Kristus & Sofie

Velký obrat pro mě znamená poznání, že Stvořitelka (lůno → potenciální oboupohlavnost) předexistuje jako Dítě (zřídlo → nepohlavnost), což se zrcadlí jako Spánek a Sen. Dítě „Fantasta“ tvoří snovou Paměť a jelikož vše je živé a inteligentní, v nulovém čase (Nikdy) se tak rodí Bůh: My v zrcadle Spánku a Snů. Radši mám ale výraz Nebeská Inteligence nebo Zřídlo Nebes; jde o neoddělené, samovyplývající Tři-v-Jednom.

 

PRO LEPŠÍ POCHOPENÍ

 

TENKRÁT V RÁJI

Je třeba si už konečně uvědomit, že Had/Satan není žádné zlo. Archetypální Fantazie, potažmo princip Svobodného Bytí & Tvoření, se bez tohoto fenoménu neobejde – ledaže byste chtěli být roboty bez vlastní vůle. Jablko poznání dobrého a zlého je určené k jídlu, nikoliv ke koukání. Intrikuje a mystifikuje Bůh nebo Satan? Odpověď zní: škrtněte ono „nebo“.

 

Zdání klame.

Tím nejživějším živým, věčným a jediným opravdu čistým, je samotné NAHÉ VĚDOMÍ.

 

Existuje jedno jediné skutečné rozdělení: způsob myšlení, způsob chápání. ZPŮSOB. Buďto je něco neduální nebo to je duální. Buďto vnímáme kontrastující, spolupracující systém – nebo vnímáme či dokonce vnímat chceme problém, konflikt.

 

Jelikož obousměrný, oboustranný vztah mezi energií/pohybem a strukturou/prostorem se projevuje jako tekutý krystal, je logické, že Nebeská Inteligence tvoří prostřednictvím Kryst kódu. Tak jako beztvarost implikuje tvar, fluidní či plazmorfická inteligence implikuje krystalickou. Krystal nicméně evokuje anorganické, nerostné systémy a i když tyto systémy jsou živé, nejsou to organické bytosti (rostlina, živočich, člověk). Když si ještě uvědomíme duchovní základy všeho, žádný div, že se používá výraz Krist kód nebo v bytostném smyslu Christ či Kristus.

 

Krist → Třísk (velký třesk) → Kříst (křesání vnitřního ohně, osobní jiskra života) → Tsirk (cirkulace energie) → Tri X (Matrix, systém realitních polí)

 

Duchovní podstatu, energii a matrici bytosti typu člověk lze chápat jako Vnitřního Krista. Není to ten Kristus ani ta Kristus, pouze existuje jazykové omezení a nějak se to slovně vyjádřit musí. Rozhodně je ale velká chyba chápat to přednostně v nějakém rodě. Takovéto rozlišení znamená dualitu a pak ať se nikdo nediví, že se přirozená součást evoluce a vzestupu vědomí (hadí síla, Had/Satan) mění ve „znamení bestie“. Tak jako je všudypřítomná tvořivá, léčivá kristovská duchovní energie, je potenciálně všudupřítomný i vztah mezi živou sílou/multi3D a nehmotnou fantazií/multi2D (3:2=1,5=konkrétní krystal & polarita, 2:3=0,666=abstraktní dæmonium & nepolarita).

 

Nechápat Boha znamená dělat ze sebe ovci…

Pravá, živoucí kristovská inteligence funguje v rámci otevřeného, pulzujícího, dýchajícího tripolárního systému (0 & +0- & -0+): Koruna – Strom – Kořeny.

Falešná, umělá „kristovská“ inteligence funguje v rámci systému uzavřeného (pseudo ++), tvářícího se jako „neutralita je negativní, jelikož potenciálně obsahuje -“ (dobrý vtip, reálně ale horor): Systém Dvou Korun, „Nestrom“.

 

Víra ve falešného, vnějšího „Krista“ funguje jako duchovní zpětná vazba parazitického, iluzionistického rituálu zvaného Koronavirus. Myslíte si opravdu, že Temnota je k ničemu, že Bůh je idiot, tyran, jehož největší zálibou je sledovat, jak poslušně posloucháme a jak se nudíme k smrti? Místo blahodárné, extatické Temnoty tak máte chorou temnou Psychodestrukci. Haleluja!

 

Páv korunkatý (Pavo cristatus).