duše nenávidím, je to hloupé Zlo. Hloupé Zlo totiž není démon, ale parazit (kterého hloupé Dobro pokládá za démona).

Výčet všech možností zahrnuje absolutně vše: to neutrální, harmonické i destruktivní. Proto logicky nejde o nic nestranného ani nebeského. Všechny možnosti reálně nemohou nikdy nastat, mají tudíž nehmotný status. Aby se toto fantasy Zlo realizovalo, předstírá opak, lže: předstírá vyváženost, dobré úmysly. Proto jde o inteligentní Zlo.

 

POZNÁMKA

Nejsem si jistý, do jaké míry je pravdivá kategorie inteligentní Dobro, jelikož toto Dobro neustále nějak počítá s tím, že „ti druzí“ jsou lemplové, kteří potřebují pomoct. Aby se ale někdo duchovně – mentálně – magicky rozvíjel, musí si (pokud možno) pomáhat sám.

 

Fantastické Dæmonium má nehmotný status a funguje jako potenciál. Vůle je na energetické straně Lásky.

 

Patrně největší kosmický podvod (či neznalost), jaký existuje, je záměna duchovního srdce a srdeční čakry. V daném kontextu, duchovní srdce znamená všechny čakry v jednom. Věří-li někdo, že srdeční čakra je jeho duchovním srdcem (neboli duchovní podstatou), podporuje nezávislou existenci démonské strany – tedy parazitického fenoménu, hloupého Zla.

Srdeční čakra znamená polarizované emoce. On ten čarovný sladkobol působí velmi svůdně, ale je to jak bludička nad močálem. Daný typ emocionality je typický pro astrální sféru.

Není srdce jako srdce – jsou emoce a jsou emoce. Polarizované emoce pramení v těch nepolarizovaných. Nejsou tedy „nesprávné“ samy o sobě. Vzrušení by mělo být odstředivé, kde středem je klid, rovnováha, pozornost (a teprve pak následuje dostředivý směr).

 

Duchovní srdce funguje jako „centrála“ duchovního těla, je projevenou duchovní podstatou. To je důležité rozeznávat. Vědomí samotné je duchovní podstatou neprojevenou. Nemáme duchovní srdce, my jsme duchovním srdcem. Jsme univerzální inteligencí.

Ve fyzické realitě – pohyblivým, ohnivým či elektrickým ekvivalentem zřídla duchovního srdce je zřídlo hadí síly. Hadí síla rovněž souvisí s nerozlišováním mezi čakrami, je jejich vlnícím se, proudícím součtem (ústícím v trojpaprsek či trojplamen, což se projevuje jako iluminace, osvícený rozum). Bez aktivní hadí síly není možné realizovat pravou vůli. Vůle je právě oním zdravým démonem: Temnota z Lásky zrozená.

 

 

V organickém, holografickém smyslu, duchovní srdce je jen JEDNO; je to Imanence či Nedělitelnost sama. Zřídlo duchovního srdce je zároveň zřídlem třetího oka (vnitřního zraku), je to Já Absolutno samotné.

Není to tak, že by každá živá bytost měla „své“ duchovní srdce. Jsme nekonečná mnohobytost. Každá živá bytost má svou osobní jiskru života (to souvisí s tím démonem, hadí sílou), osobní aurickou a genetickou knihovnu, své jedinečné čakry (centra energie). V podstatě ale jde o „geniální trik“ oživený esencí Věčného, respektive Věčnosti schopného.

 

Není třeba se sjednocovat. Není co sjednocovat. Je třeba si uvědomit, že na úrovni Podstaty jsme „neoddělitelní“ a všechno je jen fantastickou Hrou Iluzí.

V dané souvislosti, srdeční čakra (v pozici duchovního srdce) funguje jako fata morgána nebo chiméra, astrální fantom.

 


OSOBNÍ KOMENTÁŘ

Nějaký čas jsem zkoumal a balancoval mezi dvěma zřejmě nejsofistikovanějšími kosmologiemi. Jedna se pojí s Krist-kódovanou realitou (Svobodné učení MCEO, Keylontská věda, Tajemství Amenti), druhá s filozofií Wingmakers.

Jednou jsem byl nakloněn spíše tomu, podruhé spíše onomu. Nyní nevěřím ničemu.

Dech mi vyrazilo univerzální kosmické kristovské jádro, centrální bod Věčného Stvoření, AzurA. Modré zřídlo duchovního srdce, notabene když azurová má nulový obsah červené (#007FFF)? Totální externalizace na úrovni principu.

Wingmakers mluví o energetickém srdci a šesti ctnostech srdce; nejedná se tedy o duchovní srdce, ale srdeční centrum (motivem jsou „všechny čakry“ – nejspíš v počtu sedm – se středem v té srdeční; zcela chybí morfická či antičásticová strana). Navíc autor materiálů používá pozdrav „z mého srdce do tvého“. Je to čirá imitace.


 

Zásadní omyl je asociace ženského tvořivého principu (cit, teplo) se světle červenou, respektive mužského (rozum, chlad) se světle modrou. Správně to je růžová a zelená. Růžovou lze rozložit na bílou a červenou (i tmavě). Zelenou na žlutou a modrou (i tmavě). Realistický Život má společné horní a dolní spektrum.

Světlá červeno-modrá (fialová) verze je typická pro stínové duchovní srdce. Lze se tak spojit pouze s korunou kosmického Stromu Života, ale už ne s kořeny; hadí síla zůstává neaktivní (případně je aktivní reverzně). Srdce je latinsky cor (čti kor), parazit vetřelec tak chybějící kořeny využívá k ovládnutí a lapení kořisti – která klidně může být i vlídnou, empatickou bytostí. Přesto bez démona Temnot, ohnivé jiskry života – probuzeného Duchovního Ohně -, to celé je jen parodie; co když „utrpení ve jménu Lásky“ je tím největším rouháním?

 

Láska a Nehmotno jsou pravdivé jako Dva-v-Jednom, jelikož je nelze vlastnit. Nelze totiž vlastnit něco, čím jsme. Tím lze pouze být a žít to.