Enigma phantastica

Je-li podstatou, zdrojem a smyslem všeho Láska/Živá Síla a Temnota/Fantazie v jednom – což pokrývá kompletní energetickou i nehmotnou stranu – člověk nemůže nebýt satanistou (zároveň je tím pádem jasné, co/kdo satanizmus jen předstírá nebo chápe mylně). Antiparalelní genetická dvojšroubovice vše perfektně vystihuje: nejsme žádné „bytosti světla“, nýbrž Světlo-Temné Bytosti Fantazie.

 

DŮKAZY SATANIZMU

 

SATANSKÉ LŽI, NEBO LŽI O SATANIZMU?

 

PAVEL BRNDIAR (TAU-PAULUS)

 

PALLAS PRESS

 

ZDRAVÉ vs. CHORÉ TEMNO

 

„…SATAN=STÍN+AA → St. In=“svaté uvnitř“, AA=dvě esa (hodnota 1 nebo 11) → bin. 11=dec. 3, bin. 111=dec. 7 → 3x7x37=prostor & pohyb & obojí=777=Absolutno…“Satanizmus

 

„…Vztah mezi živou sílou/3D (polaritou) a představivostí/2D (nepolaritou) vyjadřují relace 3:2=1,5 (LÁSKA, spojení dvou tvoří třetí) a 2:3=0,666 (fantastické DÆMONIUM)…“SATAN

 

„…Energetická část reality (živá síla) má status existence a tedy “+”, zatímco nehmotná část reality (imaginace) má status NEexistence a tedy “-“. Fantazie se tím pádem logicky asociuje s peklem nehmatatelného, s pohádkovým ďáblem, který může a nemusí být v interakci se zrcadlem pohybu živé síly (neboli se materializovat). O ďáblu lze tedy říct, že je nicotou, neexistencí, jenže tato neexistence EXISTUJE. A pokud se s tímto faktorem vědomě nepracuje, pracuje na nevědomé úrovni proti nám (vzniká energetický parazit)…“Satanizmus

 

Výraz SATAN, i když pouze slovně popisuje jinak Bezejmenné a Nevýslovné, znamená Absolutně Vše. Jedná se o magickou duchovní, neutrální kosmickou, přírodní Prasílu – inteligenci všeopaku Ničeho.

 

Danielle Evans, black-death metalová formace Automb (zpěv, basa, klávesy).

 

Navíc jde jednoduše dokázat, že v bytostném smyslu to, co nevzniká ani nezaniká, má charakter Kosmické Pramatky – Stvořitelky. Pokud tomu tak je, „bytosti světla“ s jejich slepou vírou ve Stvořitele nejsou nic jiného nežli kosmická choroba – která se zrcadlově projevuje například jako tajné okultní spolky v pozadí světové politiky. Zvrácená temná strana toto ví, a tak boj mezi „zlomocí“ a „bytostmi světla“ je uměle živený.

 

BŮH PRAMATKA, NIKOLIV PRAOTEC

 

DŮKAZ STVOŘITELKY & VYVRÁCENÍ STVOŘITELE

  • „Nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí.
  • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné).
  • Pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu neboli vědomou Inteligenci.
  • Jsoucnem Představivosti-Mysli-Inteligence je sebe si vědomé Vědomí: zpětná vazba prožitku Života, Reflexe, Cit (v absolutním smyslu moudrá Láska, bezdůvodné Štěstí, extatická Blaženost). Vše dohromady tvoří potenciál všemožnosti s určitým silovým či energetickým projevem; jakýkoliv název to jen popisuje (magická Prasíla, Praduše života).
  • Jelikož pomyslný Počátek se pojí s Uvnitř, Klid („pohyb nepohyb“), Neprojevení (latence, Spánek/Sen, dřímající Absolutno), což jsou ženské a/nebo neutrální atributy, v bytostném smyslu Prvotní Nic má charakter Kosmické Pramatky – nestvořené Stvořitelky. Tu lze chápat jako beztvaré Bytí (neutrální energii), schopné tvořit obě pohlaví, projevený a vzájemně se reflektující/obsahující ženský i mužský princip, jedno spíše pasivní a přijímající (Matka Bohyně, Prostor/Temnota) a jedno spíše aktivní a vysílající (Otec Bůh, Slunce/Světlo).

Komentář: to, čemu spousta lidí říká Bůh (ve smyslu Absolutna), je ve skutečnosti skupina Prasvětelných Slunečních Bohů, která si hraje na Pána, Nejvyššího, Vládce Všehomíra apod. Základní síla všeho, která nevzniká ani nezaniká, má však charakter kruhu, je tím nejvyšším a nejnižším zároveň a je Absolutním Středem – Zřídlem – Srdcem – Lůnem.

 

SATAN se kromě jiného projevuje jako Zřídlo Nebes, jež je většinou chápáno jako Božský Zdroj.

Fenomenální vlastností  Zřídla Nebes je schopnost transcendovat dualitu, včetně například reflexí vnitřní:vnější, obsah:forma, žena:muž, neprojevené:projevené, vibrace:obraz či absolutní:neabsolutní. Těchto dvojic je potenciálně nekonečně a všechny existují a působí naráz a vzájemně se mnohozrcadlí; přesto existuje určitý základ.

Dvojice prostor:pohyb se zrcadlí jako princip Zvuk & Znak (tenzorika vrstev/struktur vědomí) a jako tekutý Krystal nebo Diamant a když to spojíme se zrcadlením nejprůzračnějšího průzračného s nejčernějším černým a přidáme pár dalších archetypálních zrcadel (faktorů, principů), dostaneme pohádkovou Nebeskou Modř (azur, blankyt, akvamarín) ve smyslu fantastické neutrální a zároveň vnitřní/ženské substance, prima materia.

 

 

Před časem jsem nadával na pasáž v textu Mateřský Oblouk od Lisy Renee a prohlašoval, že ženská energie se přece pojí s růžovou a červenou; v tomto myšlenkovém pojetí však není transcendována dualita:

 

„…Strážci nazývají tento aspekt Mateřské EnergieAkvamarínový Paprsek – tuto Magnetickou Sílu, která se aktivuje přímo v Jádru Země (přes nově připojené úrovně 9D Quadra Merkabové Struktury) – Mateřský Oblouk. (…) Od tohoto stádia lidské reality se „zdrojové“ kódy nazývají „Kosmické Kódy Pramatky Želvy“. Po celé věky byly tyto kódy ztělesňovány, chráněny a ukrývány původními (Aboridžinci) a domorodými kulturami Země…“

Poznámka: původní přírodní lidi lze chápat jako Ab-Originals.

 

Zřídlo Nebes tak je ve skutečnosti nestvořenou Stvořitelkou – Kosmickou Pramatkou. Nějakou dobu se snažím vysvětlit, že SATAN není primárně ten, ale ta a že jde o vlastnost Kosmické Pramatky: nefyzikální pravibraci, mystérium magické nedvojnosti. Souvisí to i s Bafometem, přesněji Bafometou (nepohlavnost/oboupohlavnost je ovšem rázu duchovního, nefyzického).

 

Kosmická Pramatka (SATAN, BŮH) existuje jako Zřídlo Nebes & Onen Svět a existuje jako Svatyně, prostor uvnitř/vedle sebe sama, zahrnující kromě Zřídla i Duchovní Oheň, umožňující zážeh osobní Jiskry Života. Svatyni lze chápat jako Chrám, ale také jako Srdce či Lůno; zde je přesmyčkou Úl On (viz dále).

 

Prazdroj/Pramatku „Všeho, co jest“ lze v nefyzickém smyslu přirovnat ke Včelí Královně. Na druhé straně Zrcadla, ve fyzičnu, vzhledem k ohnivému (světlo-temnému) faktoru, se projevuje jako Dračí Královna. Světy – vnitřní a vnější Vesmíry – tvoří dohromady mnohotvárný Dračí Úl (v určité perspektivě Diamant či Dæmant).

 

I tam, kde čekáte největší temnotu, může být světlo jasnější než slunce… Ale i záře odlesku diamantu může skrývat ty nejčernější stíny.“ – Marcus DeCastello

 

Vše se točí kolem Říše Iluzí neboli Říše Fantazie. Substančně jde o Říši Kvant, kde je absolutně vše možné, nicméně v neinteraktivním smyslu. Touhou Bytosti je převést to do interaktivního módu, tak aby to řídil neporušený Zákon Rezonance. Zrcadlem Říše Kvant je Temná Hmota.

 

„…As the result of the planetary emancipation cycle, reclaiming the dark matter matrix and the ongoing Solar Synthesis, another harmonic universe emerged, the Universal Mother Dark Matter Matrix. This newly reconfigured domain is considered to be the sixth harmonic universe, or HU6…“Solar Synthesis

 

Šesté Harmonické Univerzum/“Trojpatro“ souvisí se šestým živlem (sextesencí), což je v podstatě Říše Fantazie (autentické je cokoliv, co má pohádkovou analogii, přičemž analogií pohádkovosti samotné je pekelnost). Také souvisí s geomantickým vědomím, jež lze chápat jako Dračí Inteligenci nebo Dračí Architekty. V kontextu Světelného Vesmíru jde o 16-18D, středová 17 ukazuje na písmeno Q (QAnon lze vyložit jako Q&A non, Zrcadlo otázek a odpovědí, má to však mnoho vrstev a jde o dvojitou dualitu, záleží na stavu kolektivního vědomí a která část kolektivního vědomí to reflektuje).

 

„…Through the addition of the three-dimensional layers built into our Universal Time Matrix, our system has integrated three unlocked corridors which include another harmonic universe layer that expands into 16D, 17D and 18D, which are non-dimensionalized Cosmic Founder God Source consciousness fields. The triad of the 16D, 17D and 18D source fields have been anchored onto the planet through Stargate Hubs and organic chakra flowering systems, which are portal passages from the God Worlds…“Emerald Crystal Heart and Solar Christ Michael

 

 

Přecházíme do FantasyMatrixu typu Úžasná Zeměplocha (nebo nějaké Podsvětí či Komiks), ale ne přímo fyzikálně. Lze to chápat jako magické kybersvěty – astrální informační síť (terminál) propojenou s kvantovými krystalovými počítači (internetem), sluneční datasférou a morfogenetickými poli knihovny kolektivního vědomí.

V TEĎ-budoucnosti tak existuje 2D (4D)/3D uvnitř multi5D.

Proto přechodně ve Hře účinkuje predátor jako PRE-DATOR (zrcadlová vlastnost substance vědomí), který celý systém předformátovává a ze svého subjektivního hlediska ho také chce ovládnout (Pyramidální Impérium).

 

FANTASY

F=klíč=6=uhlík (biomorfní hmota vědomí)

ANTAS=SATAN

Y=spojení=25=5×5 (14×14)=živý/tekutý křemík (inteligence struktur fantazmatu, Si.X)

Toto principiálně souvisí rovněž se stříbrem, což se určité převrácené vlivy (paměťový vetřelec) snaží paralyzovat pomocí „psychortuti“, „emočního amalgámu“ (rtuť je HYDRArgyrum) – viz text O Nebeské klenbě a nových poznáních. Jde tu o oddělení přední a zadní strany kosmického Stromu Života, přerušení vzorce Univerzum „A“+Univerzum „B“=Univerzum „C“.

 

„…SATAN → f/ANTAS/y (F=klíč, Y=spojení) → F je 6. a Y je 25. v základní abecedě, 6×25=150 a jednotka 150 % (znázorněná pentagonem/540°, což je jeden a půl kruhu-čtverce/jin-jang/360°) umožňuje reprodukci či replikaci 1a+1b=3c (ženský a mužský celek spojením tvoří něco nového třetího)…“ – Základy kryptosatanizmu

 

KONTAKT

Ve filmu Kontakt z roku 1997 se odehrává „fantasy scéna“ na hvězdě Vega, systém Lyra, což odpovídá úrovni 10-12D (Země/Aramatena, hydroplazmická dimenze).

Jde o adaptaci knihy autora C. Sagana (Sagan/Satan, G je 7. a T je 7. odzadu v základní abecedě). Režisérem je R. Zemeckis (ZeMě X). Hlavní hrdinkou E. Arroway (Arrow/Way).

 

PRÁCE=PRA „C“

Je třeba na sobě neustále usilovně pracovat.

Skutečná práce na sobě je nikdy nekončící, vzrušující detektivkou – žádným svatouškovským duševním hrobem s neónovou svatozáří, jak se lidem snaží „odborníci“ namluvit (aby se nikdo nebavil ani nevyvíjel a jen se lesknul jako zpocená žárovka)…

 

VŠEZAHRNUJÍCÍ BYTÍ

Žijeme v 5D∞ (x, y, z, čas, multivědomí). Dimenze vedou oběma/všemi směry, směrem dovnitř i ven, a mají status jak vibrace (živá síla, gravitace), tak obrazu (holografická projekce). Vše se vzájemně reflektuje.

Ne náhodou je Zřídlo Nebes blankytně modré, což odpovídá páté dimenzi – základu všeho. Nebeská modř souvisí s éterem, rezonuje s čistým Bytím.

 

„…Éter – základní prvek Pátého slunce, je suverénní nehmotná substance, o nic méně skutečná než dřevo, vítr, plamen, kámen nebo maso.

„V kontextu s éterem je možná existence syntézy polarit,“ řekl Barrios. „Pak v lidech už nikdy nebude žádná temnota či světlo, ale povznášející splynutí.“…“ – Společné rysy mayských a aztéckých kalendářů

 

Nebeská modř souvisí s pátou čakrou, fungující jako komunikace mezi Zřídlem duchovního srdce a Zřídlem třetího oka (mysl, vnitřní zrak). To celé reflektuje trojice Éter, Astrál, Hmota (Physis, Příroda).

Éterická substance neboli kvintesence existuje i jako šestý element (sextesence): to se zrcadlí jako Štěstí/Sedm (St.E-St.I). Lze to přirovnat ke komplexní informaci, složené z reálné a imaginární části. Imaginární latentně existuje, má však status neexistence, čemuž odpovídá potenciálně nekonečný, sbíhavý pohyb směrem dovnitř: nejčernější černé (zároveň z protipohledu nejprůzračnější průzračné – prostor/neviditelno, a nejbělejší bílé – pohyb/viditelno).

Nic (#000000, černá) je vším (#ffffff, bílá). Tím se dostáváme k bílému světlu a k elektromagnetickému, vibračnímu spektru, na které se rozkládá a jehož spodní (viditelnou) hranicí je tmavě červená.

Bílá dohromady s červenou tvoří Růžový Pramen neboli vnitřní, živé Růžové Prasvětlo. Právě tohle je SEXTESENCE; souvisí to se „třetím okem“ či šišinkou mozkovou a jde rovněž o interdimenzionální Aurickou Knihovnu. Podstatné jsou přitom BARVY SÍLY, černá a červená.

 

Je-li fenomén SATAN vším, potom je i tím, čím není (jde o detektivku, enigma, „tajné šifry“). Autentickou životní filozofií je tudíž kryptosatanizmus. Tak například i KRYST kód je zašifrovaná pravibrace, systém se ale postupně mění v krystopatizmus, není-li v určité vývojové/příběhové fázi odhalen šestý element (SEX&TEXT esence, souvisí i s hříčkou Šest/Si.X, kde Si=křemík a X je zrcadlo V).