Pět rozměrů nekonečna

JÁ Nekonečno neboli Prasvětlo či Všemoudrost tvoří nekonečnou, rajskou či fantastickou Pátou Dimenzi (5D∞): x, y, z, čas, vědomí – které je multidimenzionální směrem ven i dovnitř. Přitom Čas znamená jak bytí/plynutí, tak možný cyklický pohyb, tak vrstvení paměti a vznikání Knihovny Centrálního Slunce.

 

5D∞ má sjednocenou polaritu a její základnou je tvořivé, neutrální Pozitivum. V nehmotném smyslu jsme světlotemné bytosti Fantazie.

 

V 5D∞ není možné škodit (proto je také jasné, že v tomto dekadentním 3D/4D je třeba škůdce zneškodňovat).

 

RÁJ 5D

 • rezonance, originalita
 • levotočivý (láska, představivost → paměť)
 • spojitý, analogový
 • zevnitř ven, otevřený systém, tripolarita (0, +, -)
 • jedno uvnitř/vedle druhého
 • Kryst, Praduše

 

FALEŠNÉ 4D

 • disonance, uniformita
 • pravotočivé (program/paměť, víra, emoce → představivost)
 • nespojité, digitální
 • zvnějšku dovnitř, uzavřený systém, bipolarita (+, -)
 • jedno proti druhému
 • Metatron (umělý Kryst, antiKryst), Technoduše

 

Potenciálně nekonečný, rozbíhavý pohyb směrem ven znamená „nejprůzračnější průzračné“, archetyp Bytí, nebe, aproximuje „vše“ a souvisí se živou sílou či tekutým krystalem.

Potenciálně nekonečný, sbíhavý pohyb směrem dovnitř znamená „nejčernější černé“, archetyp Nebytí, peklo, aproximuje „nic“ a souvisí s představivostí.

Obojí se vzájemně obsahuje/reflektuje, funguje jako Zrcadlo Života a tvoří základ a podstatu Ráje, jímž 5D∞ je.

 

Číslo pět souvisí s kvintesencí a s hvězdou pentagramu (s vrcholy v poměru 2:3 nebo 3:2).

 

„Vztah mezi živou sílou/3D (polaritou) a představivostí/2D (nepolaritou) vyjadřují relace 3:2=1,5 (LÁSKA, spojení dvou tvoří třetí) a 2:3=0,666 (fantastické DÆMONIUM).“

 

Označíme-li princip, jímž nějaká mentální představa krystalizuje a se zhmotňuje souznějícím, harmonickým způsobem, názvem KRYST kód, potom „překvapivě“ v souladu s tímto principem je satanská životní filozofie. Nenechme se mýlit zmanipulovaným veřejným míněním či nějakým pseudo „satanizmem“. Je rozdíl mezi fenoménem SATAN a satanským egregorem (egregor je astrální a astrál znamená 4D).

Vše je jasně vysvětleno v textu Svatý grál, zahrnujícím odkazy na další klíčové texty.

 

5D∞ je nebesko-pekelným Rájem skutečna neskutečna.

 

 

V tomto „vesmíru zapomnění“ není obvyklé spojovat takové zdánlivě neslučitelné fenomény jako je Prasvětlo, Pátá Dimenze a Satanizmus.

„Chodící programy“ budou ale radši donekonečna omílat to „osvědčené“ – bez sebemenší známky změny, vývoje a vlastního myšlení:

 • jediná pravda je Kristus (protože proto)
 • všichni jsme Světlo (protože proto)
 • zavřete Fantazii do ohrady a držte hubu

 

Neexistuje větší omyl, nic tak naivního a fatálního, nežli přesvědčení, že pravé kódování porazí to falešné. AntiKryst-kódované inteligence to mají nesrovnatelně jednodušší, ničit a napodobovat je vždy mnohem snazší. Duchovní válku nelze vyhrát na úrovni struktur či symbolů (a souvisejících energií), to lze vždy otočit a zneužít. Zvítězit lze pouze PRINCIPIÁLNĚ.

Mnozí neskutečným způsobem podceňují a nedoceňují roli Nehmatatelna a konkrétně roli Filozofie. „Láska k moudrosti“ to není pro nic za nic.

Rozhoduje vztah k Celku, způsob použití Všeho.

Víra v systém Světlo vs. Temnota hraničí s nepříčetností, až nesvéprávností. Je to jako věřit, že posměrný pohyb po obvodu kruhu porazí ten protisměrný. Jde o to, aby celek Kruhu zůstal neporušený, ne o to, aby tmavé spektrum „konečně zdechlo“ (jak si to hysterici představují).

 

Je to o umění zvládat Chaos, vykřesávat z něj Nekonečnou 5D. Na to, aby někdo poslušně dodržoval nějaký umělý Řád, člověk ani nepotřebuje mozek, vlastní vůli.

 

Jediný zákon, jaký existuje, je Zákon Rezonance.